“Jag har varit städgumma i många år”

En av EQT:s främsta problemlösare är ny vd för Melker Schörling AB. Nu ska Gun Nilsson leda MSAB och hjälpa Melker Schörlings döttrar i arbetet.

(Affärsvärlden 11 januari 2017)

Det gick som ett sus genom Stockholms finanskvarter när nyheten om att Gun Nilsson utsetts till chef för Melker Schörlings bolagsbygge MSAB släpptes i slutet på november förra året. Vem var hon?

Helt kort kan man säga att hon är finanschef på fiberteknikbolaget IP-Only. I maj tillträder hon sitt nya jobb, som Melker Schörlings närmsta medarbetare.

Gun Nilsson är lättsam och lättpratad, men inleder samtidigt samtalet med att hon inte vill dela med sig av tankar kring MSAB:s substansvärde eller liknande. Inte innan hon tillträtt.

MSAB:s tillträdande vd är uppvuxen i Lund, flyttade senare till Södertälje och därefter till Stockholm för studier på Handelshögskolan. Hon har en lång näringslivskarriär bakom sig och har på senare år kombinerat sina operativa roller med flera styrelseuppdrag.

Det allra första jobbet efter studierna var på revisionsfirman Price Waterhouse, numera PWC.

– Jag jobbade inte så mycket med revision utan mer med analys. Den typen av konsultjobb som revisionsfirmor också gör. Uppdragen var många och olika. På den tiden, i slutet av 1970- och början av 1980-talet, genomgick varvsindustrin och stålindustrin stora omställningar.

I mitten av 1980-talet kom Gun Nilsson till Bonnierföretagen. Det kliade i fingrarna. Hon ville genomföra det som hon som konsult rekommenderat andra företag att göra. Så småningom blev hon finanschef på Bonnier-ägda Duni.

– Varje morgon gick man igenom fabriken för att se vad det var för design på de papperstallrikar som skulle säljas, säger hon, och konstaterar att hon då fick erfarenhet av en mer produktionsinriktad verksamhet.

– Tillsammans med vd och de andra i ledningsgruppen skulle vi växa verksamheten. Fokus låg på att produktutveckla och sälja.

I rollen som finanschef hade hon ansvar för treasury, business control, skatt och redovisning.

– Många föreställer sig finanschefen som en kamrerstyp. Det finns en del sådana, men en CFO-roll är egentligen ganska bred: Det handlar allt mer om att stötta och supporta vd och den operativa ledningen. Rollen kräver att du har business i dig.

1997 sålde Bonnierfamiljen halva Duni, 2001 den andra halvan. Köpare var EQT, private equitybolaget som är knutet till Wallenbergsfären. Så inleddes den relation med riskkapitalbolaget som varit fram till i dag.

Gun Nilsson har haft en rad olika roller inom EQT-ägda bolag, däribland det nuvarande hos EQT-ägda IP-Only.

– Ja, vi är bra kompisar. Vi har tyckt om att arbeta med varandra. Det är nog ömsesidigt, säger hon. Jag gillar att jobba med förändringar. Det är roligt när det händer saker. Jag är inte den förvaltande typen.

Efter 13 år på Duni fick Gun Nilsson ett nytt uppdrag hos ett annat EQT-bolag. Hon blev vd för Gambros holdingbolag. Då fick hon på ägarnivå hantera det stora låneavtal som följde med när EQT köpte ut Gambro från börsen. År 2008 blev hon finanschef på kökstillverkaren Nobia.

– Det var skojigt att det var börsnoterat. Det hade jag inte jobbat med tidigare och det gav nya erfarenheter, säger hon, och tillägger:

– Jag är nog väldigt nyfiken på att prova på saker och jag är inte rädd för att fråga heller. Det kan bara gå fel, då får man väl ändra det. Värre än så är det inte.

Hennes uppgift på Nobia gick ut på att driva ett förändringsarbete som hade inletts men behövde accelereras.

– Genom Ikeas inträde på den nordiska köksmarknaden ställdes det krav på ytterligare effektiviseringar och konsolideringar. Det var tuff konkurrens från andra duktiga aktörer.

– Mycket handlar om att kontinuerligt vässa sättet man gör saker på. Hur effektiv man är. Det gäller att jobba både med intäkts-och, kostnadssidan. Och med balansräkningen.

Det dröjde bara drygt ett år tills EQT lockade tillbaka henne till toalettillverkaren Sanitec. Bolaget befann sig i kris efter den globala finanskrisen. På ett par år hade Sanitec tappat mer än 20 procent av volymerna på den europeiska marknaden. Lånen var tvungna att omförhandlas hos bankkonsortiet och EQT fick stoppa in pengar. En ny plan lades fram och ett nytt management team kopplades in.

– Vi genomförde stora förändringar i bolaget för att få upp lönsamheten och skaffa bättre kassaflöde. Det blev lyckat. EQT säger att Sanitec var en verklig utmaning, men representerar den mest framgångsrika industri-turn-arounden i EQT:s historia.

Summerar man karriären fram till i dag tycks Gun Nilsson i huvudsak ha haft två roller: dels en icke-operativ förvaltande roll, såsom på Gambro, och dels förändringsarbete i bolag pressade av konkurrens, konjunktur eller kris.

– Man kan säga att jag varit städgumma i ett antal år, så det är kul att jobba med en verksamhet som är i riktig tillväxt, säger hon om det senaste arbetet på fiberteknikbolaget IP-only.

Efter en lång karriär i riskkapitalets tjänst blir det snart arbete på MSAB.

Hon träffade Melker Schörling för snart tio år sedan när hon tog plats i Hexagons styrelse 2008. Hon uttrycker stor beundran för bolaget.

– Det är ett komplext bolag i sig. Och det har skett en transformering av bolaget sedan Melker köpte det och Ola Rollén kom in. Det är en otrolig förändring som är genomgången och som fortfarande pågår.

Baserat på hennes tidigare karriär, till stor del inom private equitybolag, kan man lätt få intrycket att det är förändringsarbete som väntar för MSAB. Hon kallar ju sig själv för städgumma. Men städning blir det inte, menar hon.

– Det blir att ställa om sig och komma in och jobba på det sätt som man jobbar i MSAB. Det har jag också sett tidigare från styrelsehåll.

– Jag kommer inte att vara operativ. Det är det portföljbolagen och deras ledningsgrupper som är. Dessa har rätt stor självständighet. Det är en del av framgångsreceptet, säger hon.

Hon har samtidigt styrelseuppdrag i börsnoterade Capio och Dometic. Huruvida hon fortsätter med de nuvarande uppdragen är inte klart.

– Det är ju jättespännande uppdrag, så det får vi titta på. Min tanke är att fortsätta i Ulrik Svenssons anda, säger hon om den avgående MSAB-vd:n.

– Att jobba genom styrelseuppdrag och vara aktiv i revisionsutskott. I första hand får man titta över hur tiden ser ut.

Så du har inte bestämt dig för om du kommer lämna dessa uppdrag?

– Det är fortfarande så nytt. Vi får titta på det.

Melker Schörling uppgav i oktober att han lämnar samtliga styrelseuppdrag med hänvisning till sin försämrade hälsa. I samband med vårens stämmor lämnar han posten som styrelseordförande i Hexagon, Hexpol och AAK, samt som styrelseledamot i Hennes & Mauritz. Han har uppgett att han ämnar bistå den nya vd:n för MSAB.

– Jag tycker det är en styrka att Melker kommer att vara fortsatt aktiv. I egenskap av bollplank och rådgivare till ledningar och styrelser, men med en friare agenda. Sedan kommer jag att arbeta tillsammans med Melkers döttrar Sofia och Märta, som är engagerade i de flesta av bolagen. Det blir ett teamwork att fortsätta tillsammans, säger Gun Nilsson.

Att Melker Schörling avgår ur samtliga styrelser och inte i form av en stegvis nedtrappning reser frågor om hur sjuk han egentligen är.

– Han är i högsta grad drivande på de styrelsemöten i Hexagon som jag har varit med på, säger hon.

Samtidigt finns det stor osäkerhet kring Hexagon. Hälften av styrelseledamöterna är distraherade av annat: avgående MSAB-chefen Ulrik Svensson ska tillträda som finanschef på Lufthansa, Ola Rollén är brottsmisstänkt för insiderhandel i ett norskt börsbolag och Melker Schörling måste, vid sidan av sin ohälsa, lösa successionen i olika styrelser.

– Melker och MSAB har ett stort nätverk, och det nätverket har varit en tillgång hittills. Jag ser inte att det minskar framöver heller. Jag är övertygad om att det kommer att lösa sig bra, säger Gun Nilsson.

Hon vill inte kommentera gripandet av Hexagon-vd:n i insiderfallet som utreds av norska myndigheter.

– Det är inte min uppgift att göra det, säger hon, och säger samtidigt om Ola Rollén:

– Jag har fullt förtroende för honom.

Trots de affärsmässiga framgångarna har det funnits en del som pekat på svagheterna i MSAB:s modell, där Melker Schörling gett direktörerna i sfärens bolag stort självbestämmande och, mer specifikt, låtit Ola Rollén få bedriva en investeringsverksamhet vid sidan om. Kritikerna hävdar att dagens situation är en konsekvens av modellens nackdelar.

Gun Nilsson är diplomatisk och pekar på det som gått bra.

– Om man ser på hur det har gått med utvecklingen i MSAB och dess börskurs, och utvecklingen av antalet aktieägare, så blir det tillsammans ett mått som visar hur marknaden sätter betyg på modellen.

– Vad som blir framöver – det får framtiden utvisa.

När Melker Schörling aviserade sin avgång föll MSAB-aktien, som periodvis haft en Melker-premie. Det innebär att värdet på MSAB länge översteg värdet på dess tillgångar.

– Ja, det är få investmentbolag som värderas så. Det är många som tagit rygg på Melker på det sättet. Och det har jag själv gjort. Sedan flera år tillbaka har jag investerat i aktien. Det är fina bolag som MSAB äger.

MSAB har inte varit särskilt transaktionsinriktat, utan fokuserat på ett fåtal bolag, som man aldrig säljer. Gun Nilsson säger att MSAB:s strategi och inriktning kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

– Det är så MSAB har jobbat. Vi kommer att fortsätta att göra på samma sätt. Vi får väl se när vi börjar jobba ihop, om vi kanske sätter olika prägel på saker och ting.

Hon hoppas få förtroendet att ta ordföranderollen i de innehav i MSAB-bolagens revisionsutskott som hennes företrädare haft. I den rollen blir det att jobba nära finanscheferna i portföljbolagen.

Man kan fråga sig om det verkligen är lockande för Gun Nilsson att lämna det operativa arbetet till förmån för styrelsearbete.

– Till att börja med tycker jag att MSAB är ett så fantastiskt fint bolag. Att få möjlighet att fortsätta utveckla det och försöka matcha det som Ulrik och Melker har gjort är en utmaning. Det är ett prestigeuppdrag. Får man en sådan fråga är det ganska kul.

Även privat är hon intresserad av börsen och investeringar. Hon förvaltar sin egen aktieportfölj.

– Jag tycker det är spännande med aktier och jag är långsiktig. Jag är ingen trader. Jag kan äga aktier i mer än tio år. Sedan köper jag sådant som där jag känner till verksamheten och där bolagen verkar ha framtidsutsikter. H&M har jag ägt länge. Sen är det Alfa Laval, Hexagon och MSAB. Det är några bra exempel. Sedan får man också sprida sina gracer.

En långsiktig aktieplacerare med kunskaper om hur bolag omdanas, med andra ord. Kan inte möjligen en sådan person lockas till att köpa fina bolag som till exempel Duni, nu när hon har chansen att själv bestämma. Hon skrattar åt det hypotetiska scenariot.

– Det kommer att bli ett teamwork. Vi kommer att diskutera strategin löpande. Vad det blir får vi komma överens om tillsammans i den konstellationen, säger hon.

– Utmaningen ligger i att fortsätta den fina utveckling som har varit och vidta de åtgärder som behövs för att utveckla bolaget, så det blir bra för alla aktieägare. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Gun Elice Nilsson

Född: 9 april 1955. Bor: I centrala Stockholm. Familj: Ulf “Lill-Pröjsarn” Nilsson, känd som NHL-hockeyspelare. Tre bonusbarn och fyra bonusbarnbarn.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan.

Karriär: Finanschef och affärsutvecklingschef på Duni 1993-2007, vd på Gambro Holding 2007-2008, finanschef på Nobia 2008-2009, finanschef på Sanitec 2010-2015, finanschef på IP-Only sedan 2015.

Fritid: Stort sportintresse. Har själv tävlat i golf på 1970- och 80-talet då hon som bäst rankades på 10:e plats i Sverige. Spelat curling på elit-nivå. Följer Helsingborg IF: “Synd att de åkt ut ur Allsvenskan”. Går även på ishockey.