Securitas storägare kräver svar

VA:s uppgifter i förra numret om att Securitaschefen i Montenegro anklagas för att syssla med illegal verksamhet har slagit ned som en bomb bland storägarna. “Vi ser allvarligt på det”, säger Sasja Beslik på Nordea, Securitas tredje största ägare.

(Veckans Affärer 10 oktober 2013)

År 2010 köpte börsjätten Securitas säkerhetsföretaget Guardian Security i Montenegro. I förra numret av Veckans Affärer avslöjade vi uppgifter om hur landschefen Darko Perovic hävdas bedriva illegala sidoverksamheter som kan ge upp till åtta års fängelse. Securitas kommenterade att uppgifterna är nya för dem och utifrån VA:s artikel tillsattes en utredning den 20 september 2013 som leds av en “oberoende” person.

Stora institutionella investerare har reagerat kraftigt på uppgifterna kring Securitaschefen i Montenegro.

“Vi ser allvarligt på det. Vi har inte fått information från Securitas tidigare. Vi har tagit kontakt med dem, men vi vet fortfarande inte vad som har hänt. De säger att de ska tillsätta en intern utredning”, säger Sasja Beslik på Nordea, som är bolagets tredje största aktieägare.

Securitas näst största ägare, Melker Schörling som kontrollerar nära 12 procent av rösterna i bolaget, anser att frågan hör hemma hos ledningen och vill inte ställa upp på en intervju.

“Jag förstår att frågorna kan vara av intresse för VA:s läsarkrets, men jag hoppas samtidigt att ni förstår att jag väntar med mina eventuella kommentarer till dess den interna utredningen är slutförd”, skriver Melker Schörling i ett mejl.

Gustaf Douglas med familj – som är Securitas störste ägare med 30 procent av rösterna – har också tillfrågats om hur de ser på risken att aktieägarvärden förstörs när ledande befattningshavare i Securitas bryter mot företagets policy.

Gustaf Douglas och andra familjemedlemmar har blivit tillfrågade om de vill vidta fler åtgärder än den utredning som bolaget initierat, men har valt att inte lämna någon kommentar.

Från Securitas sida har informationschefen Gisela Lindstrand beskrivit att det vid förvärvsprocessen år 2010 gjordes en omfattande personkontroll av ledande personer i företaget och att man inte fann uppgifter om kriminalitet och illegal verksamhet. Men storägarna nöjer sig inte med det beskedet efter VA:s artikel.

“Vi ser allvarligt på uppgifterna”, säger Anna Nilsson, chef för ansvarsfulla investeringar på Swedbank Robur, som är femte största aktieägare i Securitas.

“I nästa vecka har vi ett möte inbokat med dem då vi ska ta upp denna fråga och andra, sociala och affärsetiska frågor. Vi tycker inte att det räcker med att mejla eller prata per telefon utan vi vill resonera med dem vid sittande bord”, säger Anna Nilsson.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, betonar att de kommer att följa upp Montenegro noga.

“Är det så att företaget brister i sin due diligence när de gör förvärv och att det inte görs systematiska genomgångar kan det skada bolaget och därigenom även vår investering i bolaget.”

Faktum är Securitas börsvärde redan har påverkats negativt. Efter att uppgifterna blev kända har bolagets börsvärde – rensat för Stockholmsbörsens generella utveckling – sjunkit med cirka 340 miljoner kronor fram till den 4 oktober. Det kan ställas i relation de cirka 40 miljoner kronor som bolaget betalade för verksamheten i Montenegro år 2010.

Har du haft synpunkter på Securitas arbete tidigare?

“Ja, det har jag. Generellt har Securitas legat efter, de har varit det enda svenska internationella bolaget med så kallad C-rating”, säger Sasja Beslik.

Här är betyget A bäst, B är bra och C är dåligt inom hantering av miljö- och socialt arbete, vilket mäts av en rad olika internationella aktörer.

“Men lite eloge ska Securitas ha för att de just påbörjat sitt arbete, fast det visar också att de ligger lite efter.”

I VA:s artikel beskrev en rad uppgiftslämnare att Securitas landschef i Montenegro har ett aktivt samröre med kriminella personer, åtnjuter politiskt beskydd från ledande politiker i Montenegro som i sin tur möjliggjort hans affärer och att han systematiskt är engagerad i sidoverksamheter, såsom illegal låneverksamhet. En verksamhet som kan innebära straff på uppemot åtta års fängelse. Bland VA:s källor finns högt uppsatta personer inom landets polisväsende, inrikesministerium, samt anställda, kolleger och tidigare affärspartner.

Sasja Beslik på Nordea, som är född och uppvuxen i Bosnien, har god kännedom om regionen.

“Jag är där minst två gånger om året”, säger han och tillägger:

“Balkan tillhör Europas mest korrumperade regioner. Vi betraktar det som ett högriskområde när vi tittar på bolag som är verksamma där.”

Går det över huvud taget att bedriva verksamhet på Balkan utan att utsätta sig för tveksamma affärer?

“Det går, men är väldigt svårt. Du måste ha personer på plats som är starka och kan stå emot.”

Hur har er dialog med Securitas fungerat tidigare?

“Vi har haft en diskussion under flera år, hur riskbedömningar görs och hur riskanalysen tas in i deras processer. Vi har blivit försäkrade att Securitas gör affärer enligt regelboken, men samtidigt har vi inte sett någon landsbeskrivningsanalys.”

Har du gjort företagsbesök hos Securitas på Balkan eller Montenegro?

“Vi har faktiskt efterfrågat att få göra besök vid ett flertal tillfällen, men inte fått åka dit. Securitas svar är att de inte arrangerar investerarresor.”

Är det vanligt att investerare inte får träffa sina bolag?

“Nej, det är kutym att ägare får besöka företaget, oavsett världsdel.”

Är det möjligt att ni säljer ert innehav i Securitas?

“Det är en omfattande process innan vi eventuellt kommer till den slutsatsen. Vi fortsätter att prata med dem, vi är tredje största ägare i Securitas och vi förväntar oss en öppen dialog.”

Anna Nilsson på Swedbank Robur konstaterar att Securitas aktie “alltid varit underkänd” för de fonder som haft en profil inriktad på hållbarhet.

“I hållbarhetsfonder är Securitas inte investeringsbara, men de andra fonderna har aktier i Securitas”, säger hon och tillägger:

“Vi ser mycket positivt på att Securitas nu har börjat utveckla sitt hållbarhetsarbete.”

Veckans Affärer har vid ett flertal tillfällen velat intervjua bolagets vd Alf Göransson och landschefen i Montenegro, Darko Perovic. Men informationschef Gisela Lindstrand har meddelat att bolaget inväntar resultatet av den utredning som bolaget nu betalar för.

“Det finns inget datum för när utredningen är klar. Den tar den tid det tar – snarast möjligt. Vem utredaren är håller vi för oss själva tills vidare. Det handlar ju om en granskning av en enskild individ och dess-utom om känslig materia och vi vill inte försvåra utredningsarbetet”, uppger Gisela Lindstrand och tillägger:

“Visar det sig att det finns grund för någon del av anklagelserna som riktas i VA om kriminella aktiviteter så gör vi en polisanmälan.”

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ De har makten i Securitas
Andel av rösterna

Ӣ Gustaf Douglas m familj, Wasatornet och Latour: 30 %
”¢ Melker Schörling m familj: 11,8 %
Ӣ Nordea Investment Funds: 2,5 %
Ӣ Didner & Gerge fonder: 2,2 %
Ӣ swedbank Robur Fonder: 2,0 %
Ӣ JPM Chase NA: 1,6 %
Ӣ JPM Chase NA (ej samma holdingbolag): 1,5 %
Ӣ Caceis Bank: 1,5 %
Ӣ Carnegie Fonder: 1,5 %
Ӣ Handelsbanken Fonder: 1,5 %
Källa: Securitas årsredovisning 2012.