“Lindorff har vinstdubblat”

Private equity-fonden Nordic Capital har inom loppet av några veckor noterat medicinteknikbolaget Convatec, lagt bud på Nordnet Bank och offentliggjort en fusion mellan Lindorff och Intrum Justitia.

(Publicerat i Affärsvärlden 30 november 2016)

Kristoffer Melinder, högsta chef, tar emot Affärsvärlden på nionde våningen på private equity-bolagets kontor i centrala Stockholm. Det är fredagseftermiddag och ännu inte känt att Nordic Capital bara några dagar senare ska offentliggöra en fusion mellan sitt inkassobolag Lindorff och det konkurrerande Intrum Justitia. En affär som personalen jobbar med för fullt på våningen nedanför.

Melinder ger ett lugnt intryck. Kanske är det norrländskan som ger ett naturligt pokerface, han är född och uppvuxen i Örnsköldsvik.

– Det är fullt upp, vi har mycket på gång. Det har vi visserligen alltid. Allt ska klämmas in före jul, oavsett om det är affärer, möten eller marknadsföring.

Kristoffer Melinder har jobbat på firman i snart två decennier. Utanför branschen är han ingen välkänd profil. Kanske för att han har delat chefskapet tillsammans med Joakim Karlsson de senaste sex åren. I maj i år förändrades det då Karlsson blev Sverigechef och Melinder kvarstod som ensam på toppen. Duon sitter fortfarande bredvid varandra.

– Vi genomförde ett utvecklingsarbete och kände att det var ett naturligt steg, säger Melinder om ledarförändringen.

Chefsbytet speglar en generationsväxling som gjorts. I Sverige finns ett antal private equity-firmor: EQT, Altor, IK och Nordic, som man säger internt.

Nordic Capital sticker där ut – Robert Andreen, 74-årige medgrundaren och partner, har lämnat över ledarskapet.

– Vi är en generation kolleger som vuxit upp tillsammans inom firman och tagit över. Det är ganska naturligt, säger Melinder.

Varför föll valet på just Kristoffer Melinder? Personer som arbetat med honom ger en enkel förklaring: han är extremt duktig.

– Typisk högpresterare. Han är stor, och helt enormt vältränad. Sysslar med triathlon, samtidigt som han har barn och leder en av de största private equity-firmorna i Sverige, säger en som senast jobbat med honom under Lindorff-Intrum-affären.

Nordic Capitals verksamhet följer gängse struktur för svensk private equity, med fonder på Jersey och rådgivningsfirma med kontor i de skandinaviska huvudstäderna plus Frankfurt och London. Störst är Stockholmskontoret där 60 av de 110 anställda sitter. Bolagets fyra aktiva fonder har 31 portföljbolag, som i dagsläget omsätter kring 120 miljarder kronor och har ett samlat årligt resultat på cirka 20 miljarder kronor.

Som alltid inom private equity är man noga med att understryka skillnaden mellan det som i dagligt tal kallas för Nordic Capital – fonderna – och den verksamhet som sker på kontoren – där man agerar rådgivare till fonder som äger portföljbolagen.

Hursomhelst, Kristoffer Melinder leder en rådgivningsverksamhet till fonder med tillgångar värda runt 100 miljarder kronor. Vem är då denna 45-åring?

Efter lumpen som militärtolk i ryska på Försvarets tolkskola flyttade han till Stockholm för studier på Handelshögskolan. Efter examen fick han jobb på investmentbanken JP Morgan i London. Han tjänstgjorde även som FN-officer på Balkan på 1990-talet – vilket fick ett abrupt och olyckligt slut.

– Jag trampade på en mina. Foten klarade sig, men det tog lång tid innan jag kunde gå och springa igen.

26 år gammal började han på Nordic Capital. I dag, 19 år senare, sitter han vid ett rymligt konferensbord, som chef för firman. Han blev tidigt involverad i investeringarna inom hälso- och sjukvårdssektorn. Något som Nordic Capital också profilerats inom – en tredjedel av portföljen utgörs av sådana bolag. Bakgrunden till detta, enligt Melinder, är två affärer som gjordes för snart tjugo år sedan.

I slutet på 1990-talet förvärvades sårvårdsbolaget Mölnlycke Health Care, som sedermera såldes till Wallenbergsfärens investmentbolag Investor år 2005, samt norska läkemedelsbolaget Nycomed som såldes till japanska Takeda för 9,6 miljarder euro (motsvarande närmare 90 miljarder kronor). Förtjänsten var minst sagt god. Under Nordics ägande ökade värdet på Nycomed runt 20 gånger.

– Den största vinsten inom private equity någonsin. De två affärerna öppnade våra ögon för hur intressant den här sektorn är.

Därpå följde många fler investeringar. Välkänt är innehavet i vårdjätten Capio. Och som nämnts noterades Convatec i oktober, i vad som blev Europas största notering inom medicintekniksektorn.

– Varje insatt krona i sektorn har genererat fyra gånger det, säger han och lyfter fram dess fördelar: stabilitet, icke-cyklisk, förutsägbar och regleringar.

– Dessutom är den relativt komplex, så man får utväxling om man bygger upp kompetens på området. Och så är det en väldigt internationell bransch.

På senare tid har Nordic också investerat i teknik- och finanssektorerna. Detta efter finanskrisen, då man såg att storbanker och finansiella konglomerat tvingades renodla och fokusera på kärnverksamheten.

– De stora aktörerna retirerar från vissa områden. Samtidigt är det en innovativ och entreprenöriell sektor, en stor mängd medelstora bolag, till exempel Resurs Bank.

Resurs grundarfamilj Bengtsson, som även står bakom elektronikkedjan Siba, kvarstod som ägare i nischbanken, som Nordic förvärvade majoriteten i år 2012.

– Mer än en tredjedel av Nordic Capitals affärer görs tillsammans med föregående ägare.

Enligt Melinder kan en investering ta tre år, då man ägnar sig åt att lära känna branschen, bolagen och dess ägare. 85 procent av affärerna sker utanför det vanliga auktionsförfarandet där private equity-bolag bjuds in.

– Vi bygger en tydlig tes om vad Nordic vill göra. Det ska inte bara vara någon som vill sälja, säger han.

– Den gamla pe-modellen under de tidiga åren var att köpa och belåna, sen började man jobba mer med kostnadsbesparingar och priser. Ganska enkla instrument. Vi tycker att modellen i dag är att satsa på tillväxt och strategisk ompositionering av bolag, som med Bambora till exempel.

Där har Nordic kombinerat ett antal bolag inom betaltjänster med allt från teknik, dosor och betalsystem, något som började med förvärvet av Euroline. Kombinationen med finans och teknik är intressant, tycker han, och lyfter fram Itiviti – ett fintechbolag som man skapat genom att slå ihop de förvärvade Orc, Tbricks och Cameron Tec.

Nordics allra största investering i finanssektorn är inkassobolaget Lindorff, som förvärvades år 2014 från Altor och Investor.

– Lindorff har otroligt lång erfarenhet inom inkassoverksamhet, och har nu ompositionerat sig för att ta tillvara den stora potential som finns när hela den europeiska banksektorn behöver ta itu med ökade regulatoriska krav och sina stora non performing loans. Vi har identifierat att bolaget kan växa mycket snabbare än finans- och inkassosektorn. Lindorff har dessutom vuxit oerhört snabbt med nästan en vinstdubbling sedan 2014.

Lindorff, menar Nordic, har en strategisk matchning tillsammans med Intrum Justitia, som man ämnar slå ihop.

Men hur skiljer sig Nordic Capital från säg en liknande firma såsom EQT? Eller en rakare frågeställning: Varför ska investerare placera kapital i Nordic Capitals fonder?

Kristoffer Melinder lyfter fram dels den historiskt höga avkastningen – som varit 8 procent över börsens avkastning. Med de goda åren över, blir det allt viktigare med fonder som kan skapa värde utan makroekonomisk hjälp. Enligt Melinder bidrar nischerfarenheterna inom hälso- och sjukvård och finans till att hitta bra investeringar.

– Vår sektor njöt av medvindsfaktorer fram till finanskrisen. I dagsläget finns det inga makroekonomiska drivkrafter som är signifikant positiva. Det största man kan göra för att skapa varaktigt värde är att öka försäljningstillväxten och ompositionera bolagen. Ett bolag som Bambora som inte hade särskilt stark tillväxt, växer nu med 25 procent per år, säger han och slår fast att driva försäljningstillväxt står för 80 procent av värdeskapandet i portföljbolagen.

Dagens räntor är låga, men skulle de stiga skulle det påverka marginellt, menar han.

– Överlag föredrar vi när lånemarknaden är mer restriktiv. När lånemarknaden erbjuder väldigt hög skuldsättningsgrad förflyttar sig hela marknaden till ett högre riskläge. Nordic Capital har alltid förhållit sig lite mer konservativt än branschen.

– I dagsläget ryktas det om att man kan låna 8 eller 9 gånger ebitda, vilket är högre nivåer än 2006-2007. Men det är inga belåningsnivåer Nordic jobbar med. När fonderna har högt leverage i en väldigt stabil affär, så är det sex gånger ebitda. I många fall är det tre till fem gånger. Det beror väldigt mycket på vilket bolag, vilken sektor det handlar om.

I dagens lågräntemiljö med låg ekonomisk tillväxt är private equity-bolagen pressade till att försvara sin modell och visa att den fungerar oberoende marknadsklimatet.

– Nu gäller det för hela sektorn att visa att man kan skapa överavkastning jämfört med andra investeringsformer. Det kommer handla om att hitta och skapa nischer: vi kallar det för pie-shifters, en nisch som kan växa snabbare än marknaden som helhet. Eller att ett bolag som förbättrar sin affärsmodell kan växa mycket snabbare än sin marknad.

Private equity har inte undgått kritik. Senaste tiden har sökarsiktet varit riktat på ägandet av skolor, innan dess vårdbolag.

– Jag har inte så mycket kommentarer till skolsektorn, för där är Nordic inte representerade. Men Capio har visat att det går att leverera högkvalitativ vård till en lägre kostnad än de landstingsdrivna sjukhusen. Den här sektorn opererar inte på några höga marginaler, Capio har 4,5 procent. Det är inte extremt. Läget vore annat om vinstmarginalen var 40-50 procent.

Nyligen presenterades den stora välfärdsutredningen som talar om olika begränsningar.

– Som aktör i näringslivet får vi förhålla oss till vad politikerna beslutar. Vi tillhör gruppen som tycker att det som kom ut ur välfärdsutredningen inte är det bästa för Sverige som helhet eller för välfärdssektorn, säger Melinder.

– Det är rätt välkänt numera att Capio är det bolag som för Stockholms läns landsting levererar vården till lägsta pris, med högsta kvaliteten, med de nöjdaste patienterna och nöjdaste personalen. Riksdag, regering och landsting borde fokusera på att leverera den bästa kvaliteten till den lägsta kostnaden.

Capio noterades i juni i fjol och man äger fortfarande cirka 18 procent av bolaget.

– Fonden har ingen brådska att sälja de aktierna. Även om det inte är Nordics uppdrag att över tid äga aktier i publika bolag.

Han slår fast att sälja de aktierna till bra pris är utmanande just nu.

– Hela välfärdsutredningen och debatten har skapat en jättestor osäkerhet. Det är olyckligt. Det har drabbat alla aktörer, stora som små, säger han och slår fast att de inte är stressade.

– I publika bolag ska vi inom två-tre år efter börsintroduktionen ha sålt vårt innehav.

Med andra ord kan Nordic Capital vänta in ett bättre marknadsklimat – eller regeringsskifte.

Någon större förändring tycks inte Kristoffer Melinder vilja driva igenom i firman. Modellen tycks vara väletablerad. Det har funnits rykten om att Nordic är intresserat av att köpa SCA:s skogsdel. Melinder är restriktiv med att ge kommentarer. Talar hellre om att man “tittar på allt möjligt”.

– Det finns så många affärer vi tittar på. Och vi för väldigt många dialoger med både stora börsnoterade industribolag, och ibland ryktas det kring det och ibland inte. Det är ett par hundra idéer som vi tittar på under ett enskilt år. Vissa är utköp, som Nordnet.

– Men vi kan inte kommunicera något konkret kring det. När väl transaktionen är klar, då går vi gärna ut och pratar om den. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Kristoffer Melinder

Född: 1971.
Familj: Frånskild. Fyra barn. Bor: Nacka, utanför Stockholm.
Fritid: Umgås med barnen. Träna triathlon, åka skidor, segling.
Utbildning: Försvarets tolkskola i ryska. Civilekonomexamen från Handelshögskolan 1996.
Karriär: Nordic Capitals svenska rådgivningsbolag NC Advisory AB sedan 1998. Co-Managing Partner 2010-2016. Managing Partner sedan maj 2016.

FAKTA/ Nordic Capital

Grundat: 1989 av Robert Andreen och Morgan Olsson.
Fonder: Har fyra aktiva fonder, upprättade 2003, 2006, 2008 samt 2013. Samtliga hemmahörande på Jersey.
Förvaltat kapital: 11 miljarder euro, motsvarande 108 miljarder kronor.
Kontor: Rådgivningskontor I Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Frankfurt och London. Fondförvaltning på Jersey och i Luxemburg.