Frågorna om Nepal som Teliasonera måste besvara

Teliasonera kallar VA:s avslöjande om bolagets inblandning i korruptionshärva i Nepal för felaktigt. Men de vägrar samtidigt att ge svar på tre avgörande nyckelfrågor.

(Veckans Affärer 12 oktober 2012)

I det senaste numret av Veckans Affärer har vi granskat Teliasoneras köp år 2008 av mobiloperatören Ncell, en affär värd 4,2 miljarder kronor. VA:s kartläggning avslöjar hur pengarna i slutändan har betalats till Raj Bahadur Singh, make till den dåvarande kungens dotter.

Spice Nepals nuvarande Ncell – aktier fördes över från Raj Group till Visor Group strax före Teliasoneras affär i oktober 2008 och förmånstagaren bakom affären är Raj Bahadur Singh.

Teliasonera hävdar nu att förvärvet gjordes med Visor Group som motpart och att Visor Group hade ägt Spice Nepal sedan 2006. Teliasonera har avfärdat VA:s uppgifter, men samtidigt vägrat ge något svar på tre avgörande nyckelfrågor.

1. Vem är den egentlige förmånstagaren till Ncell-affären?

Teliasonera hävdar att Visor Group var ägaren till Ncell, men vem är förmånstagaren? Raj Bahadur Singh har nämligen, som VA skriver i artikeln, kallat sig för ordförande för Visor. Blotta misstanken om att Raj Bahadur Singh är förmånstagaren torde vara skäl till att inleda en förundersökning om Teliasonera kan ha gjort sig skyldig till korruption även i Nepal.

Den svenska utredning som görs gällande deras affärer i Uzbekistan bör därför utvidgas till att inkludera även Ncell, Raj Bahadur Singh och Raj Group.

Därtill kvarstår ännu ett antal frågetecken kring vilka de andra ägarbolagen i Ncell var. Strax före affären fanns de i ägarlistorna, men strax efteråt hade de lika mystiskt försvunnit. Vem står bakom Daltotrade Limited på Cypern? Eller vilka ägare står bakom Zhodar Investment, ett bolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna och som Teliasonera gjort affärer med i samband med köpet av kontrollposten i Spice Nepal/Ncell, som Dagens Nyheter tidigare rapporterat om?

Teliasonera har inte velat svara på vem som faktiskt står bakom bolaget och i vilket syfte transaktioner gjorts med Zhodar Investment i Västindien eller Daltotrade på Cypern.

2. Hur kom Raj Bahadur Singh över Spice Nepal?

Veckans Affärers kartläggning visar att Raj Bahadur Singh, genom Raj Group, beslagtog Spice Nepal från två investerare och han har sedan sålt bolaget vidare till den svenskfinska telekomjätten. Det här är en uppgift som inte ens bestrids av Teliasonera.

I den avsiktligt juridiskt och finansiellt krångliga affären har Teliasonera valt att helt bortse från den här graverande uppgiften i VA:s avslöjande: att Spice Nepal nuvarande Ncell – förvärvades från en ägare som orättmätigt kommit över bolaget. Enbart det borde i sig vara ett skäl för att inleda en granskning om brott har begåtts.

3. Har Teliasonera utretts eller fällts för korruption eller mutor i Nepal?

På samma sätt som vd Lars Nyberg tidigare hävdat att bolaget agerat i god tro i Uzbekistan-affären har man använt samma argumentation om att man inte haft kännedom om pågående utredningar mot bolaget i Nepal.

Faktum är att juridiska processer i Nepal tycks vara en del av Ncells vardag och det är mycket märkligt att kännedom om det saknas på Teliasonera. Telejätten tycks agera i skyddet av ignorans förklädd till okunskap och verkar överraskade över att marknaderna inte är kopior av Sverige eller Finland.

Det här är även något som storägare i Teliasonera påpekat, att kunskaper om att agera på svåra, korrupta och icke-demokratiska marknader har saknats i styrelsen. Vad vi nu ser är konsekvenserna av de bristerna.

EMANUEL SIDEA