Ljusglimt i euromörket

(Veckans Affärer 23 augusti 2012)

Negativa nyheter på euroområdet har inte direkt saknats den här sommaren. I toppen av agendan har som vanligt Grekland varit, följt av Spanien och Italien. Osäkerheterna kring Portugals framtida lånebehov har också skvalpat runt på finansmarknaderna.
Investerare har helt undvikit euroekonomierna – fram tills nu. Blackrock, världens största kapitalförvaltare, ser numera ett tillfälle att öka exponeringen i Sydeuropa. Investeringschefen för räntepapper, berättade nyligen i en Wall Street Journal-intervju att de sedan slutet av juni köpt spanska korta statsobligationer och italienska statspapper med kort löptid men också med tioåriga löptider.

Några belopp angavs inte, annan än att det rör sig om en liten del av deras förvaltade kapital. Blackrock har globala tillgångar på cirka 4 200 miljarder kronor. Men även om banken köpt skuldpapper är det med en fort-satt försiktig inställning till sydländerna i eurozonen.

Andra investerare tycks ha följt efter, eller i varje fall inte undvikit euron i den utsträckning man gjort tidigare.

Under sommaren har räntorna på spanska och italienska statsobligationer sjunkit och sedan ECB-chefen Mario Draghi i slutet av juli meddelade att man ska göra “vad som krävs för att bevara euron” så har räntorna på kortare spanska statspapper sjunkit med två procentenheter.

Men detta är också i stort sett sommarens enda ljuspunkter på en annars nattsvart eurohimmel.