Investerare jagar mark i Afrika

(Veckans Affärer 30 augusti 2012)

NYBYGGARE. Etiopien och östra Afrika har blivit högvilt för investerare med pengar över.
Nu jagar kapitalstinna investerare billig mark i regioner där värderingarna är låga till följd av nedgången i den globala ekonomin. Plötsligt drar regioner som historiskt varit av lågt intresse för investerare nu flest och störst affärer.

Sedan år 2000 har 5 procent av jordbruksmarken i Afrika fått nya ägare, an-tingen genom försäljning eller leasing. För att illustrera storleken kan det jämföras med att en yta lika stor som halva Europa har sålts under det senaste decenniet. Statistiken bygger på unika siffror som tidigare inte har konsoliderats på regionnivå, men som sedan i våras samlats i en ny offentlig databas kallad Land Matrix. Det är ett internationellt samarbete mellan fem stora forskningscenter och fyrtio andra organisationer som sammanställer registrerade och offentliggjorda markaffärer.

Bortsett ifrån att den tillgängliga statistiken ibland ger övervikt åt länder med högre transparens så visar den att 44 procent av alla affärer, och 35 procent av alla areal som har sålts, har varit i Afrika. Den överlägset mest intressanta regionen är östra Afrika med länderna Sudan och Etiopien, men även i Madagaskar och Moçambique har det gjorts många affärer.

De länder som är inblandade i flest markaffärer är Kina, följt av Saudiarabien och Brasilien. Även investerare från länderna kring Persiska viken har stått för en stor del av affärerna. Enligt analytiker från Land Matrix tycks de investera i länder där det finns kulturell och religiös koppling, såsom i Nordafrika, länderna kring Afrikas horn – men också i Asien där det finns en stor muslimsk population, exempelvis Pakistan, Filippinerna och Indonesien.

EMANUEL SIDEA

17 MILJONER HEKTAR
mark har leasats eller sålts i Afrika sedan år 2000.

KÄLLA: LANDMATRIX.INFO