BERLIN: Galna idéer på Silicon Allée

Pengarna räcker länge i billiga Berlin. Hit kommer entreprenörer från hela Europa för att etablera sig, i synnerhet sådana som ännu inte rest mycket kapital.

(Veckans Affärer 24 april 2014)

ÄVEN OM riskkapitalisterna flyger in till något av de cirka 400 event som hålls varje år är inte många av de stora riskkapitalfirmor på plats.

Och investerarna är samstämmiga: företagsidéerna här är lite mindre allvarliga, lite mer kreativa och kanske inte de kommersiellt mest gångbara.

Ett par stora förvärv har det ändå blivit.

2010 förvärvades Brands 4 Friends för 1,3 miljarder kronor och Citydeal för 1,2 miljarder kronor, samt Dailydeal 2011 som gick för 1,2 miljarder kronor.

Citydeal drevs av Rocket Internet, det tyska internetbolaget som delägs av Stenbecksfären och som gjort en affär av att kopiera andra framgångsrika internetbolag och lansera tyskspråkiga versioner. Institutionella investerare har satsat stora belopp i Rocket Internet. Bland vissa riskkapitalister finns synen att deras framgångar har haft negativ effekt på kreativiteten då det visat att kopior haft större framgångar än originella affärsidéer.

Berlins mest kända uppstartsbolaget är svenska Soundcloud, som avslutade sin fjärde finansieringsrunda då man fick in cirka 393 miljoner kronor. Bolaget, som hittills fått 804 miljoner kronor, värderas till 4,6 miljarder kronor.

Men entreprenörer och investerare väntar ännu på Berlins stora genombrott – ett stort internationellt förvärv av en affärsidé härifrån.

FAKTA/ FÖRDELAR OCH NACKDELAR
+ Billigt boende och lokalhyra.
+ Bolagen kan klara sig utan kapital längre tid än annars.
+ Affärsidéerna är mer kreativa än kommersiella.
– Brist på kapital.
– Fokus på ehandel bland framgångsrika bolag.
– Få stora, internationella exits.

1 550 miljoner kronor, eller 173 miljoner euro, i riskkapital fick de Berlinbaserade uppstarts bolagen 2012.

16 tusen kvadratmeter består The Factory, en campus för nystartade och mogna teknikbolag, av. Här finns bland andra Soundcloud, Mozilla och appbolaget 6 Wunderkinder.

Silicon Allée kallas internetklustret kring Rosenthaler Platz där kaféet Sankt Oberholz är en viktig samlingsplats.

FAKTA/ ROCKET INTERNET STARTADE ALLT

Bröderna Oliver, Marc och Alexander Samwer startade Rocket Internet 1999 och är i dag baserade i Berlin och München. De anses vara några av världens mest framgångsrika internetentreprenörer efter att ha byggt bolag som sålts till Ebay, Groupon och Rupert Murdochs News Corporation.

Kritiker kallar dem för klonare – själva kallar de sig för världens största internetinkubator och driver i dagsläget över 75 portföljbolag i över 50 länder. Bolagen har stort fokus på ehandel, sysselsätter över 25 000 och har en årlig omsättning på över 30 miljarder kronor. Om de går med vinst framgår inte. Generellt är informationen ytterst begränsad trots att de bland sina ägare har börsnoterade Kinnevik. År 2012 reste man 7 miljarder kronor för att bland annat bygga varulager och lagersystem för Zalando.

FAKTA/ STÅR I KÖ FÖR BOOTCAMPELEVERNA
Startupbootcamp är ett nätverk inom vad som enklast kan beskrivas som en entreprenörsutbildning med fokus på praktik. Förutom i Berlin finns det i Amsterdam, Köpenhamn, Dublin, Einhoven, Istanbul och Israel. Företagen står på kö när de årligen håller sina rekryteringsdagar.

Entreprenörer lockas med stöd från 46 mentorer som oftast dessutom är investerare. Mot att de lämnar över runt 8 procent av sina aktier får de också ett litet startkapital motsvarande 135 000 kronor.

EMANUEL SIDEA

STOCKHOLM: Spotify har satt ribban

Stockholm har kläckt världssuccéer som Spotify, King och Mojang. Och det lockar inte bara entreprenörer utan också investerare.

(Veckans Affärer 24 april 2014)

“STOCKHOLM är kanske den mest intressanta platsen för uppstartsbolag just nu utanför USA”, säger Anton Johansson, grundare av köp- och säljtjänsten Osom.

“Och den största anledningen är kvaliteten, inte mängden. Vi har ett fantastiskt track record just nu och det finns inget som säger att vi inte lyckas hålla det. ” Själv sålde han nyligen Osom till Nybytt. se och har nu lanserat ett nytt webbfokuserat elbolag med fast pris abonne mang.

Han menar att den senaste tiden har det lossnat i Stockholm, vilket beror på att många duktiga entreprenörer startar bolag av hög kvalitet och att det finns allt bättre tillgång på kapital.

“De två faktorerna har accelererat enormt de senaste åren”, säger han.

Många av mest omtalade uppstartsbolagen i Stockholm drivs av personer som har arbetat inom andra uppstartsbolag. Denna generationsväxling är också något som spelar in för återväxten.

“I dag är det före detta tradedoublers och stardolls som driver Spotify och Izettle med flera. Liksom det är före detta spotifyare som driver Lifesum, Lookback och Tictail. För varje generation uppstarter skapas nya entreprenörer som varit med på resan”, säger han och konstaterar att antalet nya företag bara ökar.

“Det är en acceleration utan dess like och samtidigt ökar även intresset från investerare. Amerikanska Sequoia har tre investeringar i Stockholm – Stardoll, Klarna och Truecaller – vilket säger ganska mycket bara det. ” Staffan Helgesson är partner på riskkapitalfirman Creandum och menar att det inte bara är nackdelar med att svenska staten inte bryr sig om entreprenörsbolag.

“De företag som överlever i en hård värld blir starka. Jag tror däremot på att bygga ramverk. Sverige och Stockholm har tjänat på några väldigt bra politiska initiativ som pc hemma och NMT-nätet. Dessutom har Sverige en bred industriell bas inom IT. Vi har har haft allt från tillverkning av halvledare till tjänster. Så är det inte i Helsingfors. Och definitivt inte i Berlin”, säger han.

Omgivningen är viktig och han poängterar värdet av ekosystem genom att jämföra Nokia med Apple.

“Nokia missade att bygga ett ekosystem runt sig med bolag som de ibland köpte och ibland samarbetade med. Men de missade ännu mer att bygga ett ekosystem runt sina telefoner. När den första Iphone kom tyckte alla att det var en skittelefon. Och det var den. Men poängen var ekosystemet runt den”, säger han.

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ FÖRDELAR OCH NACKDELAR
+ Många förebilder som lyckats väl.
+ Goda IT-kunskaper.
+ Höga krav ger starkare koncept.
– Höga boende- och levnadskostnader.
– Brist på utvecklare.
– Brist på kapital i såddstadiet.

328 affärer med bolag stationerade i Sverige har genomförts av riskkapitalister sedan början av 2010, enligt Pitchbook, en affärsdatabas för riskkapital och private equity.

88 uppstartsbolag finns i Stockholm, enligt Startuplocation. com. Enligt karttjänsten Sthlm Digital finns 156 digitala företag i Stockholm liksom 16 investerare med kontor i staden och 11 mötes platser för uppstartsbolag.

SUP 46 STARKARE TILLSAMMANS
Startup Power of Sweden SUP 46 är ett av många initiativ där uppstartsbolag går samman och delar på kontorsutrymmen. Här sitter bland andra betaltjänsten Mondido, tjänstförmedlaren Taskrunner, mötesapplikationstjänsten Mobilimeet och Safello, som tillverkat världens första bitcoinbankomat.

TECH MEETUP FÖR ENTUSIASTERNA
Uppstartskonsulten Tyler Crowley har rekryterats av Stockholm Buiness Region för att skapa en arena för uppstartsbolagen. Skämtet på det månatliga eventet STHLM Tech Meetup som arrangeras vid Slussen är att det krävdes en amerikan som kom till Stockholm för att få det att hända.

STING TOPPAR VÄRLDSRANKINGEN
Stockholm Innovation & Growth Sting är en accelerator som startade 2002 och som varje år tar in ett dussintal bolag i sina sex olika tillväxtprogram.
Sting ägs av Stiftelsen Electrum, bakom stiftelsen står bland andra Stockholms stad, KTH, Ericsson och ABB. Enligt researchinstitutet UBI Index är det världens fjärde bästa universitets inkubator. Sting har 79 bolag som fortfarande är aktiva och som tillsammans omsätter cirka 800 miljoner kronor.

LONDON: Skatteparadiset

Skattelättnader lockar både de riktigt stora och de förhoppningsfulla till världens finansiella centrum London.

(Veckans Affärer 24 april 2014)

“Som investerare är det betydligt svårare att arbeta här än i Stockholm och Berlin. Det är svårt att hitta rätt, du måste träffa många fler bolag för att hitta de exceptionella”, säger Harry Briggs, partner på riskkapitalfirman Balderton Capital som investerar i bolag i tidiga skeden. Över hundra investeringar har gjorts och firman förvaltar cirka 14 miljarder kronor, vilket gör dem till en av de stora i Europa.

London har stor närvaro av andra branscher och det är där han ser möjligheter hos uppstartsbolag.
“Det finns en bra potential inom finansiell teknik och reklambaserad teknik. Och det börjar bli en hubb för e-handelsbolag.”
Den brittiska huvudstadens storlek innebär att ekosystemet bland entreprenörsbolagen inte är sammanhängande som i Berlin och Stockholm, menar han, men poängterar att det från politiskt håll händer bra saker.
“Det finns mycket mer affärsänglar i London nu än för tre år sedan.”

London har också attraherat de stora internetbolagen. Google med sitt stora kontor vid King’s Cross och Facebook har 100 utvecklare på plats. Ett av de mest omtalade bolagen är den danska restaurangtjänsten Just Eat som ska till börsen snart och som väntas få en god värdering.
“Ett annat bolag är King”, säger han och konstaterar att det finns en rad andra – spelbolagen Moshi Monsters och Natural Motion, det sistnämnda förvärvades av Zynga för 3,4 miljarder kronor. Och Deep Mind, ett företag inom artificiell intelligens som Google köpte tidigare i år för 2 miljarder kronor.

Den stora pengarullningen och ett ökande antal bolag innebär att lokalhyrorna ökat kraftigt enbart senaste två åren, även i Shoreditch som varit ett nav för många bolag. Harry Briggs konstaterar att företagen tvingas flytta längre ut från stadskärnan, men framhåller ändå stadens attraktionskraft.
“Är man runt 20-30 år och singel är det en fantastisk stad. De vill vara här för att det händer så mycket och de är redo att göra uppoffringar. Och det är fortfarande möjligt att leva billigt här.”

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ FÖRDELAR OCH NACKDELAR
+ Världsmetropol.
+ God tillgång på kapital och andra stora aktörer.
+ Skattelättnader för entreprenörer och investerare.
– Höga boendekostnader.
– Stigande kontorshyror.
– Svåröverblickbart ekosystem.

27 % av all jobbtillväxt i London sker inom teknik- och digitala företag. Dessa företag sysselsätter i dagsläget närmare 600 000 personer.

88 215 techbolag på plats i London

Nr 3 London anses vara världens tredje största uppstartskluster, omsprunget endast av San Francisco och New York. Enligt konsultfirman Start-up Genome är London i topp i form av entreprenörskap och stöd till entreprenörer.

SHOREDITCH ÄR HETAST
IT-klustret har kallats Silicon Roundabout eller Tech City och har sitt främsta fokus i området Shoreditch. De tre senaste åren har regeringen gjort en rad åtgärder riktade för att stödja branschen, vilket gjort att många utländska giganter ökat sin närvaro. På plats finns Facebook, Google, Twitter, Amazon, Cisco, Intel och Microsoft. Svenska spelföretaget King och Spotify har också stora kontor här.

UPPSTARTSVISUM …
Efter att alldeles för få entreprenörer kvalificerade sig till att få så kallat uppstartsvisum har brittiska staten nu sänkt kraven. I dag krävs endast att bolaget fått en investering på 50 000 pund för att grundarna ska få etablera sig i landet.

… OCH SKATTELÄTTNADER
Seed Enterprise Investment Scheme riktas till investerare som förvärvar nya aktier i bolag med mindre än 25 heltidsanställda för upp till 100 000 pund som mot inkomstskatt kvittas till 50 procent. Entrepreneurs’ relief innebär att entreprenörer som gör en exit kan få reducerad skatt på endast 10 procent upp till 10 miljoner pund.