“Man ska jobba hårt och ta för sig”

It-konsultmäklaren Ework har de senaste tre åren letts av Zoran Covic, som under samma tid mer än fördubblat aktiekursen.

(Affärsvärlden 21 juni 2017)

I ett av höghusen mellan Centralstationen och Hötorget i Stockholm har Ework nyligen flyttat in. Denna dag tar man emot nyanställda, och vd:n Zoran Covic ska sin vana trogen hälsa dem välkomna. Men innan dess träffar han Affärsvärlden, och han är snabb med att understryka att man som it-konsultmäklare inte ska förväxlas med en it-konsultfirma. De som befinner sig i rummet är egen personal, inte konsulter som ska förmedlas.

– Vi har alltså inga egna it-konsulter, säger han.

Verksamheten startade år 2000 – mitt i den förra it-vågen – och rätt omgående tillträdde Claes Ruthberg som vd. Han blev kvar i hela tolv år och tog Ework från källarbolag till ett miljardbolag.

När Zoran Covic började som verksamhetschef i Öresundsregionen på Ework i juni 2012 fanns inga löften om att en dag få bli vd. Men Covic hann bara jobba i ett år när Ruthberg meddelade att han ämnade gå i pension.

– Jag blev riktigt paff, säger Zoran Covic, som dessförinnan hade jobbat i 13 år inom det som under olika namn var WM-data.

Claes Ruthberg hade rekryterat honom, och våren 2014 fick Covic ta över vd-rollen. Sedan dess har det gått bra. Aktiekursen har fördubblats. Det långsiktiga målet är att växa med 20 procent om året. Vinsten per aktie ska öka med lika mycket.

– Jag är uppvuxen med att man ska jobba hårt och ta för sig, säger han. Och jag har alltid haft ett driv i mig.

Zoran Covic är född i en industriarbetarfamilj från Serbien. Fast på den tiden, när de kom till Sverige i början på 1970-talet, hette det fortfarande Jugoslavien. Familjen bosatte sig i Adolfsberg, en stadsdel i Helsingborg som redan då var ett område med socioekonomiskt utsatta grupper och en stor andel utlandsfödda. Covic beskriver uppväxten som en uppväxt i en “klassisk fabriksfamilj” som värdesatte vikten av att jobba hårt.

– Jag har fått det från farsan att man varje dag ska göra sitt bästa.

Utlopp för sina tävlingsinstinkter fick han genom simträning och han blev den första i familjen att gå på universitet.

– Jag förstod tidigt att vad jag än tar mig för i framtiden så blir det ingenting som någon annan i familjen jobbar med. Jag har aldrig kunnat förlita mig på andra, utan att det är jag och mina axlar, säger han.

När Zoran Covic var klar med studierna strax före millennieskiftet så snubblade han in i den haussade it-världen och gjorde karriär i en rad roller.

– Alla som säger att det och det var deras plan från början, det är oftast efterhandskonstruktioner, säger han.

Det har gått bra för arbetarsonen från Helsingborg. Finns det ett revansch i att Zoran Covic från Adolfsberg tagit sig till Stockholmsbörsen, till att leda ett bolag som i fjol omsatte närmare 7,6 miljarder kronor – en ökning med 25 procent året innan?

Nej, säger han och tillägger att det inte är så hans drivkraft fungerar.

– Jag har aldrig varit den där personen som kräver mycket bekräftelse från andra, säger han och tilllägger:

– Mina bästa vänner är fortfarande de jag växte upp med.

I stället för bekräftelse talar han om vikten av att vara en bra människa, även det ett råd han fått från sina föräldrar.

– Min farsa sa att du ska kunna gå i den staden där du verkar och bära huvudet högt.

Och stolt är han, Zoran Covic. Verksamheten växer och på alla mätbara sätt råder det högkonjunktur.

– Vi är i allra högsta grad konjunkturberoende, säger han och pekar på faktorer som driver tillväxt.

– Den låga valutakursen gör att exporten ökar, den höga sysselsättningen gör att det är svårt att få tag på folk och fortfarande så sätts ett antal projekt i gång hos våra största företag på grund av digitaliseringen. De tre sakerna gör att vi är i en konsulthögkonjunktur. Så det går bra för oss, faktiskt lite bättre än vad det gör i hela konsultsvängen.

element av Zoran Covic säger att deras interna nyckeltal mäter hur stor andel av alla förfrågningar som de lyckas tillsätta med konsulter. Även det bekräftar konjunkturläget.

– De senaste 1,5 åren har vi haft klara utmaningar att göra tillsättningar för att det är mycket svårare att hitta konsulter på marknaden.

Det är konsulternas marknad – för tillfället. Företagen tycks inte vilja anställa den typen av kompetenser. Men vad händer om det lite längre fram i tiden kommer beställare som inte betraktar it som en belastning utan som en kärnfråga för affären och föredrar att anställa den typen av kompetenser.

– Ja, för fem sex år sedan ansågs det att man lade ut sin huvudvärk, men det har förändrats. De moderna inköparna är så pass sofistikerade att de vet hur de lägger beställningarna, säger Zoran Covic.

Han beskriver hur köparna av it-tjänster numera har en helt annan inställning, där man värderar upp nischade specialister än mer.

– Den vågen vi ser nu är det produktionshöjande fokuset: att lägga ut det på någon som är specialiserad på just den typen av tjänster, om det går att skala grundaffären på annat sätt.

– It har gått från att i början på 2000-talet vara en blackbox, där man betraktade det som ett slags it-skatt, till att i dag vara direkt avgörande för många företags fortsatta överlevnad.

Han vänder sig mot höghusen bakom och pekar genom fönstret mot shoppinggalleriorna.

– Om du för tio år sedan hade sagt till dem att man i dag skulle handla via e-shop, så skulle de sagt aldrig i livet – och fortsätta öppna butiker. Nu står vi i en verklighet där en yngre generation lägger beställningar via nätet.

– Digitaliseringen är numer inte bara en it-fråga utan din grundläggande intäktsbas.

Få skulle nog säga att den resan ens kommit halvvägs, desto fler skulle nog beskriva hur industribolag och andra sektorer ännu är tidigt i sin omvandling. Därmed är det en lång resa kvar och många it-konsulttimmar ska ticka på.

Men det finns en avsevärd skillnad i att lägga ut rutinmässig service och funktionalitet på entreprenad och att anlita it-konsulter som ska jobba med affärsutveckling och digitalisering av själva affären – det som nu är eftersatt.

– Det är en viktig poäng, och vi ser att de senaste fyra månaderna har vi faktiskt fått väldigt mycket frågor om detta från våra kunder, oberoende av vilket land de kommer ifrån. Det kommer från våra stora köpare, säger han.

Några av de största kunderna är Nordea, ABB, Tieto och Tetra Pak.

Enligt Zoran Covic söker de stora kunderna något som man internt kallar för multi-kombos: it-konsulter med mångårig erfarenhet med olika spetskompetenser kombinerat med kunnande inom affärsutveckling.

– Men konsulter med hela den erfarenheten går aldrig utan uppdrag. Och vi märker helt klart att det inom vissa områden är betydligt svårare nu än för bara fyra år sedan, säger han.

Han målar upp en pyramid över efterfrågan på it-konsulter. Utvecklare utgör själva basen, därefter utvecklare som också jobbat med molnteknologi, och något affärskunnande inom en specifik bransch. Och på toppen finns affärsutvecklarna som täcker samtliga nämnda delar.

– Det där är inte många. Det reflekteras i priserna, säger han.

Generellt är det inte någon större prisuppgång. Däremot, inom vissa kompetensfickor – som bland affärsutvecklarna – kan priserna vara mycket höga.

– Inom vissa kompetenser kan man i princip sätta vilket pris som helst, säger han.

Den allra starkaste nischen är kopplad till fintech och bankers tekniska infrastruktur parat med förmågan att affärsutveckla kopplat till betalströmmar.

– Om du kan allt det får du en pengapåse och kan göra vad som helst, säger Zoran Covic och slår fast att konsultkostnaden är liten i förhållande till de värden det kan ha för kunden.

Låt vara att dessa är svåra att få tag på, men kan det inte finnas en poäng att anställa de mest frekventa anlitade konsulterna för att säkra leverans av it-tjänster till kunderna?

Nej, anser Covic, som ändå tillägger att det är något som har diskuterats internt.

– Oberoendet är väldigt viktigt. Kunden ska aldrig tveka kring att den vi förmedlar är bäst för jobbet, säger han.

Samtidigt kan it-konsulter som ogärna vill driva företag låta Ework sköta deras bokföring, deklaration – allt – så länge de utför arbetet. Men Zoran Covic understryker att detta inte är en direkt uppmaning till anställda på stora it-konsultfirmor att hoppa av och komma till Ework.

– De skulle nog inte bli så glada, säger han med ett litet leende och syftar på deras nuvarande arbetsgivare.

Han avfärdar inte risken för att de som är it-konsulter ska plockas in i storföretagen igen, men han lyfter samtidigt fram att tongångarna är andra. Toppmötet i Davos förra året handlade om framtidens jobb och vad nästa generation kan tänkas ställa för krav.

Han tror att det som kallas för gig-ekonomin kommer att bli allt starkare.

– Vi har många som kontaktar oss och som vill starta eget med sina kompisar. De vill använda Ework som en arbetsförmedling. Detta ser vi alltmer och inte att företagen skulle anställa allt fler, säger han.

Zoran Covic beskriver en förändring bland arbetstagare inom it-sektorn. På arbetsmarknaden håller det på att ske ett skifte, från att få jobb till att man tar ett jobb.

– Vi ser att arbetsmarknaden i sin grund håller på att förändras. Vi har arbetat med detta sedan 2001, och sett hur allt fler vill ta ett uppdrag i stället för en anställning. Den inställningen gynnar ju oss väldigt mycket. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Zoran Covic

Född: 3 april 1973.
Bor: Lägenhet i Malmö. Familj: Sambo.
Fritid: Familjen, vänner och sportintresse. Går på gym och tittar mer på än spelar fotboll numera.
Utbildning: Ekonomexamen från Lunds universitet 1998, MBA från Copenhagen Business School 2006-2008.
Karriär: Affärskonsult på Schlumberger 1999-2003, kommersiell chef på Atos Orgin 2003-2005, managementkonsult på Logica 2005-2008, chef för Danmark på Ework 2012-2014. Vd för Ework sedan mars 2014.

FAKTA/ Ework

Börsvärde (per 13 juni 2017): 1,7 miljarder kronor.
Omsättning år 2016: 7,6 miljarder kronor.
Rörelseresultat år 2016: 93 miljoner kronor.
Storägare: Staffan Salén med familj (27 %), Öresund (18 %), Veralda Investment, som är Unibetsgrundaren Anders Ströms investmentbolag (6 %).
Marknader: Sverige (81 % av omsättningen), Danmark (ca 7 %), Norge (ca 7 %) och Polen (omsättningen inkluderat i Sverige-delen).
Exempel på kunder: Nordea, ABB, Tieto och Tetra Pak.