“Otålighet är min drivkraft”

BEfter 16 år som vd för VBG Group har koncernens intäkter femfaldigats. Nu ska marginalerna upp.

(Affärsvärlden 8 februari 2017)

Vid Vänerns södra strand ligger Lilla Paris, som invånarna i Vänersborg kallar staden. Denna dag är Lilla Paris gråmulet.

Inte långt från stadens centurm ligger VBG Groups huvudkontor. Adressen är Herman Kreftings gata, uppkallad efter bolagets grundare.

Krefting drog i gång verksamheten år 1951, elva år efter att han flytt Norge i samband med den tyska invasionen.

I receptionen bland några soffor finns en modern version av Vänersborgskopplingen, ett av patenten som Herman Krefting tog fram.

Anders Birgersson, vd för VBG Group, tar emot Affärsvärlden och visar runt på företaget. Han är bolagets tredje vd sedan grundandet.

Det finns två former av släpvagnar till lastbilar, berättar han. Sådana som har en påhängsvagn med en kort dragbil, en så kallad semitrailer. Kopplingsutrustningen till semitrailers kallas vändskiva och den monteras på lastbilstillverkarnas produktionslina.

– Resterande del är lastbilar som har en fyr- eller sexaxlad släpvagn som måste ha en släpvagnskoppling. Det är den nischen vi fokuserar på.

VBG Group brukar klassas som en underleverantör till fordonsindustrin. Det är bara delvis rätt, enligt Birgersson.

– Det är inte korrekt i den mening att vi bara levererar komponenter, säg kugghjul till Scanias växellådor. De som gör det är duktiga på att producera en grej i stora volymer till låg kostnad, men vi utvecklar egna produkter under eget varumärke, som säljs till olika aktörer i värdekedjan och vi har en egen eftermarknad.

Eftersom tillverkningen sker i små serier innebär det också att marginalerna är betydligt bättre än hos komponenttillverkare.

– Vi kan ju leverera ett större värde vid sidan av den fysiska produkten med rådgivning, logistik och ett kunnande. Så det är klart att vi kan ta betalt för det.

De säljer släpvagnskopplingarna till så kallade påbyggare, företag som oftast är betydligt mindre än VBG, som på lastbilschassin gör anpassningar i enlighet med den specifika kundens önskemål. Det kan vara åkerier eller andra som köpt in ett antal lastbilar.

– Kopplingarna kan konfigureras till att sitta lågt eller högt eller inunder, beroende på om det är en tankbil, styckegodsbil eller grusbil, säger Anders Birgersson.

Alldeles intill huvudkontoret, via en smal korridor, nås verkstadsgolvet där släpvagnskopplingar tillverkas. De tillverkas i olika stationer, en digital klocka räknar ner takttiden.

Verkstadsgolvet ger inte en fullödig bild av bolagsgruppen eftersom här bara tillverkas släpvagnskopplingar. Förutom denna division som heter VBG Truck Equipment, finns ytterligare tre: Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission samt nyligen förvärvade Mobile Climate Control. Sammantaget har bolaget en rad varumärken inom varje division.

Affärsidén är att inom sina marknadsnischer ta en ledande position. VBG säljer olika verkstadsprodukter, bland annat friktionsfjädrar, skjutbara tak, klimatsystem, automatiska slirskydd och släpvagnskopplingar – och man är marknadsledande inom samtliga. Förutom Vänersborg har de tillverkning i bland annat Tjeckien, Polen, USA och Tyskland.

Anders Birgersson har jobbat inom verkstadsindustrin sedan examen från Chalmers, med chefsroller på det som i dag är ABB, Esab Svetsteknik och SKF:s dotterbolag.

– Jag har en ganska klassisk verkstadsteknisk bakgrund och har jobbat med en gammal svensk paradgren, exporterande verkstadsindustri, säger han.

Några år före sitt inträde 2001 hade koncernen gjort ett större förvärv av sin tyska konkurrent inom kopplingar. Ringfeder har man också behållit som varumärke.

– Min uppgift var att strukturera koncernen. Och att, som det hette, lösa problemen i Tyskland, säger Birgersson.

Vid förvärvet av Ringfeder fanns en enhet i Tyskland som tillverkade industrikomponenter och som inte hade något att göra med kopplingar. Ingen tog någon större notis och på några år hade verksamheten blivit olönsam. Birgersson åkte genast till Tyskland.

– Vår tanke var avyttring. Vi gjorde en turnaround och bruden kläddes inför att sälja. Men lönsamheten hade blivit ganska bra, säger han.

Planerna på försäljningen skrinlades och är i dag en del av divisionen Ringfeder Power Transmission.

Anders Birgerssons uppdrag var också att öka tillväxten och intäkterna som då låg på 500 miljoner kronor.

– Vi sa att vi skulle dubbla omsättningen, och att vi skulle göra det två gånger, säger han och konstaterar att det visserligen tog lite tid att nå en miljard och sedan två miljarder.

Förvärven tog fart genom köpet av tyska Edscha, som tillverkar skjutbara tak 2005. Tre år senare förvärvades tyska Gerwah-koncernen med produkter för mekanisk kraftöverföring.

– År 2005 bestod VBG Group av sex bolag i fem länder. I dag är det 28 bolag i 18 länder, säger Anders Birgersson lite stolt.

Intäkterna har inte ökat i samma tempo. År 2006 var omsättningen 1 166 miljoner kronor, år 2015 var samma post 1 315 miljoner kronor – en ökning på knappt 13 procent. På börsen har bolagets totalavkastning de senaste tio åren varit 138 procent, att jämföra med Stockholmsbörsens totalavkastning på 142 procent.

Men de här siffrorna säger inte allt. Under perioden har VBG Group avyttrat några bolag, andra har förvärvats. Däremellan en finanskris där koncernens intäkter föll med 40 procent under ett år.

– Det var aldrig negativt kassaflöde i rörelsen, men vi hade engångskostnader i samband med nedläggningar, säger Anders Birgersson och tillägger:

– Vi klarade oss rätt bra. Vi till och med investerade under 2009. Medan andra bara försökte överleva förvärvade vi Gerwah med en köpeskilling på 80 miljoner, lade ner en fabrik i Tyskland och flyttade hit den och investerade i ny produktionsutrustning. Tack vare att vi hade varit höglönsamma åren före så blev krisen ett utmärkt tillfälle att strukturera om.

Omstruktureringen innebar att man var snabbt ur startblocken när efterfrågan vände upp. Finanserna tillät fler förvärv. År 2012 köpte man amerikanska Onspot, tyska Tschan 2014 och brasilianska Henfel 2015. Och nyligen, i november i fjol, köptes Mobile Climate Control (MCC) från private equity-bolaget Ratos. Mobile Climate Control tillverkar klimatsystem för kommersiella fordon och är marknadsledare i Europa och Nordamerika.

Givet de mörka rubrikerna kring Brasilien de senaste åren, kan man fråga sig om inte köpet av Henfel var feltajmat.

Anders Birgersson tycker inte det. Han säger att de är långsiktiga, och att förvärvet passade in, eftersom bolaget saknade verksamheter inom tung industri och gruvor.

– När vi skrev på transaktionspapperen så var det ganska klart vart den brasilianska ekonomin var på väg, säger han och hänvisar till den stora befolkning, på över 200 miljoner invånare, som landet har. Brasilien är världens största ekonomi och dessutom finns mycket naturtillgångar.

– Det är ingen tvekan om att Brasilien kommer tillbaka. Det är ett långsiktigt förvärv. Och vi har gjort bra affärer där 2016, trots att det var skakigt. När det tar fart kommer vi kunna göra ännu bättre affärer, säger han och slår fast att man har en horisont på 5-10 år snarare än 1-2 år.

Anders Birgersson sätter sig på sitt kontor. Sparsmakad inredning i ljus trä. Han målar upp VBG Groups framtid.

– Ambitionen är att växa med 10 procent om året, räknat över en lite längre period, säger han och tillägger att även marginalmålet höjts från 10 till 12 procent.

I år kommer intäkterna ta ett rejält skutt. Det senaste förvärvet är nämligen betydligt större än de tidigare. Genom köpet av Mobile Climate Control fördubblades koncernens pro forma-omsättning, från 1,3 miljarder kronor till 2,6 miljarder kronor.

– Ja, det är ett oerhört stort förvärv, säger Birgersson.

– Det innebär stora saker, men det är en del av den strategi som vi tog fram 2011. Vi var inne i en liknande stor affär som vi inte fick igenom på grund av att vår finansiering inte var tillräcklig. Den läxan lärde vi oss.

Förklaringen till att förvärven ökat på senare tid beror på den nämnda strategin och att man dedikerat en heltidsanställd som har i uppgift att hitta potentiella förvärv. Förr var det något som finanschefen och vd:n försökte finna tid till.

– Under de senaste fyra fem åren har vi alltid haft åtminstone en förvärvsprocess i gång.

Bolagets vice ordförande heter Johnny Alvarsson, till vardags vd för Indutrade som sedan 2004 gjort närmare 200 förvärv. Birgersson har ofta vänt sig till Alvarsson.

– Han är ju åtta år äldre och har varit börsvd längre än jag. Så han har varit en källa till råd och dåd. Jag skulle inte säga mentor, men något åt det hållet. Johnny har varit en tillgång för bolaget och även för mig.

Sedan förvärvet av Mobile Climate Control finns nu den största anläggningen strax utanför Toronto i Kanada med över 300 anställda.

Egentligen ville man köpa den verksamheten redan 2012, men då var den inte till salu. Prislappen blev nu 1,8 miljarder kronor, som finansieras med en nyemission på 800 miljoner kronor.

Storägarna – tre stiftelser som Herman Krefting donerade sina aktier till – kommer efter utspädningen fortsatt äga cirka 60 procent av VBG Group. En av stiftelserna som är nära kopplad till Sahlgrenska sjukhuset, där Krefting fick astmavård, har genom åren tagit emot över 110 miljoner kronor i utdelningar.

Anders Birgersson har efter den långa börskarriären kommit till insikt om sina drivkrafter.

– Jag drivs av min otålighet och dynamiken som uppstår i förändringar. Att lära sig och komma in i nya saker. Det har jag kommit på efter 58 år, att det är vad som för mig framåt.

Om han ska hinna med ett till operativt arbete före pension torde det snart vara dags att bryta upp. Själv säger han sig vara fokuserad på VBG Group.

– Jag tycker att jag har fullt upp att göra. Jag ser tre fyra år fram, dit har vi en affärsplan att leverera på. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Anders Ingemar Birgersson

Född: 23 november 1958.

Bor: Lidköping, pendlar 40-45 minuter till kontoret i Vänersborg.

Familj: Hustru, två söner och en dotter.

Fritid: Köra Harley Davidson, motorbåt, spela golf och fotografera. Stort sportintresse.

Utbildning: Examen från Chalmers 1984. Påbyggnadsutbildning i ekonomi.

Karriär: Vd VBG Group sedan 2001. Chef ESAB Svetsteknik år 2001-1997, en rad chefsroller på KMT Precision Grinding år 1989-97, bland annat logistikchef på ABB Cylinda år 1979-88.