Tillväxt och grexit på bordet

(Veckans Affärer 24 maj 2012)

Igår kväll träffades EU:s ledare för en informell arbetsmiddag i Rådsbyggnaden, EU-högkvarteret i Bryssel.
Störst fokus låg på den tyska förbundskanslern Angela Merkel som länge drivit linjen av åtstramningar i statsfinanserna för de svaga ekonomierna i syd. En annan huvudperson på mötet var annars Frankrikes nye president François Hollande som redan under sitt valkampanjande tryckt på behovet av tillväxtåtgärder. Efter färskt stöd från USA:s president Barack Obama börjar nu allt fler tala om mer än bara åtstramningar för euroländer i kris. Under arbetsmiddagen var också tillväxt huvudpunkten på programmet. Nyckelfrågan fortsätter att vara hur Grekland och landets eventuella utträde ska hanteras. En grekisk exit förutsätter en stark mur kring den resterande eurozonen, menar man i Bryssel. Det finns ett antal olika alternativ som diskuterats. Bland de förslag som ligger på bordet föreslås att man använder sig av de 500 miljarder euro som finns i stödfonden European Stability Mechanism – som stödfunktionen EFSM i juli övergår till – för att göra kapitalinjektioner i svaga banker. Det har också föreslagits att eurozonen gemensamt ska emittera euroobligationer. Vilket skulle innebära att länder i syd med svaga statsfinanser får lägre räntor när man tar uppbackning av hela eurozonen, inklusive det starka Tyskland. Ett annat förslag är att ECB ska stödköpa spanska och italienska statsobligationer, vilket av många betraktas som ett radikalt förslag utan att vara en långsiktig lösning. Räkna med att fortsättning följer.