Veckans Affärer
Tor 8 september 2011

HUSQVARNA – SÅGAD Offer för krisen – och en sömnig styrelse

Som dotterbolag till Electrolux var det koncernens pålitliga guldägg. Efter fem år på egna börsben har Husqvarna förvandlats till krisföretag. Aktien är långt under introduktionskurs och vd:n – han fick sparken. Här är historien om varför Magnus Yngen fick gå.

Glädjen blir kort

28 maj 2008
Aktiekurs: 53,60 kr
+7procent från introduktionskursen

“Grattis till nya jobbet”, hälsade Electroluxkollegorna Magnus Yngen i
korridorerna på huvudkontoret i rött tegel mittemot Stadshagens
idrottsplats i Stockholm. I maj 2008 var Europachefen klar med sitt
städjobb inom Electrolux. Efter åratal av rationaliseringar och
omstruktureringar hade Yngen dragit sitt lass med att städa upp i den
vildvuxna koncernen efter raden av förvärv och lyfta
vitvarutillverkaren till en internationellt konkurrenskraftig nivå.
Efter en behaglig sommarsemester såg han framför sig att tillträda i
oktober med uppgift att leda en lönsam trädgårdsutrustare med många
förvärv bakom sig. Ett bolag som han också kände väl till efter
avknoppningen från Electrolux och vars börsnotering 2006 han hade
följt.

Men glädjen i att bli Husqvarnas vd blev kort.
Finanskris, nyemission och andra problem hopade sig snabbt. Magnus
Yngen fick ta över en koncern med stora behov. På några månader hade
motorsågarna, trimmare, lövblåsarna och gräsklipparna gått från att
vara vinstmaskiner till att ha rejäla hack i maskineriet. Kort tid
efter att han satt sig på stolen på sitt nya jobb konstaterade han
kallt: “2009 blir ett besvarligt ar.”
Då visste nog ingen hur många svåra år det skulle bli.

Marknaden försvann

20 februari 2009
Aktiekurs: 29,20 kr
-42 procent från introduktionskursen

“Det råder en stor osäkerhet”, summerade Magnus Yngen marknadsläget i
en DI-intervju i februari 2009 när bolaget också aviserade en slopad
utdelning och en nyemission av aktier. Tre miljarder kronor skulle
tas in. Förvisso var det av ägare och banker garanterad emission, och
inga bankar hade varit pådrivande till emissionen, hävdade Magnus
Yngen. Någon omstrukturering fanns inte på agendan, sa han också.
De goda åren var bortblåsta med finanskrisen.

Men bara några år tidigare hade vinsterna räknats i miljarder. När
Electrolux i sin städstrategi hade fokuserat på vitvaror platsade
inte utomhusprodukterna in. Trädgårdstraktorer och vad man kallar
gå-bakom-maskiner som lövblåsare, gräsklippare och så vidare bröts
loss. Husqvarnas aktier delades ut till Electrolux aktieägare och
börsnoterades i juni 2006. Potentialen var stor. Marknaden väggledd
av erfarenheten från Electrolux, där vd Hans Stråberg hade skurit och
slimmat och blivit lönsamt med en stark position. Vd Bengt Andersson
ledde Husqvarna och visade 2006 ett resultat på cirka 1,8 miljarder
kronor, 2007 cirka 2 miljarder kronor. 2006 och 2007 hade
rörelsemarginalen varit över 10 procent – helt i enlighet med
bolagets mål på samma nivå.

När Magnus Yngen tillträdde var efterfrågan på trädgårdsprodukter
närmast död efter att fastighetsbubblan i USA spruckit och i andra
lånedrivna ekonomier, där fastighetspriserna skjutit i höjden för att
sedan snabbt falla. Den tidigare vd:n Bengt Andersson, en långvägare
i koncernen, hade lett Husqvarna under avknoppningen och vägen till
börsen. Men vad som skulle ha gjorts då sköts på framtiden,
konstaterar Husqvarnas styrelseordförande Lars Westerberg i dag.
“Bengt Andersson var mister Husqvarna, han hade jobbat här i många år
– tills han blev 65 och gick i pension. Om man ska var ärlig kan man
säga att han inte var mer än människa, att driva fram en
omstrukturering i bolaget när man 64 är svårt”, säger han.
Lars Westerberg har varit ordförande i Husqvarna sedan 2006. Han
menar att styrelsen inte varit särskilt inblandad i verksamheten.
“Ledningen är de som kört bolaget. Ibland överskattar man vad
styrelsen gör”, menar han.

En analytiker ställer det i relation till det tidigare moderbolaget
Electrolux. Konkurrenterna ledde vägen och då tvingades
vitvarutillverkaren att effektivisera och öka produktion i
lågkostnadsländer.
“Elux fick pistolen mot tinningen för att konkurrenterna gjorde de här
förändringarna, Husqvarna däremot fick inte samma press på sig från
sina konkurrenter”, säger Johan Dahl, Husqvarnaanalytiker på Erik
Penser Bank.

Med emissionen på 3 miljarder kronor i hamn under våren 2009 lade
Magnus Yngen fram en ny plan samma höst, efter att ha gjort en
genomgång av Husqvarna. Planen som sträckte sig till och med 2011 och
syftade, enkelt uttryckt, till att effektivisera och eliminera
dubbelarbete inom tillverkning och försäljning inom Europa, USA och
Asien. För det krävdes en ny organisation och en omstrukturering av
verksamheten.
“När Magnus Yngen tillträdde var bolaget tämligen ostrukturerat”,
sammanfattar Lars Westerberg dubbleringarna som kvarblivit efter ett
antal förvärv under många år.
Bolaget har haft en god lönsamhet i sin dåvarande struktur, och den
tidigare ledningen hade ett annan fokus, menar en Husqvarna-analytiker
på en svensk storbank som vill vara anonym.
“Visst borde delar av omstruktureringen ha gjorts tidigare. Men vissa
risker finns förenade med det, vilket man ser i dag – att det blev
problem”, säger denne.

Planen sjösätts

19 maj 2010
Aktiekurs: 49,60 kr
-1 procent från introduktionskursen

“Husqvarnas omstrukturering var det naturliga resultatet av en
strategisk genomgång”, sa Magnus Yngen i samband med en
kapitalmarknadsdag i maj 2010. Då hade vd rest i månader för att se
till att den från årsskiftet nya organisation hade kommit på plats.
Sex sju gånger per år enbart till USA.
“Det är alltid så att när man ändrar sin organisation så måste man
kommunicera, kommunicera och överkommunicera”, sa Magnus Yngen i en
intervju med nyhetsbyrån Six när han skulle förklara vad som var
viktigast.
Omstruktureringen skulle vara till och med 2011 och besparingarna
räknades till 400 miljoner kronor om året, med full effekt från
kvartal ett 2012. Men redan när strategin presenterades kraxade
olyckskorparna till analytiker: “Varför så långsam effekt?”

Magnus Yngen fick förklara sig att med så stora säsongsvariationer
kan fabriker och lager bara omlokaliseras under en begränsad tid på
året.
“Husqvarnas verksamhet inom trädgårdsprodukter är extremt
säsongsberoende, försäljningen för deras kunder sker från april till
juli-augusti. Och då ska det mesta tillverkas – det går inte att ha
långa ledtider”, säger Husqvarnaanalytikern.

Fönstret för omstrukturering var således bara öppet under några
månader per år, september till mars. Men det mesta drog ut på tiden,
planeringen och implementeringen. Tillverkningen av åkbara maskiner i
Nebraska skulle flyttas till Orangeburg i South Carolina, en enorm
anläggning som redan tillverkade åkbara traktorer och hade möjlighet
att ta emot mycket mer kapacitet. Flytten kom i gång i december 2010
och fortsatte in på våren när fönstret sedan länge borde varit stängt.
“Magnus Yngen blev lite försenad med sin strategiska plan på grund av
finanskrisen, att släcka bränder under krisen och fixa en nyemission.
Först efter att styrelsen godkänt planen kunde han sätta i gång”,
säger Johan Dahl på Erik Penser Bank.

Flytten var redan långt gången när insikten kom. Extralagret som man
laddat upp med tog slut. Produktionen kunde inte komma i gång –
Husqvarna har inte uppgett exakt hur lite som producerades under denna
tid. Handlare och detaljhandlare fick inte sina varor. Och kostnaderna
skenade i väg.
“Det var som en bilolycka, alla som bor i en storstad vet hur snabbt
det kan korka igen. Varje dag hade vi 150 långtradare med komponenter
som vi inte hade resurser att ta hand om”, uppger Hans Linnarson, i
dag tillförordnad vd på Husqvarna.

Omstruktureringen hade fungerat rätt bra, anser Johan Dahl på Erik
Penser Bank.
“Effektiviseringsresan har gått rätt okej, tycker jag. Fram till i
år. När nästa stora steg skulle tas med konsolideringen av produktion
in i Orangeburg och flytt till Polen, med åtgärder som skulle bidra
rejält till besparingarna, då körde man i diket å det grövsta.”
Kombinationen av en relativt ny organisation, nedstängningen av
fabriker, dyr flytt och färre leverantörer av komponenter tvingade
bolaget till att överraska marknaden negativt.

Vinstvarningen

11 april 2011
Aktiekurs: 50,10 kr
-1 procent från introduktionskursen

“Allting annat på Husqvarna fungerar jättebra men vår största fabrik
fungerar inte just när vi behöver den”, sa Magnus Yngen i april i år
när bolaget vinstvarnade i samband med årets första kvartalsrapport.

Rörelseresultatet var 175 miljoner kronor sämre än perioden tidigare,
räknat på jämförbara poster. Marknaden hade återhämtat sig mot åren
innan och var stark i både USA och Europa. Problemen var interna,
bolaget kunde inte få ut sina produkter på grund av lägre leveranser.
Vilket i sin tur kostat dubbelt upp genom lägre intäkter och högre
kostnader.
“Husqvarna har i år misslyckats med fabrikskonsolideringen i USA. Då
man har sagt att det blir en långsammare förändring av
fabriksstrukturen under nästa år”, sammanfattar Husqvarnaanalytikern
och tilllägger:
“Man är inne i en fas då hela bolaget ska förändrats: genom att
expandera i handlar-nätverket, försök till att konsolidera
produktplattformen och flytten mot lågkostnadsländer, men har haft
bakslag efter bakslag.”

Viljan att skyndsamt gå framåt hade resulterat i en negativ lönsamhet
när omstruktureringen skulle genomföras.
“Ja, det har skett för snabbt”, slår Lars Westerberg fast i dag.
Rörelsemarginalen för 2010 hade återhämtat sig från lägre nivåer till
dryga 8 procent. Skuldsättningsgraden hade minskat. Effektiviseringen
var i gång. Ändå kom vinstvarningen.

En månad efter vinstvarningen, sade finanschefen Bernt Ingman upp
sig. Ungefär samtidigt sjukskrev sig Magnus Yngen – han var
utarbetad.
“Magnus är en ambitiös kille som sätter press på sig själv”, säger
Lars Westerberg och fortsätter:
“Så till stor del har han orsakat det själv. Många killar och tjejer
i den här rollen ställer högre krav på sig själv än vad omvärlden
gör.”

Hans Linnarson blev tillförordnad vd med uppgift att leda bolaget, och
den 9 juni skickades ettvpressmeddelande ut att man stod utan sin
reguljära vd, då Yngen hade sjukskrivits på obestämd tid.
“Jag jobbade och reste så mycket att jag fick sömnsvårigheter. Jag
tvingades checka ut”, sa han senare i en DI-intervju.
Några få månader senare, den 10 augusti, när Magnus Yngen ville återgå
till arbetet fick han ta semester. Läkaren hade friskförklarat honom,
men det var bolagets styrelse som gav rekommendationen fortsatt vila.

På måndagsmorgonen den 29 augusti hade Husqvarnas styrelse ett
extrainkallat möte. Många ringde in och deltog per telefon. Bland
andra Investor-vd:n Börje Ekholm, styrelseproffset Peggy Bruzelius –
som satt fast med sin havererade bil i Danmark – och Ulf Lundahl,
vice vd för Lundbergs.
Slutsatsen av styrelsemötet: Magnus Yngen skulle få sparken!
Nyheten kablades snabbt ut på affärsnyhetssajterna. Magnus Yngen
konstaterade att det var “jättetråkigt” och att han hade känt på sig
att något skulle ske när han inte fick återvända från
sjukskrivningen. Lika snabbt hade han fått ett nytt jobb, som
industriell rådgivare i private equtity-bolaget EQT, som är
närstående Wallenbergfamiljen.

Vad berodde avskedandet på? Styrelseledamöter hänvisar till Lars
Westerberg. Han har under det senaste året varit under stark press.
Autoliv, där han tidigare varit vd och i dag är styrelseordförande,
har slaktats på börsen då man tror att bilsäkerhetsjätten kommer att
få betala enorma böter på grund av kartellbildning med en amerikansk
konkurrent. Uppemot 5 miljarder kronor kan det kosta. Tidigare fick
han lämna ordförandeklubban på den statliga energijätten Vattenfall
sedan det uppdagades att koncernchefen hade fått en hemlig fallskärm
för miljontals kronor. Och nu Husqvarna, vars problem briserade med
vinstvarningen. Lars Westerberg menar att det fanns ett tryck på
Magnus Yngen. Så var kom trycket ifrån? Vad det från de två
storägarna i styrelsen?
“Det var en hel mängd små saker. Styrelsens samlade bedömning har
varit att säga upp Magnus Yngen. Det var ett enigt beslut i
styrelsen”, säger Lars Westerberg kort.

I en DI-intervju har Westerberg tidigare distanserat sig från vd:n,
han antydde att Yngen antagligen var frisk – detta var samma dag han
sparkade honom.
Men oavsett vem som är verkställande direktör kvarstår faktum att
Husqvarna har två stora och starka ägare, inte sällan med liknande
ambitioner. Detta är inte det enda bolaget där ägargrupperingar med
lång historia får sällskap av uppstickaren Fredrik Lundberg från
Norrköping.

Ägarna biter ifrån

1 september 2011
Aktiekurs: 33,10 kr
-34 procent från introduktionskursen

“Investeringen i Husqvarna har hittills varit en besvikelse. Men
fortfarande är det ett intressant bolag på sikt”, sa Fredrik Lundberg
i en VA-intervju i förra veckan.
Det har förutspåtts att han är Sveriges nästa riktigt store
finansman. Genom maktbolaget Lundbergs är han på god väg att ta
kontrollen i investmentbolaget Industrivärden och på den vägen makten
över börsbolagen Handelsbanken, Sandvik, SCA, Skanska, SSAB och
Höganäs, därtill få en betydelsefull position i de urstarka
industribolagen Ericsson och Volvo.

I de två sistnämnda har Wallenbergfamiljens Investor en tung
position. Husqvarna sällar sig till bolagen där Fredrik Lundberg
aspirerar om makten.
Under flera år har han tankat aktier i Husqvarna. 2007 kontrollerade
han cirka 11 procent av rösterna i bolaget (och 4 procent av
kapitalet), och har ökat allteftersom till att i dag kontrollera över
20 procent av rösterna och nära 7 procent av kapitalet.

Wallenbergfamiljens Investor kontrollerade i början på året nästan 31
procent av rösterna och knappt 16 procent av kapitalet. Husqvarna är
i Investors ögon en kärninvestering. Dit räknas många andra gamla
industribolag (Electrolux, Ericsson, Volvo, med flera) och i
kärninvesteringarna, genom ett aktivt styrelsearbete, försöker man
skapa värde. Bolagens utdelningar står för huvuddelen av Investors
egen utdelning. Men den konstant höga substansrabatten visar att
marknaden sedan länge misstror Investors förmåga till värdeskapande.

I ett möts de bägge storägarnas intresse – vinst! Vägen dit kan
däremot diskuteras. Om Fredrik Lundberg förordar en annan strategi än
den större ägaren Investor är det något man i så fall talar tyst om.
Lundbergföretagens man i Husqvarnas styrelse är Ulf Lundahl. Han vill
inte kommentera styrelsens arbete i medierna, men konstaterar med ett
kort svar:
“Styrelsen är enig om den strategi som ligger fast just nu.”
“Vad vi har ändrat på är bara att dra ut på tidsplanen”, säger Hans
Linnarson, tillförordnad vd, om omstruktureringen och Yngens
strategi.

Lars Westerberg håller fast på samma linje: stopp är det inte.
“Nej, det stämmer inte. Vad som förändrats är bara tempot”, säger
han.
Men många på marknaden tror ändå att stoppet är definitivt.
“När man säger att de 400 miljoner kronor i omstruktureringsvinster
för 2011 och 2012 inte kommer, läser jag in att det är stopp i
omstruktureringsprocessen. Bolaget vill inte heller säga om eller när
dessa, eller delar av, besparingar kommer att realiseras”, säger
Johan Dahl, analytiker på Erik Penser Bank.

Han vill inte spekulera i om det kan bero på en splittrad syn bland
ägarna, men har ändå en ide.
“Kanske är det så att man i den långsiktiga strategiska planen för
bolaget – på 3-5 år sikt – ser över takten i de planerade
omstruktureringsåtgärderna och under tiden man gör denna översyn
sätter man temporärt stopp för ytterligare
omstruktureringsaktiviteter”, säger Johan Dahl.
Hans Linnarson ger ingen tidpunkt för när besparingarna på 400
miljoner kronor kommer att ske, det enda beskedet är att det skjuts
på framtiden.
“Bland annat förlänger vi tidsplanen för flytten från Huskvarna till
Polen, vi ska producera ett antal produkter i Sverige. I den tidigare
planen skulle allt produceras i Polen men den planen har förlängts med
tolv månader”, säger han.

Husqvarnas aktiekurs är väldigt nedtryckt, länge har den varit under
nivån vid börsnoteringen 2006 och har således sett ut som en
hockeyklubba – till aktieägarnas förtret.

Att man inte fått styr på bolaget under så många år gör att det bland
många talas om krafttag utanför börsen, ett utköp. Magnus Yngen har
ändå gått till ett riskkapitalbolag, EQT, med lång erfarenhet av
avnoterade bolag. Men det är bara en spekulation, uppger en
branschbedömare.

EMANUEL SIDEA

BILDTEXT:

Stark start. I oktober 2008 tog Magnus Yngen över jobbet som vd i
Husqvarna efter att framgångsrikt ha städat i moderbolaget Electrolux.

I bakgrunden. Lars Westerberg har varit ordförande i Husqvarna sedan
2006, men säger att styrelsen aldrig varit speciellt aktiv.

Inte tillräckligt höga krav. Johan Dahl, analytiker på Erik Penser
bank, konstaterar att konkurrensen varit betydligt hårdare för
Electrolux än för Husqvarna.