Skottet i Podgorica

När polisutredare gör en rutinkontroll hos Securitas i Montenegro påträffas nitton illegala vapen i vd:n Darko Perovics kassaskåp. Dokument som VA tagit del av avslöjar att den svenska börsjätten regelmässigt arbetar med väktare som saknar såväl tillstånd som vapenlicenser.

(Veckans Affärer 19 december 2013)

Inne på bankkontoret väntade kunderna i kö på sin tur. Milenko C. hade som vanligt kommit till sitt jobb på banken den här dagen, den 10 september 2013. Han är anställd som säkerhetsvakt på Securitas Montenegro och denna dag arbetar han på Atlas Banks kontorsfilial på Svetog Petra Cetinjskog-boulevarden, en stor gata kantad av prunkande träd.

Av någon anledning tar han fram sin pistol. En chef på Securitas Montenegro, Mirodrag B., tar den i sin hand och avlossar ett skott. Ett öronbedövande dån ekar i lokalerna. Skottet tar i en vägg, men innan någon hinner inse det försöker kunderna söka skydd.

Skottlossningen “skapar tumult bland bankens kunder och personal”, som rapporterna lyder i lokala medier dagen efter.

Polis anländer till bankfilialen för att utreda skottlossningen. Atlas Bank utfärdar en offentlig ursäkt till sina kunder. Skottet i Podgorica kommer att få konsekvenser när polisen sedan sätter i gång en utredning.

År 2010 köpte Securitas 75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Guardian Security i Montenegro. I mars 2013 förvärvade de resterande andel av företaget. Tidigare i höstas avslöjade Veckans Affärer kritiska uppgifter om Securitas landschef i Montenegro Darko Perovic. Han grundade Guardian Security år 2003 och uppgifter från flera källor hävdade ett aktivt samröre med yrkeskriminella och vapensmugglare och att han sysslar med skuldindrivning och otillåten utlåningsverksamhet. Allesammans illegala verksamheter som kan ge upp till åtta års fängelse.

Från Securitas huvudkontor i Stockholm var budskapet att uppgifterna var nya och en intern utredning tillsattes. Den blev klar i början av november.

“Utredningen finner ingen saklig grund i de konkreta anklagelser som förts fram i Veckans Affärer mot den utpekade medarbetaren”, skrev Securitas informationsdirektör Gisela Lindstrand i ett mejl till VA.

Storägare i Securitas, som velat läsa utredningen, har inte fått göra det och Securitas vill inte heller lämna ut den till VA.

“Mot bakgrund av denna utredning kommer Securitas inte att vidta några ytterligare åtgärder”, meddelade Gisela Lindstrand.

Men Securitas nämner inte med ett ord den pågående polisutredningen som Securitaschefen Darko Perovic är indragen i och som återigen sätter fokus på Securitas arbetsmetoder i Montenegro.

Dagen efter skottlossningen på Atlas Bank, efter att polistjänstemän på inrikesministeriet inledde en utredning, uppgav Darko Perovic i ett brev till inrikesministeriet att han ombett tidigare nämnda Mirodrag B. att besöka banken för att genomföra en vapenkontroll. Darko Perovic skrev: “Mirodrag B. som säkerhetsvakt uppfyller alla krav som lagen ställer för att kunna arbeta inom sina befogenheter.”

Han förklarar också att Mirodrag B. är en anställd säkerhetsvakt, men informationen är felaktig. Mirodrag B. sitter i företagets ledning och hans officiella titel är kontorschef för NikÅ¡ic & North.

Biträdande polischef Nikola Janjusevic, som utreder ärendet med det avlossade vapnet, skriver i ett internt dokument till sina överordnade att Mirodrag B. faktiskt inte har tillstånd att arbeta som säkerhetsvakt. Hans tillstånd “löpte ut 26 september 2012”, nästan ett år innan incidenten på banken.

Och när polisen synar den Securitasanställde Milenko C. som också var på plats visar det sig att även han saknar tillstånd.

Drygt en månad senare fastnar Securitas återigen i en rutinkontroll. Securitas Montenegro har i uppdrag att bevaka en byggnad tillhörande Crnagoraput, ett företag i Podgorica. I kontrollen den 31 oktober 2013 undersöker polisen om Aleksandar C., säkerhetsvakt i tjänsten, har korrekta tillstånd. Det visar han sig sakna.

Samma dag finner polisen att Zeljko V., Vladislav M., Blagota P. och Dragoslav B. som alla arbetar för Securitas Montenegro också saknar tillstånd.

Polisen noterar avsaknaden av tillstånd, men säkerhetsföretaget fortsätter verksamheten utan. En relevant fråga i sammanhanget är hur marknaden för privata säkerhetsföretag ser ut i Montenegro. Baserat på registerutdrag tycks branschen vara en aning kaotisk. I Montenegro fanns 39 registrerade säkerhetsföretag år 2012. De sysselsatte runt 3 500 personer, enligt regeringens officiella uppskattning.

I Montenegro måste anställda inom säkerhetsföretag ha tillstånd för att utöva sitt arbete. Tillstånden utfärdas efter en kort utbildning på polishögskolan med tillhörande hälsokontroll, till en kostnad av runt 500 euro. Tillståndet utfärdas sedan av inrikesministeriet. I hela Montenegro finns i dag 961 licenser utfärdade. I en skrivelse som regeringen utfärdat internt konstateras att 2 178 personer “är illegalt verksamma i säkerhetsbranschen”. I skrivelsen noteras också att siffrorna inte går ihop.

Enligt registerutdrag hade Guardian Security 108 anställda år 2008, av dessa saknade 46 tillstånd.

Samma år uppgav Darko Perovic i ett pressmeddelande att “Guardian har 600-700 anställda”. Vid förvärvet år 2010 uppgav Securitas att de köpt ett bolag med 600 anställda. I VA:s genomgång av registren i Montenegro visar det sig att polisen i rena rutinkontroller hos Securitas ständigt påträffar anställda utan licenser.

Den 18 februari 2011 genomsökte tre tjänstemän från inrikesministeriet Securitas Montenegros lokaler i NikÅ¡ic. Då fann de en rad överträdelser av lagen vad gäller skydd av personer och egendom.

Enligt protokollet håller Securitas Montenegro “inte ett ordnat register” över kontrakten vad gäller skydd av personer, egendom och inköpta vapen. De betonade vidare att Securitas Montenegro “inte har verifierade kontrakt för sina tjänster” och “ett visst antal av de anställda saknar licenser”.

Praxis bland säkerhetsföretag i Montenegro verkar vara att strunta i de arbetstillstånd lagen kräver. Securitas tycks också ignorera även andra tillstånd.

Securitas Montenegro har bland annat i uppdrag att bevaka en fastighet, som ägs av det belgiska konsulatet, i Lastva Grbaljska som ligger ett par kilometer från kuststaden Budva. När utredare från inrikesministeriet besökte fastigheten för en kontroll den 3 november 2012 fann man säkerhetsvakten Aleksandar K. i tjänst. Utredarna rapporterade att Aleksandar K. “saknade licens för det jobb han gjorde”.

Utredarna rapporterade också att han var beväpnad med en pistol med 9 millimeters kaliber, tillverkad av serbiska Zastava modell CZ Para 88. Ett vapen för vilket han saknade licens.

Darko Perovic försöker skyla över avsaknaden av tillstånd genom att till utredarna skicka ett dokument i vilket han hävdar att vapnet visst är lagenligt registrerat hos polisen. Utredarna på inrikesministeriet konstaterar i sin tur i en skrivelse att Darko Perovic angivna uppgifter inte alls stämmer – pistolen är ej registrerad och därmed olaglig.

Det här är inte enda gången vapen påträffas hos Securitas. För några år sedan fick den uppenbart fria tillgången på illegala vapen bland de anställda ödesdigra konsekvenser. Nikola V. hade 1991 köpt ett automatiskt gevär som han sedan tog med till jobbet som säkerhetsvakt.

“Jag arbetade för Guardian Security i NikÅ¡ic och jag använde geväret på jobbet när jag skyddade fastigheter”, sade han senare under en rättegång.

Att det blev rättegång berodde på att han den 3 februari 2011 dödade en person genom att skjuta honom i huvudet med sitt automatiska gevär. Nikola V. fick sexton års fängelse.

I en annan kontroll, utförd den 12 november 2012 av utredare från inrikesministeriet, öppnades Darko Perovic kassaskåp. Där fann man nitton handeldvapen – samtliga oregistrerade. Utredarna noterar att han förklarar vapengömman med att han var “i färd med att sätta i gång och söka tillstånd” för pistolerna. Var ärendet befinner sig i dag har VA inte kunnat utreda vidare.

I dagsläget driver inrikesministeriets utredare åtminstone två processer för att ta reda på vilket juridiskt ansvar Darko Perovic har för att den Securitasanställde Aleksandar K. saknade tillstånd i sitt arbete.

Dessutom utreds vilket juridiskt ansvar Darko Perovic har för att hans anställde Mirodrag B. på banken avfyrade ett skott den där sensommardagen i september 2013. Med ett vapen för vilket han saknade tillstånd för. Och i ett arbete som han saknade tillstånd att genomföra.

EMANUEL SIDEA