Skarp kritik mot Ikeas stöd till Mubarak

TVEKSAMMA KONTAKTER Flera organisationer riktar nu skarp kritik mot Ikea efter SvD:s avslöjande att möbeljättens leverantör av mattor i Egypten stått nära Mubarakregimen. “Jag blev chockad av Ikeas reaktion”, säger Kathleen McCaughey på Amnesty.

(Publicerat i Svenska Dagbladet 7 juni 2016)

– Om Ikea berikar någon som göder en regim som förtrycker folk, då är Ikea definitivt delaktig i förtrycket, säger Kathleen McCaughey, sakkunnig inom företagsansvar på Amnesty i Sverige.

Synsättet delas även av Swedwatch, en organisation som kontrollerar att svenska bolag följer internationella konventioner och riktlinjer gällande mänskliga rättigheter.

– Generellt om en leverantör bidrar till att stödja och finansierar en korrupt eller odemokratisk regim så bidrar även köparen till det indirekt, säger Swedwatchs kanslichef Alice Blondel.

SvD Näringsliv kunde i lördags avslöja att ägaren till Ikeas mattleverantör i Egypten, finansmannen Mohamed Farid Khamis har gett finansiellt stöd till organisationer som varit under direkt kontroll av Mubarakfamiljens Gamal Mubarak. Khamis, som äger Oriental Weavers, har dessutom gjort politisk karriär inom Mubarakregimens parti NDP, som han även finansierat.

Mohamed Farid Khamis har kalllats “mattfarao” och “textilkung” av affärspressen i regionen. Affärstidningen Arabian Business betraktar honom som en av Mellanösterns mest inflytelserika affärsmän med en förmögenhet på uppskattningsvis cirka en miljard kronor. För SvD Näringsliv har Khamis bekräftat att han finansierat organisationer under kontroll av Mubarakfamiljen.

I helgens artikel svarar samtidigt Ikea att man anser att Oriental Weavers är en god leverantör och att man inte blandar sig in i landets politik.

– Jag blev chockad av Ikeas reaktion, säger Kathleen McCaughey på Amnesty. Jag blir förvånad av att ett stort företag som Ikea, som säger sig jobba med CSR har ett sådant resonemang kring sitt eget ansvar, att man inte blandar sig i landets politik. Att man säger detta år 2016!

Hon menar att Ikeas hållning tycks bortse från gällande internationella regelverk som funnits på plats i över fem år. FN:s råd för mänskliga rättigheter antog år 2011 ett ramverk kallat vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

De frivilliga principerna, som följs av många internationella storföretag, klargör företagens ansvar och betonar att företag bör göra grundliga riskanalyser för att minimera eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter. Syftet är att göra en inventering för att därefter kunna uppnå förbättringar.

Kathleen McCaughey på Amnesty menar att Ikeas hållning gentemot sin leverantör tyder på att affärsriskerna inte analyserats grundligt.

– Alla företag uppger att analyser görs, men att de inte kan offentliggöras. Jag hade förstått om de hade reagerat på det sättet. Men Ikeas reaktion visar på att de här frågorna inte genomsyrar verksamheten och de här frågorna får inte bara vara något som ligger hos CSR-avdelningen, säger hon.

Helena Sundén har också reagerat på SvD Näringslivs avslöjande. Hon är generalsekreteraren på näringslivsorganisation Institutet mot mutor, som jobbar med att kommunicera med svenska bolag om var gränserna för korruption går. Även hon menar att bolagen måste göra en grundlig genomlysning av sina leverantörer.

– Företag måste sopa trappan uppifrån och ned, det finns inga val annat än att verkligen se till att ha koll på vem man gör affärer med, säger Helena Sundén och tillägger att arbetet måste göras tidigt.

– Att redan på förhand ha klart för sig vilka risker det kan innebära att göra affärer med en viss part. För det finns alltid en risk som företagen måste kalkylera när man gör affärer på marknader med en hög grad av korruption.

Helena Sundén poängterar att företag kan vara en positiv kraft om de jobbar på rätt sätt, men att det ibland inte är görbart.

– Det kanske är omöjligt att verka utan att gynna en korrupt regim, då ska man ställa sig frågan: ska vi vara här? Vi har sett flera svenska företag som lämnat marknader för att de inte kan kontrollera var pengarna hamnar, säger hon.

SvD:s avslöjande om att Ikea har gynnat Mubarakregimen drabbar även varumärket negativt tror Sundén.

– Bara att det här lyfts upp kan naggas förtroendet i kanten, säger Helena Sundén på IMM.

EMANUEL SIDEA