REDO ATT LÄMNA ÖVER

Melker Schörling har byggt upp en företagsgrupp värd 58 miljarder kronor. I vår lämnar han över en stor del av ansvaret till döttrarna. – Vi accelererar nu kraftigt Sofias och Märtas engagemang i MSAB:s värld, säger Melker Schörling.

(Affärsvärlden 8 februari 2017)

Allt oftare tar han bilen från våningen på Strandvägen i Stockholm och kör sträckan på drygt nittio minuter till Edeby herrgård utanför Nyköping. Gården har anor som sträcker sig tillbaka till mitten på 1600-talet. Den ligger intill sjön Båven. Huvudbyggnaden är långsträckt och byggd i timmer. Runtom sträcker sig enorma skogsarealer. Melker Schörling köpte Edeby från släkten von Eckermann 1992 för 32 miljoner kronor och gården har alltsedan dess varit en uppskattad samlingsplats för familjen.

Framöver får han mer tid över till jakt och lerduveskytte. Han får ta på sig arbetskläder och påta på gården.

– Det är där han trivs som bäst, säger en som känner honom väl.

Melker Schörling fyller 70 i maj och har varit aktiv i näringslivstoppen sedan 1980-talet. Då lånade han pengar för att köpa 17,5 procent av Securitas. Det blev en ekonomisk framgång och lade grundplåten till det som i dag är en nettoförmögenhet på 58 miljarder kronor. Merparten av kapitalet finns i dag samlat i Melker Schörling AB, MSAB, ett investmentbolag med stora innehav i Securitas, Hexagon, Hexpol, AAK, Assa Abloy och ett antal andra bolag.

När Melker Schörling för snart ett år sedan meddelade att han lämnar ordförandeskapet i Securitas, var det inte så många som reagerade. Men därefter följde en strid ström av nyheter som drog till sig rejält med uppmärksamhet.

Ulrik Svensson, vd för MSAB, meddelade i juli 2016 att han lämnar bolaget för att ta jobbet som finanschef på Lufthansa. Två månader senare sålde MSAB:s större aktieägare, den förre Ericsson-vd:n Carl-Henric Svanberg, nästan hela sitt innehav, värt 943 miljoner kronor, till Melker Schörling, för att han ville få “större flexibilitet för framtiden”. En förklaring som kom på skam när Melker Schörling en månad senare överraskade marknaden med nyheten att han på grund av försämrad hälsa kommer att lämna styrelserna i alla MSAB:s portföljbolag denna vår.

Arne Frank är vd på AAK sedan 2010. MSAB är huvudägare i bolaget med 33 procent av aktierna – ett innehav värt 8,3 miljarder kronor. Arne Frank har veckovisa telefonmöten med Melker Schörling och håller honom uppdaterad på utvecklingen i AAK.

– Det är mycket informella samtal, säger Arne Frank och tillägger att samtalen inte kommer att upphöra bara för att Schörling trappar ner styrelseengagemangen.

– Tvärtom, han säger att han kommer att ha mer tid till det här gratiskonsultandet.

Under ett av dessa informella samtal berättade Schörling att han skulle lämna ordförandeskapet, som han haft sedan 2001. De talade om hur det skulle kommuniceras till marknaden.

– Han fyller 70 i år. Jag ser inte den stora dramatiken i det hela, säger Arne Frank, som uppger att även Märta Schörling Andréen, som är ledamot i AAK-styrelsen sedan 2013, var involverad i samtalen.

De pratade om hur man skulle kommunicera styrelseförändringarna, utan att det skulle bli för mycket uppmärksamhet, berättar Frank och konstaterar att reaktionerna inte blev vad de avsåg.

– Jag uppfattar att det blev en överdriven dramatik, för att det blev mer abrupt än vad som var tanken.

Kanske hade det också att göra med att ovantstående nyheter skulle följas av ytterligare en. En nyhet som reste en hel del frågetecken kring MSAB-imperiet. Inte minst den om vad som ska hända när Melker Schörling lämnar över ordförandeskapet i MSAB.

***

ALLT GÅR TILLBAKA till bondgården, på vilken hans far bedrev en liten lantbruksverksamhet i Götlunda utanför Örebro. På gården Hasta, som den heter och där fadern ännu bor, fanns bara några få anställda, och den unge Melker Schörling fick ofta stiga fram och hugga i.

– Det är något han ständigt kommer tillbaka till, de unga åren då han hjälpte till, säger en som känt honom länge.

Fadern hade det inte helt lätt. Oron över skulder som skulle betalas för traktorer och andra investeringar hängde ständigt över honom. Enligt en nära källa var uppväxten något som danade Melker Schörlings karaktär och grundlade hans vilja att bli egen, självständig och ekonomiskt oberoende. Den gav honom också en förmåga att bedöma människor. Hans princip var att kunskaper kan förvärvas, däremot inte värderingar.

Dessa sidor har följt med honom från gården, via operativt direktörsarbete, och vidare till styrelserummen. Enligt personer som suttit i styrelsen med Melker Schörling är han analytisk, trygg, lugn och noggrann.

Bygget av MSAB har skett på ett sätt som kan beskrivas som att Schörling tagit ett bolag med en bärkraftig affärsidé, renodlat den och skalat upp. Oftast genom en massiv förvärvsoffensiv. Så gjorde han när han tillträdde som vd för Securitas 1987 och samma modell har han använt till dags dato i alla portföljbolagen. Hexagon är det allra mest framstående exemplet. Detta i kombination med pilotskolan: att verkställande direktörer själva ska vara stora aktieägare och få ta del av framgångarna i de bolag de driver. Det skapar starka incitament.

– Han ser helst att individerna investerar, säger Arne Frank som blev vd för AAK år 2010 och själv valt att köpa aktier i bolaget.

Hans aktieinnehav i dag är värt runt 200 miljoner kronor – ett talande exempel på hur Melker Schörlings direktörer har blivit rikligt belönade för sitt arbete.

– Men det finns exempel på en som inte har gjort det, och det har gått bra det med, säger Arne Frank.

Melker Schörling började själv med att låna pengar för att köpa in sig i Securitas. Det var Gustaf Douglas som hade rekryterat honom som vd. Securitas befann sig då i kris och värderingen var nedtryckt. Men det var ändå en rejäl slant som skulle satsas. Melker lånade 24 miljoner kronor av SEB.

Det är ingen nyhet. En inte lika känd faktor är att Schörling före den investeringen hade gjort ett antal lyckade aktieaffärer. Skatten på aktieförtjänsterna kunde kvittas mot räntekostnaderna för lånet. Det skapade en effektivare skattesats och maximerade mängden eget kapital som kunde läggas på att köpa Securitas-aktier.

Investeringen gjorde Melker Schörling ekonomiskt oberoende, precis som han hade önskat. Securitas noterades 1991 och när bolagets lönsamhet växte, steg aktiepriset och följaktligen även värdet på hans aktier.

Det är den resan han velat att vd:arna i portföljbolagen ska göra. Och som flera av dem har gjort. Allra bäst har det gått för Hexagon-chefen, Ola Rollén, som av många ses som Melker Schörlings främste adept.

När Rollén tillträdde som vd på Hexagon år 2000 var börsvärdet runt 1,5 miljarder kronor – i dag är det värt över 125 miljarder kronor. Det är numera Stockholmsbörsens 16:e största bolag mätt i börsvärde. Detta tack vare en expansiv förvärvsstrategi med köp av mätbolaget Brown & Sharpe i USA 2001, schweiziska Leica 2005 och mjukvarukoncern Intergraph i USA 2010, i kombination med renodling och fokus på starka marknadsnischer.

I början på 2015 ägde Ola Rollén aktier i Hexagon för över en halv miljard kronor. Men i februari samma år sålde han aktier för motsvarande 300 miljoner kronor för att vid sidan av vd-tjänsten dra i gång en egen investeringsverksamhet. Melker Schörling gick in som delägare och styrelseordförande.

Det som skulle vara en sidoverksamhet i det tysta drog snart till sig uppmärksamhet. I oktober förra året, bara några dagar efter att Melker Schörling meddelat att han skulle lämna flera av gruppens styrelser, framkom att Ola Rollén misstänktes för insiderhandel i ett norskt biometribolag, Next Biometrics. Den norska åklagaren menade att Rollén hade köpt aktier i oktober 2015, samtidigt som han satt i förhandlingar med bolaget om att köpa en större post aktier i en nyemission.

Frågan är nu under utredning. Det är änu oklart om något åtal kommer att väckas. Men för dem som trott att Ola Rollén ska axla ansvaret efter Melker Schörling har det uppstått viss förvirring.

***

PÅ NORRLANDSGATAN I centrala Stockholm har advokatfirman Mannheimer Swartling sitt kontor. I augusti varje år anordnar MSAB en träff för koncerncheferna i portföljbolagen. Varje år ett nytt tema. Det har varit Afrika, Asien, it och bolagsstyrning. I augusti 2016 avhandlas flera ämnen, som speglade de turbulenta tiderna. Träffen inleddes med inbjudna talare. Därefter följde samtal, innan det var dags för en båttur i skärgården. Dagen avslutades med en middag.

Värd för kvällen var den som gett namn åt investmentbolaget: Melker Schörling. Vid sin sida hade han Mikael Ekdahl, en av sina närmaste förtrogna. Micke, som många kallar honom, har jobbat ihop med Schörling sedan 1984, då han kopplades in i egenskap av bolagsjurist. Sin bakgrund hade han från just Mannheimer Swartling. I takt med att Schörlings imperium och affärer vuxit har han fått allt fler uppdrag. I dag är han vice ordförande i holdingbolaget MSAB. Dessutom är han sedan januari 2017 tillförordnad verkställande direktör. Flera jurister från advokatfirmans Helsingborgskontor har omfattande uppdrag åt Schörlingsfären, bland annat en bolagsjurist som tagit plats i Hexagons koncernledning.

De som känner både Ekdahl och Schörling vittnar om att de bägge kommit varandra nära genom åren. De åt en stillsam middag och drack ett bättre vin när de firade 30 år ihop år 2014. Även om Ekdahl hela tiden bott i Helsingborg, så har han ofta besökt Schörling på herrgården Edeby där de vandrat i skogarna och samtalat.

Ekdahl har också haft en viktig roll i att bistå döttrarna Schörling i deras utveckling inför den dagen då Melker Schörling lämnar helt. Döttrarna kallar honom en extrapappa och han är självklar gäst på bröllop och andra sammankomster.

I augusti 2016 var Schörling och Ekdahl inte ensamma med att ta emot koncerncheferna på Norrlandsgatan. De flankerades av döttrarna Märta och Sofia Schörling, som närvarade i egenskap av arvtagare till MSAB.

Budskapet till de närvarande direktörerna var tydligt. Detta var en träff där de fick möta bolagets huvudägare.

Sofia Schörling Högberg, som fyller 39 i år, har föreslagits kliva upp ett pinnhål i styrelsen för MSAB, från vanlig styrelseledamot till vice ordförande – parallellt med Mikael Ekdahl. I portföljbolaget Securitas styrelse har hon varit styrelseledamot sedan 2005.

Märta Schörling Andréen, som fyller 33 i år, är ledamot i MSAB-styrelsen sedan 2010. Hon är även ledamot i industrikoncernen Hexpols styrelse sedan 2014 samt i AAK-styrelsen sedan 2010.

Båda döttrarna är utbildade civilekonomer. Märta har nyligen varit involverad i en matblogg och beskriver sig själv som en glad amatörkock.

De som känner henne vittnar om att hon beundrar sin far och kallar honom för sin förebild. I styrelserna har stämningen gentemot Märta Schörling varit varm, välkomnande och det har varit högt i tak.

– I hemmet har Melker hållit föreläsningar för döttrarna om hur världen ser ut och hur den fungerar, säger en välinitierad källa.

Trion har även haft möten utan att Melkers hustru Kerstin varit med, där de pratat om bolagen och styrelsearbetet.

Enligt personer nära Schörlingsfären tycks planen vara att döttrarna ska fortsätta samla erfarenhet i styrelserna innan de fattar ordförandeklubborna, där Sofia Schörling Högbergs befordran till vice ordförande är ett första steg.

Men är döttrarna redo? Johan Molin är vd för låstillverkaren Assa Abloy och har känt Melker Schörling i tio tolv år. Schörling var engagerad i bolagets styrelse åren 2005- 2008 och Molin har behållit kontakten med Schörling. De träffas några gånger om året och hörs på telefon.

– Jag beklagar att han inte kommer att fortsätta så länge till, vi skulle gärna se att han fortsatte, säger han.

Molin har inte haft med döttrarna att göra, utan följt deras utveckling på avstånd.

– Det är naturligt att det finns en successionsplan i MSAB. De har god utbildning bägge två och de har en hel del erfarenhet. Ingen av dem är i dag i styrelsen för Assa Abloy.

I slutet på november meddelades att Gun Nilsson utsetts till ny vd för MSAB med tillträde senast i maj 2017, då hon kan lämna sin nuvarande tjänst. I en intervju med Affärsvärlden (nr 1-2/2017) sa hon att hon avser att arbeta nära ägarfamiljen.

– Sedan kommer jag att arbeta tillsammans med Melkers döttrar Sofia och Märta, som är engagerade i de flesta av bolagen. Det blir ett teamwork att fortsätta tillsammans.

Styrningen av portföljbolagen kommer att ske dels via styrelserna och dels via utskotten, där Gun Nilsson planerar att jobba nära finanschefer genom att ta plats i revisionsutskotten i respektive bolag.

Nytt blod in i MSAB kommer även i form av Carl-Henric Svanberg som länge varit en av Schörlings förtrogna. Han är föreslagen som ny ledamot till styrelsen. Det är många som spekulerar i att han skulle kunna ta en ordföranderoll under ett par år, tills någon av döttrarna kan axla samma roll.

Tidigare i veckan blev det också klart att Ericssons före vd Hans Vestberg blir vice ordförande i Hexagon. Även det en person som kan bistå döttrarna i deras arbete.

***

BIRGER JARLSGATAN 14 i centrala Stockholm ligger mitt på Stureplan – det unga finansfolkets epicentrum. Det är en direkt motsats till vad industrialisten Melker Schörling vill förknippa med sitt bolagsbygge, likväl är det MSAB:s adress. Tillsammans med ett fåtal anställda styrs imperiet från denna gamla sekelskifteslägenhet. Här har Melker Schörling sitt kontor, och i lokalerna passerar även döttrarna då och då.

Döttrarna bor i närheten av sin far och båda har barn. Melker Schörling har numera fyra barnbarn – nästa generations arvtagare.

Melker Schörling själv har inte velat ställa upp på en regelrätt intervju. Han har i stället svarat skriftligen på Affärsvärldens frågor.

När han ska summera sitt bolagsbygge lyfter han fram några faktorer som bidragit till framgångarna.

– Jag har själv arbetat som vd i olika bolag i nästan 20 år och har därmed haft möjlighet att bilda mig en uppfattning om vad som krävs för att lyckas som företagsledare. Man måste framför allt ha en stark drivkraft att vilja utveckla och bygga företag. Sedan handlar det om rätt värderingar. Bra personer med rätt värderingar har en förmåga att lyckas identifiera andra bra personer och omge sig med dessa. Rätt värderingar handlar för mig delvis om att brinna för företagande men även om att vara lojal och ärlig, speciellt under svåra tider.

Arne Frank, vd för AAK, säger att många andra också sagt att en viktig faktor i Schörlings bolagsbyggande har varit den stora friheten som getts bolagens verkställande direktörer.

– Det finns en viss koppling till den erfarenhet han själv har haft. På Securitas och Skanska, för att ge två exempel.

Melker Schörling understryker också värdet av att vd:arna själv tar egen risk.

– Att som ledare vara beredd att ta på sig ett betydande eget ägande i bolaget är också önskvärt. Det är ett bevis på att man tror på det man gör samtidigt som det bildar en trovärdig grund för långsiktighet.

Hexagon är det största innehavet med 53 procents andel av MSAB:s portfölj – eller 30,5 miljarder kronor. Intrycket som ges är att det inte hade spelat någon roll vilket grundbolaget var, med tanke på att dagens Hexagon inte liknar det bolag Ola Rollén tog över år 2000.

– När jag hittade Hexagon på den tiden fanns ingen noga utstuderad plan som gick ut på att transformera bolaget till exakt det Hexagon vi ser i dag, uppger Melker Schörling. Jag fann ett i mina ögon undervärderat konglomerat bestående av en massa bolag som hade mycket lite med varandra att göra. Jag såg möjligheten till att skapa värde genom att renodla verksamheten och expandera internationellt. Jag behövde även hitta rätt person med kapacitet att genomföra den omfattande förändring som bolaget behövde. Då hittade jag Ola vilket senare visade sig bli mycket lyckat. Han hade inte bara en intressant bakgrund för sin ålder utan var även en bra person med goda värderingar.

Att Schörling nu minskar engagemangen i vissa styrelser ska inte övertolkas – MSAB är kapabel till nya förvärv och att skapa ett nytt Hexagon, menar Schörling.

– Vi har ju inga skulder utan tvärtom en betydande, växande nettokassa. Så visst är vi intresserade av att ta på oss ett nytt huvudägarskap när rätt tillfälle kommer.

Men samtidigt understryker Schörling att han kommer att låta MSAB:s tillträdande vd Gun Nilsson sätta sitt avtryck i arbetet.

– Varje person sätter naturligtvis sin egen prägel på ett vd-uppdrag och så kommer det att bli även för Gun. Vi känner varandra sedan länge och vi har samma syn på de viktiga frågorna i ett bolag som MSAB. I min värld innebär det fria tyglar för de ledare jag arbetar med.

Han drar paralleller till Ulrik Svensson, den tidigare vd:n, och sättet han arbetat på.

– I huvudsak blir det samma uppgifter och arbetsklimat för Gun.

Hexagon har MSAB ägt i snart två decennier och det är nu en rejäl övervikt i bolagets portfölj. Tidigare har man sålt innehav, vilket reser frågor om Hexagon är ett evigt innehav eller om det kan tänkas avyttras.

– Vi är enbart intresserade av långsiktiga ägarroller, där vi tillsammans med ledningarna kan skapa växande, globala företag med betydande värden. Samtidigt har vi vid några tillfällen lämnat över stafettpinnen till nya ägare när vi bedömt det lämpligt. I den meningen är inget av våra äganden för evigt.

*** TILLBAKA TILL OKTOBERDRAMAT i fjol då Melker Schörling bestämde sig för att ta ett steg tillbaka och Hexagons vd Ola Rollén förhördes av norska Okokrim. Förundersökningen pågår fortfarande. Mannheimer Swartling har, enligt medieuppgifter, tagit fram en utredning för Hexagons räkning som argumenterar för att Ola Rollén inte kommer att åtalas. Att det finns en sådan utredning är dock något som Hexagon dementerat.

Melker Schörling har samtidigt uttalat sitt starka stöd för Ola Rollén. Och bakom kulisserna är det flera som säger att det inte bara handlar om läpparnas bekännelse.

– Jag tror att han är fullständigt övertygad om att Ola Rollén är oskyldig och att det kommer att klargöras, säger Arne Frank på AAK på som talat med Schörling, som enligt Frank är ganska opåverkad av det hela.

– Tror man tillräckligt starkt på det, är sannolikheten att man påverkas lite mindre.

Melker Schörling vill inte säga om han är ångerfull över något på senare år.

– Allt har väl inte blivit perfekt men det är ju heller ingen rimlig ambition. Jag får vara nöjd och hoppas på att MSAB:s övriga aktieägare känner detsamma.

Schörling ångrar inte heller beslutet att Rollén fick dra i gång sin investeringsverksamhet parallellt med vd-arbetet på Hexagon.

– Nej, det gör jag inte. Jag bedömer liksom tidigare att han är fullt kapabel att klara båda dessa roller utan att det inverkar negativt på Hexagon.

Han menar att det finns en plan för den dag då Ola Rollén går vidare.

– Vi har arbetat med successionsplanering i många år i Hexagon liksom i de övriga bolagen. I varje ögonblick vet vi därför hur vi ska agera om det händer något med vd. Det kan handla om en intern kandidat eller påbörjande av extern rekrytering. Det låter enkelt men är givetvis alltid mycket svårt att få till det perfekta resultatet. Som tur är har vi oftast varit lyckosamma på detta område.

Enligt Melker Schörling var hans tidigare plan att stegvis trappa ner styrelsearbetet i portföljbolagen.

– Men så har hälsan inte orkat med riktigt och jag tvingas nu agera lite snabbare, säger han.

– Det handlar om att koncentrera mina krafter på direkt stöd till ledningarna och frigöra tid genom att dra ner på det mycket omfattande schemat för alla styrelsemötena i bolagen.

Det har spekulerats en del i den aktieaffär som skedde i september 2016 då Carl-Henric Svanberg sålde en stor del av sitt innehav till Melker Schörling. När Schörling några veckor senare offentliggjorde att han skulle lämna sina uppdrag av hälsoskäl, sjönk kursen kraftigt. Svanberg undkom därmed en förlust. Enligt Mikael Ekdahl gjordes dock affären upp mellan två parter som hade samma information och den strider därför inte mot gällande regelverk.

Affärsvärlden har utan framgång sökt Svanberg. Huruvida planen är att Svanberg på sikt ska ta ordförandeklubban vill inte Schörling lämna något besked om.

– Jag är glad nu att Carl-Henric Svanberg kommer tillbaka till styrelsen. Han har enormt mycket att tillföra. Vilka ytterligare roller han kan ta på sig i framtiden får vi återkomma till.

Melker Schörling har aldrig tidigare uttryckt vad planen är för sitt bolagsbygge – eller för sina döttrar. Men nu lämnar han för första gången besked – och gör det med emfas.

– Vi accelererar nu kraftigt Sofias och Märtas engagemang i MSAB:s värld. Utan att föregripa valberedningarnas slutliga förslag kan jag redan nu med stor glädje konstatera att så blir fallet. De kommer att vara mycket väl förberedda för sin framtida ägarroll den dagen jag inte kan bidra längre.

Melker Schörling vill inte säga hur han önskar att bolagsbygget ska se ut flera generationer framöver.

– Jag nöjer mig med att lösa de här frågorna för en generation framåt. Mina fyra barnbarn är en stor glädje för mig, men jag överlåter med varm hand till Sofia och Märta att ta hand om deras och MSAB:s framtid i det perspektivet.

Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andréen har avböjt att ställa upp på intervju med Affärsvärlden. ●

EMANUEL SIDEA