“Det är otroligt att så många kan leva på luft”

Systemairs vd Roland Kasper räds varken den hårda konkurrensen eller fabriksbyggen i Turkiet. Men det är slut på att förvärva bolag i kris.

(Affärsvärlden 6 december 2017)

I Skinnskatteberg vid Övre Vättern, sex mil nordväst om Västerås, med utsikt över sjön ligger Systemairs huvudkontor och fabrik.
Luft- och ventilationsföretaget är kommunens största arbetsgivare. Inte illa för en verksamhet som startades kring en fläkt. Bolaget grundades 1974 och har sedan dess vuxit till ett börsnoterat miljardbolag.
Omgivningarna ligger stilla denna eftermiddag – med snö på marken och sol i skyn.
Systemairs vd Roland Kasper är på gott humör.
– Man är ju benägen att säga att det är så här varje dag, säger han när han tittar ut över en snötäckt gräsmatta och glimmande sjö.
Roland Kasper tog över som vd för Systemair i september 2015. Då valde bolagets grundare Gerald Engström att efter fyra decennier lämna över tyglarna. Roland Kasper är därmed den andre vd:n för en verksamhet som i dag omsätter 6 miljarder kronor och finns i 50 länder.
Han är inte ny i vare sig ventilationsbranschen eller på Systemair – han har jobbat sig upp i graderna. När han själv berättar om sin väg hit tar han avstamp i Finspång, där han är född. Bruksorten i Östergötland har varit grogrund för flera större industrier, bland annat ABB, där båda föräldrarna jobbade. När Roland Kasper var nio år lämnade familjen Sverige.
– Vi packade ihop och flyttade utomlands. Bägge mina föräldrar följde ABB-ropen till Tyskland, säger han.
Familjen bosatte sig i Mannheim, några mil söder om Frankfurt. Roland Kasper gick i skola, lärde sig tyska och gick på universitet där. År 1986 började han arbeta på en fabrik i Butzbach, fyra mil norr om Frankfurt. Den tillhörde ABB:s ventilationsbolag. Det var en tid då ABB-konglomeratet bestod av 144 olika bolag. Roland Kasper var 17 år och konstruktör. Upplägget var en del av det numera välkända tyska lärlingssystemet där företagen tidigt anställer och vidareutbildar studenter.
Vad var det som lockade en tonåring till ABB:s ventilationsbolag? Ett teknikintresse, svarar Roland Kasper och beskriver CAD-system och annat han fick se på föräldrarnas arbetsplatser.
– När jag var 12-13 år hälsade jag på mamma på jobbet, typ för att “låna cykeln”, säger han.
Var det redan då fläkt och ventilation som lockade? Kasper skrattar – nej, det var det inte.
Efter två år i olika projekt återvände han till universitetet, men efter examen blev det ABB:s ventilationsbolag igen.
År 2000 fick han en annan tjänst på samma företag. Denna gång var det med placering i Enköping. Han hade hunnit bli 30 år när han återvände till det land han kommer ifrån.
Moderbolaget till bolaget han jobbade på förvärvades år 2002. Köparen, ett private equity-bolag, slog ihop det med ett annat portföljbolag och bildade Fläkt Woods AB. Beslut togs att flytta all verksamhet i Enköping till Jönköping, och Roland Kasper följde med.
Ägarstyrningen skiljde sig från hur det hade varit när bolaget ägdes av ABB.
– En intensiv och väldigt lärorik period. Min första kontakt med private equity, som körde ett enormt högt tempo med utveckling av företag, processer, organisation och ett stort antal “growth initiatives”. Hela Jack Welchskolan, stressigt men otroligt roligt samtidigt.

Några år senare, 2007, rekryterades Roland Kasper till Systemair. Innan han blev vd var han bland annat marknadschef och produktchef med globalt ansvar.
Nu har han varit 31 år i samma bransch. – Det intressanta är att nästan ingen lämnar ventilationsbranschen, säger han.
Enligt Roland Kasper är det en relativt liten men kunnig industri. Branschen präglas av en vilja att hjälpa varandra, trots hård konkurrens mellan bolagen.
– Det är otroligt hur många som kan leva på luft, säger han och ler åt formuleringen.
Systemair tjänar pengar på att flytta luft. Bolaget har två kanaler. Å ena sidan tillverkar bolaget system som säljs i ett 40-tal lokala lager. Dit kommer småinstallatörer för att köpa enstaka varor.
– En liten byggare kan komma dit och plocka med sig det som behövs. Där har vi alla stora och små detaljer på lager. Det är den enkla affären, säger han.
Å andra sidan finns projektkanalen, där man jobbar nära investerare, konsulter och arkitekter. Syftet är att bolagets namn ska vara “top of mind”, och därmed bli förstahandsval, när de ska välja luft- och ventilationssystem.
– Men de är inte våra betalande kunder. Betalar gör installatörerna, så vi jobbar lika nära dem, säger Kasper.

Ett aktuellt exempel är från Turkiet där man ska leverera system till Istanbuls nya flygplats. Första etappen ska vara klar hösten 2018 och mätt i kapacitet blir det en av världens största. Systemair har fått uppdraget att leverera över 500 luftbehandlingsaggregat och över 5 000 fläktkonvektorer – en order värd närmare 100 miljoner kronor.
Kasper framhåller att den typen av order har ett stark signalvärde för bolagets engagemang i landet, där man också bygger en ny fabrik.
– Många läser i medier om de politiska utmaningarna i landet och frågar oss: Hur kan ni investera i Turkiet? Men Erdogan och regeringen vill visa styrka och nu görs stora infrastruktursatsningar med sjukhus, tunnlar och broar, säger Roland Kasper och konstaterar att i alla lägen behövs fläkt- och ventilationssystem.
Ett annat skäl till att man valt att bygga fabrik i landet är att det finns många turkiska installationsföretag med historisk stark närvaro i till exempel forna Sovjetstaterna samt i Nordafrika. De gör sina inköp i hemlandet och enligt Systemair-chefen kan bolaget med den nya fabriken nå nya marknader genom att leverera till dessa installatörer.
Han poängterar att det inte främst handlar om att landa nya projekt i samma storleksklass som Istanbuls flygplats.
– Nej, vi vi vill ha en balans med små och mellanstora projekt. Mindre projekt ger ofta lite bättre betalt, säger Kasper och förklarar att de stora projekten ofta är prestigefulla. Därmed är konkurrensen högre, inte bara i Turkiet utan på alla marknader.
– De lockar alltid nya leverantörer av olika skäl. De lägger oftast ett lägre anbud för att kunna vara med och bevisa sig. Då blir det ganska pressade marginaler. Med andra ord har Systemair en modell där man inte binder sig vid enstaka projekt, utan har geografisk, kundmässig och storleksmässig spridning på projekt. Det ska också ge en slags cyklisk buffert åt affären.
Norden och västra Europa står tillsammans för två tredjedelar av all försäljning medan Nord- och Sydamerika bara står för 9 procent. Med andra ord finns det utrymme att växa.
– 94 procent av vår omsättning är utanför Sverige. Så ja, Sverige är viktigt för oss. Men att vara på många marknader ger oss alternativ.

År 2015, när Roland Kasper tillträdde, valde bolaget att lägga om lite av sin förvärvsstrategi. Systemair har en lång historia av förvärv. Bland dem har några varit turnaround-case. Ett par av de senaste har varit stora och medfört kostsamma omstruktureringar, vilket pressat vinstmarginalen.
Roland Kasper lyfter fram att strategiomläggningen innebär att man sett över sin tidigare offensiva förvärvsstrategi. Framöver kommer man inte att köpa bolag som befinner sig i “kris”.
– De måste uppvisa profitabel tillväxt och bidra till vår lönsamhet. Vi tittar hela tiden på förvärv, vi gör det nu mer fokuserat med hänsyn till den valda förvärvsstrategin, säger han.
Som ett led i strategiarbetet har Systemair lanserat en egen skalbar modellplattform kallad Geniox för luftbehandlingspreparat. Den ersätter 16 tidigare modeller, och innebär att man nu bygger med samma produktionsprocesser och samma komponenter på en gemensam plattform.
– Rent industriellt är det rätt normalt, säger Roland Kasper.
Framtagningen av modellplattformen har dock inte belastat balansräkningen mer än inom ramen för det vanliga utvecklingsarbetet, menar han.
Vi lämnar kontoret och beger oss ut på fabriksgolvet. Stora plåtdetaljer matas upp till en maskin som stansar ut precis det som behövs. Det är slående lite personal i den automatiserade fabriken. Det jobbas treskift. Men inte många människor behövs för att hålla produktionen i gång.
– Den fullautomatiserade maskinparken utgör stora investeringar, säger han och poängterar att när dessa väl är gjorda så är det inte mycket dyrare att tillverka här för leverans till Östeuropa, än att sätta upp en fabrik nära den marknaden.
Bolaget har som målsättning att växa med 12 procent över en konjunkturcykel, något man lyckats med över åren. Roland Kasper tror att man borde kunna infria detta även i framtiden.
– Systemair har en ljus framtid med alla förutsättningar att växa. Det är mer frågan om vilken takt, och det är upp till oss själva. Med våra dotterbolag och vår närvaro på så många marknader skapar vi en stark organisk tillväxt. Eftersom vi dessutom alltid tittar på möjliga förvärv, för att komma in på nya marknader och nya områden, så ser jag väldigt positivt på framtiden, säger han.

Aktiekursen har sedan i våras fallit från toppnoteringen 159 kronor till dagens cirka 120 kronor – en nedgång på närmare 25 procent vilket återspeglar den pressade marginalen och några andra osäkerhetsfaktorer, såsom Ryssland. Förr var det en marknad som stod för cirka 15 procent av försäljningen. De senaste åren har volymerna sjunkit och Roland Kasper säger att det inte varit några förluster, men man har skalat ner personal. På senare tid har den negativa trenden brutits.
– Det går bättre och bättre nu, säger han och knackar i närmaste träbord.
Han framhåller att bolaget planerar och agerar långsiktigt. Även storägarna är långsiktiga, säger han. Kan Kasper, med bakgrund på ett private equity-bolag, föreställa sig ett scenario med ett utköp från börsen av just ett private equity-bolag?
– Det finns ingen sådan vilja bland aktieägarna i dag, säger han, som själv ökat sitt aktieinnehav till 21 500 aktier.
– Aktierna tänker jag behålla. Det är ett statement om att jag tror på det jag gör, säger han och tillägger att aktieköpen inte följts av något krav från ägarna.
– Alla i vår ledning är aktieägare. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Roland Kasper

Född: 9 november 1969 i Finspång.
Bor: Hallstahammar, cirka 5 mil från Systemair-kontoret.
Familj: Hustrun Ann, tre barn samt tre bonusbarn.
Fritid: Utomhusaktiviteter, familjen, trädgården och fritidsboendet.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Fachhochschule Giessen-Friedberg år 1996.
Karriär: Vd Systemair sedan 2015, produktmarknadschef Systemair 2012-2015, marknadschef Systemair 2010-2012, produktområdeschef Systemair 2007-2010, produktchef Fläkt Woods AB 2003-2007, säljchef ABB Ventilation 2000-2003.

FAKTA/ Systemair

Grundat: år 1974.
Börsnoterat: år 2007.
Börsvärde: 6,3 miljarder kronor.
Omsättning 2016/17: 6,9 miljarder kronor.
Rörelseresultat 2016/17: 439 miljoner kronor.
Huvudägare: Grundaren Gerald Engström, 42 procent, tyska partnern Ebm-Pabst, 21 procent, Nordea Investment Funds, 5 procent.