FRÅN INDUSTRIADEL TILL FINANSADEL

Ernström & Co:s vd Fabian Hielte har breddat familjebolaget och investerar nu aktivt på börsen och i startups. Platzer, Collector, Spotify, Apotea och Stampen tillhör innehaven. Nu tar doldisen steget ut i offentligheten.

(Affärsvärlden 27 september 2017)

Fabian Hielte skyndar till en port för att ta skydd från det överraskande skyfall som drar in över Göteborgs centrum. Ett par står redan i portvalvet.
– Are you visiting, frågar Hielte turisterna. Hielte har varit på jobbresor och hopräknar sin otur.
– Förra veckan var jag i Stockholm – det regnade. Sedan var jag i Danmark och Norge – regn. I helgen i London – regn. Och så regn här.
Han vänder sig på nytt till turisterna. – Augusti och september brukar vara bra, säger han och önskar dem trevlig vistelse.
Kostymklädd med Pradasneakers och paraply i handen skyndar han sedan vidare till huvudkontoret på Östra Hamngatan 19. Klockan är nästan fem, och de flesta lämnar sina kontor – Fabian Hielte återvänder. Med hustru och barn boende på annat håll låter han sig uppslukas under arbetsveckorna.
42-åringen är fjärde generationens arvtagare och har i snart tio års tid varit vd för familjeföretaget Ernström & Co, som är storägare i börsnoterade fastighetsbolaget Platzer, nischbanken Collector och badrumstillverkaren Svedbergs. Företaget bedriver industriverksamhet i det helägda dotterbolaget Ernströmgruppen samt är en aktiv investerare i startupsektorn med innehav i Spotify, Izettle och Apotea plus en hel del annat. I fjol deltog man även i en emission för att rädda det krisande mediehuset Stampen, som ger ut Göteborgsposten. Fabian Hielte är dessutom ingift i familjen Hjörne, som ägt Stampen i tre generationer.
Trots de välkända portföljbolagen och investeringarna är en av Göteborgs tyngsta näringslivsfamiljer tämligen anonym. Något som varit självvalt, ska det tilläggas. Fram till före sommaren fanns inte ens en egen hemsida. På senare tid har detta luckrats upp, efter insikten om att man inte kan undvika all offentlighet – särskilt sedan bolaget nästa år firar 100 år.

Så nu tar Fabian Hielte emot Affärsvärlden på huvudkontoret och visar upp företaget som ägs av sju kusiner i familjen Hobohm-Hieltes fjärde generation samt Fabians moster, journalisten Susanne Hobohm. Fabian Hieltes kusin Johannes Hobohm sitter i Ernström & Co:s styrelse och brodern Victor Hielte är suppleant i Ernströmgruppen och ledamot i familjens fastighetsbolag Kusinhus.
Östra Hamngatan 19 förvärvades runt år 2000 och renoverades strax efter. Sju åtta anställda arbetar här på kontoret. Byggnaden har en anrik historia i Göteborgs näringsliv – den uppfördes av ostindiefararen John Hall. Tidigare delade huvudkontoret lokaler med industridotterbolaget Ernströmgruppen och flytten till eget blev en markering om att man inte bara skulle ägna sig åt industri och handel framöver. Inte utan anledning sammanföll det också med Fabian Hieltes inträde i firman.
– Att flytta hit blev en markering om att vi gick in i ett nytt skede, säger han.
Att engageras i familjeföretaget var inte en plan för Fabian Hielte. Han lockades snarare av kultur. Efter gymnasiet på Samskolan i Göteborg läste han en magisterexamen i litteratur på Stockholms universitet.
– Det råkade bli litteratur, för jag har ett stort intresse för kultur. Det hade lika gärna kunnat bli konst. Jag är väldigt konstintresserad, ser mycket på konst och köper en och annan tavla.
Det ska visa sig vara en underdrift. Kontoret är utsmyckat med modern nordisk konst på i princip alla väggar, med verk av danska Per Kirkeby och svenska Andreas Eriksson. Vid entrén välkomnas gäster med ett spektakulärt verk av Anders Krisár: en skulptur föreställande ett barn i två delar.
Fabian Hielte har satt sina avtryck på företaget under sina snart tio år som vd.

***

ERNSTRÖM & CO bildades i april 1918 av handelsresande Ivar Ernström. Verksamheten var inriktad på dåtidens byggmaterial: spik, papp, asfalt och rörmattor. Albert Hobohm blev kompanjon 1922, efter att tidigare ha arbetat på ett handelshus i Hamburg. Vid Ivar Ernströms frånfälle 1934 delades aktierna mellan familjerna Hobohm och Ernström. Trots stora utmaningar på 1930-talet och under krigsåren kom bolaget tillbaka, med satsningar på nya byggmaterial. Cement från Polen, briketter och kakel från Tyskland, takpapp från Danmark.
Verksamheten gynnades under rekordåren på 1950- och 1960-talet och Ernströmgruppen blev en börsnoterad byggmaterialkoncern med fabriker i elva länder.
Under fyra decennier leddes verksamheten av Albert Hobohms son Gerhard, som stod för den kraftiga expansionen. Han koncentrerade också ägandet, och familjen Hobohm kom på 1970-talet att kontrollera samtliga aktier.
När Gerhard Hobohm pensionerades 1991 tog svärsonen Eric Hielte över. Men vid tredje generationens skifte befann sig företaget vid ett vägskäl med allt större utmaningar för byggmaterial.
– Det var uppenbart att den tiden hade nått sitt slut. Dels var Sverige i en fastighetskris, dels hade muren fallit, och med Maastricht-avtalet 1992 var det tydligt att marknaderna avreglerades och Europa skulle öppnas upp och bli en marknad, säger Fabian Hielte, som då var i tonåren.
– Vi kom fram till slutsatsen att vi aldrig kommer att kunna konkurrera i en sådan bransch. Byggmaterial var dessutom enormt kapitalintensivt, vi hade en egen gruva där vi tog fram mineraler som förädlades till puts och spackel.
Hielte fortsätter visa runt i fastigheten på Östra Hamngatan och i trapphuset finns en bokstavlig minnessten: en meterhög dolomitsten från den gamla gruvan i Glanshammar utanför Örebro.
1991 gjorde familjen ett utköp av bolaget från börsen och efter en omstrukturering fick Gerhard Hobohm se hela sitt livsvärv säljas.
– Det var väldigt dramatiskt, säger Fabian Hielte. Framför allt var det väldigt emotionellt för morfar. Han förstod intellektuellt att argumenten var riktiga, men att släppa sitt livsverk … Ofrånkomligen var det känslosamt. Hade han sagt nej så hade vi nog inte sålt, och då hade vi antagligen inte suttit här.
Historiskt sett har andra näringslivsfamiljer splittrats när de tidigare enande affärerna upphör eller säljs till nya ägare. Hielte har träffat andra familjeföretagare genom föreningen Family Business Network (FBN) och vet av historiken vad som brukar ske.
– Man slutar med affärer när aktieägarna får sitt och delar upp det, säger han. Vissa spelar golf, andra gör något annat. Men det var aldrig på agendan att vi skulle sluta. Frågan var mer: Vad gör vi nu?
Två faktorer samlade familjen. En arbetsvillig ledare i Eric Hielte, som precis hade passerat 40, och det fanns ett bolag som inte hade sålts vidare: Armaturjonsson hade flera hundra anställda. Det blev senare också kärnan i Ernström & Co:s industridel i det som är dagens Ernströmgruppen.
Med försäljningslikviden från byggmaterialverksamheten bestämde man sig att satsa på fastigheter. Fastighetskrisen var knappt avslutad, men Eric Hielte ansåg att branschen var tillräckligt närliggande det man tidigare hade erfarenhet av.
– I efterhand var det en fantastisk tajming. Även om det var efter en fastighetskris och sannolikheten var att det var låga värderingar, så upplevdes det inte så. Det var väldigt nervöst, säger Fabian Hielte.
Ju mer fastighetsbranschen stabiliserades, desto mer investerade familjen. Den stora affären skedde 2001, då familjen genom ett motbud lyckades förvärva det börsnoterade Platzer i konkurrens med Fastighets AB Tornet, som också hade lagt bud. Platzer avnoterades och under åren som följde satsade man på att koncentrera verksamheten till Göteborgsregionen.
Fabian Hielte tog över som vd för Platzer 2006. Då var han bara 31 år.
Inte lång tid därefter ingicks partnerskap med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän och Peab-familjen Paulssons bolag Backahill, en affär som lade grunden för dagens Platzer. För att inte dominera partnerskapet avgick Hielte som vd år 2008 och 33 år gammal blev han i stället vd för familjeföretaget Ernström & Co.

Fabian Hielte konstaterar att steget från fastigheter till finans och investeringar inte var så stort – särskilt då det i vissa fastighetsaffärer kunde bli speciella finansupplägg. I den vevan började han kika på att göra investeringar i närliggande branscher.
– Det har varit en successiv förändring av verksamheten. Fastigheter, industri och handel är fortfarande kärnan. Men man har gått fram systematiskt, med anpassningar till hur världen förändras i rasande fart, säger göteborgaren Staffan Ingeborn, som arbetat nära familjen i mer än två decennier.
Staffan Ingeborn känner familjen sedan länge. I småskolan var han klasskamrat med Eric Hielte och långt senare i livet, på 1990-talet, återknöts kontakten och det blev ett kärt återseende.
– Gamla vänner känner man, säger Staffan Ingeborn, styrelseledamot i Ernström & Co sedan 1998 och de senaste fyra åren ordförande.
Staffan Ingborn är dessutom grundare av Innovationskapital och ledamot i techtunga investmentbanken GP Bullhound. Han tillskriver ett par olika framgångsfaktorer som viktiga för familjens affärer och lyfter främst fram långsiktighet, erfarenhet och kunskap av att driva börsnoterade bolag.
– Familjen har löpande tränats i att vara ägare. Dels finns det regelbunden information som ges till ägarna, dels finns starka aktieägaravtal. Men i grunden handlar det om värderingar. Det är bra moral och etik, med mycket ordning och reda. Det är högt i tak och man behöver inte ha samma uppfattningar, men man drar åt samma håll. Sedan har det inte funnits några uppslitande ägarstrider.
Inom familjeföretag är det inte ovanligt att medlemmar ställer höga krav på utdelning, vilket kan leda till pressade finanser eller stort risktagande för att kunna klara avkastningskraven.
Geografiskt och nära i tid finns Stampen, som drivs av tredje generationens medieägare Peter Hjörne. I fjolårets rekonstruktion förlorade han ägarkontrollen och det föregicks av långvarigt höga utdelningar till aktieägarna.
Styrelseledamoten Staffan Ingeborn upplever inte att familjen Hobohm-Hielte har höga krav på utdelningar.
– Det finns en försiktig utdelningspolicy. Det har gjorts lite större utdelningar, så de olika familjemedlemmarna har en välordnad ekonomi, säger han.

***

DENNA MÅNDAGMORGON vaknade Fabian Hielte med ett ryck i bostaden i Hampstead, i norra London. Kvart över fem ringde klockan och det var snart dags att ge sig i väg till flygplatsen – som han brukar göra i början på arbetsveckorna.
Familjen bor i England sedan flera år tillbaka, barnen går i skola där. Men arbetsplatsen är i Göteborg, vilket innebär att han veckopendlar till kontoret. Det är inte tal om någon fet lyxtillvaro utan ekonomiklass med British Airways.
– Jag har alltid dåligt samvete för att jag är för lite hemma hos barnen i London, och dåligt samvete för att jag inte är tillräckligt på kontoret i Göteborg, säger han och tillägger att han brukar återvända till familjen i London först på torsdag kväll eller fredag morgon.
Av den tidiga morgonen syns inte ett spår i hans slätrakade ansikte, där finns i stället ett busigt leende med smilgropar. Han ser betydligt yngre ut än sina 42 år och han ger ett uppriktigt och trevligt intryck. Han är mån om att inte framställas som den gamla skolans direktör när han ska fotograferas.
Men varför arbeta operativt och vara långt från barnen när han skulle kunna leva på utdelningar och sin egen förmögenhet? Hans direkta ägarandel i familjeföretaget uppgår till 15 procent.
– Men jag är ju bara 42, säger han. Hans hustru är skådespelerskan Harriet Cobbold, som är dotter till Peter Hjörnes syster Marika Cobbold. När Stampen undsattes i fjol av ett konsortium av göteborgska investerare gick Ernström & Co in och äger nu drygt 12 procent av Stampen.
– Det är en kommersiell investering, vi tror vi kan få en okej avkastning, förklarar Hielte och slår fast att i dessa tider med fejknyheter och alternativa medier behövs seriösa medier även i västra Sverige.
Ernström & Co:s ordförande Staffan Ingeborn säger att investeringen i Stampen inte var någon familjeaffär utan föregicks av omfattande diskussioner.
– Varför skulle man skänka bort aktieägarnas pengar om man inte trodde på det? Vi gick in i en räddningssituation. Sedan får bolaget utvecklas och stabiliseras, men vi har inga konkreta planer åt något håll.
Staffan Ingeborn menar att den affären men också andra visar prov på hur familjeföretaget å ena sidan drar nytta av sin långsiktighet, men samtidigt sköts professionellt.
– Det handlar om att ha olika hattar på sig i olika situationer. Fabian har gott om hattar som exekutiv, stor aktieägare och ledamot i styrelsen. Det viktiga är att man vet vilken hatt man ska ha i varje situation och det är man väldigt bra på att hantera i det här bolaget.

På ett kafé i Viktoriapassagen i centrala Göteborg, över cappuccino och kanelbulle, beskriver Fabian Hielte hur familjen sköter ägarstyrningen. Centralt är de aktieägaravtal som förvisso inte ändras från år till år, men hålls levande.
– Det är något som vi tittar på årligen. Sedan finns policydokument för hur man ska sköta anställningar av familjemedlemmar, säger han och konstaterar att meritokrati styr.
Att han själv en dag skulle bli vd för familjeföretaget var inte alls givet. Hans morfar Gerhard Hobohm försökte däremot ivrigt att locka in sitt äldsta barnbarn.
– Morfar var inte så taktisk, säger Fabian Hielte. Han tryckte familjeföretaget ner i halsen på mig. Så jag kände att detta ska man nog se upp med lite grann. Jag sökte mig till annat, litteratur och filosofi.
När han 22 år gammal var han färdig med litteraturstudierna lyckades han komma in på Handelshögskolan. På den vägen lockades han alltmer till affärer och fördjupade sig i direkta motsatsen till kulturvärlden: finansiell ekonomi. Det blev tio år i Stockholm.
Efter Handelsexamen jobbade han som analytiker på boutiquefirman Lazard, men drogs relativt snabbt in i familjeföretaget då fadern var sjuk. Och med ekonomiutbildning i bagaget fanns det nu förväntningar på den äldsta sonen.

***

UNDER SINA NÄRA tio år som verkställande direktör har Fabian Hielte stått för skiftet från industri, handel och fastigheter till satsningar på nya områden som man kallar dels för “alternativa affärsmodeller”, dels ventureinvesteringar. Han har också gjort titthålsinvesteringar utanför Sverige.
Finansmannen Per Josefsson har känt familjen länge. Han tog kontakt med Eric Hielte när Patrik Brummer och Per Josefsson skulle dra i gång Brummer & Partners 1995. Familjen Hobohm/Hielte satsade pengar i deras fonder och än i dag har man en mindre post.
För drygt sex år sedan gick Per Josefsson från att ha en informell, rådgivande roll till att ta plats i styrelsen.
– Jag tyckte själv att det fanns en lojalitet med familjen och Fabians pappa, som gjorde att jag ville vara med. Och det handlar inte bara om att ge, utan jag får mycket också. Jag har sett hur ett family office drivs och hur man driver fastighetsbolag. Det är en win-win-situation, säger Per Josefsson och sammanfattar sina år:
– Mitt intryck är att det här bolaget vilar starkt på sin erfarenhet och kompetens inom byggmaterial, industri och fastigheter. Det finns en kompetens och en edge. De har varit duktiga på att finna ett strategiskt tänk och att hitta bra bolag, som Collector och Platzer. På senare år har det blivit alltmer som ett komplett investmentbolag, som får kassaflöde från fastighets- och industribolagen.

Investeringen i det som numera är nischbanken Collector har varit ett mångårigt engagemang, där man först i fjol sålde en del aktier, vilket resulterade i ett väldigt lyckosamt 2016 med ett resultat på 683 miljoner kronor, att jämföra med 161 miljoner 2014. Vd:n själv säger att 2016 var ett sådant år då nästan allt gick bolagets väg. Sannolikt blir det inte lika lyckosamt varje år framöver.
Misstag har inte saknats under Fabian Hieltes tid i bolaget. År 2005 köpte man in sig i ett kakelföretag. Något man trodde sig ha goda kunskaper om, med tidigare erfarenheter av byggmaterial. Men det gick inte särskilt bra och man var tvungen att skjuta till pengar innan de tidigare ägarna köpte tillbaka det.
– Det visar att branscher inte är statiska, säger han. Jag har förträngt hur mycket det kostade oss.
Ernström & Co:s substansvärde uppgår till cirka 4 miljarder kronor, av detta är cirka 100 miljoner kronor i olika venture-investeringar. Andra investeringar i vad man kallar för “nya affärsmodeller”, dit Apotea, Spotify och annat räknas, utgör runt 15-20 procent av substansvärdet – alltså cirka 600-800 miljoner kronor.
Men bör ett family office, vilket Ernström & Co på många sätt är, försöka hitta nästa stora bolag? Man har investerat i Sveriges största nätapotek Apotea, och även om man haft lyckosamma investeringar tidigare, är frågan om det inte kostar mer än det smakar.
Investeringsteamet utgörs av Fabian Hielte, samt en person och en analytiker.
– Att helt avstå är dumt, för det kan bli stort längre fram, menar Per Josefsson. Sedan behövs det för att organisationen ska vara på tårna, och inte stelna. Vi i styrelsen har också sagt att ledningen bör utökas, så det är nog på gång.
Per Josefsson uppger att det också finns begränsningar.
– Vi har från styrelsen sagt att det ska vara en liten del av portföljen, för det som först är 10 miljoner kronor investerat blir snart 30 med nyemissioner och andra kapitalbehov som uppstår.
Dessutom ska det vara en spridning mellan investeringarna.
– Äggen ska vara i många korgar, säger Josefsson.
Han upplever att aktieägarna tycks samstämmiga kring bolaget och dess riktning.
– Det är god sämja mellan dem. I och med att familjen sitter i styrelsen är det en ganska okomplicerad ägarstyrning.

En tillträdande ledamot i styrelsen är Erik Selin, fastighetskungen bakom Balder. Därmed kommer han att göra sällskap med bland annat Anders Nyrén, med lång bakgrund inom Industrivärden och nästan lika lång erfarenhet i familjens styrelse.
Ordförande Staffan Ingeborn slår fast att man historiskt sett lockat väldigt tunga ledamöter, särskilt om man ser till bolagets storlek – i fjol omsatte Ernström & Co cirka 2,2 miljarder kronor.
– Styrelsen är involverad och väldigt livlig. Vi pratar bara om affärer. Om det hade varit börsbolag så hade man bland annat behövt ha revisions- och ersättningsutskott, säger Per Josefsson.
– Men de är samtidigt väldigt noga med att utvärdera styrelseledamöternas arbete, det sköts som i ett börsbolag.
På väg från kaféet i Viktoriapassagenfrågar jag Fabian Hielte om han tror sig kunna dubbla familjebolagets substansvärde från dagens 4 miljarder till 8 under sin livstid.
– Oj, under min livstid, säger han, som om plötsligt medveten om livets ändelse.
Han slår i stället fast att familjebolagets ägare – kusinerna och han – till skillnad från andra bolagsbyggare, saknar en exitstrategi.
– En lyckad exit är att lämna över till nästa generation. Det är vårt perspektiv. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Ernström & Co

Grundat: 1918.
Nettoomsättning: 2,2 miljarder kronor år 2016.
Resultat efter finansiella poster: 683 miljoner kronor år 2016.

Arvtagarna

1. Ivar Ernström, grundare och ägare (vd 1918-1921) och Albert Hobohm, ägare (vd 1921-1950).
2. Gerhard Hobohm, ägare (vd 1950-1991).
3. Eric Hielte, ägare (vd 1991-2008).
4. Fabian Hielte, ägare (vd 2008-).

FAKTA/ Ernström & Co

Ernström Kapital
â–  Fastighetsbolaget Platzer.
â–  Mediekoncernen Stampen.
â–  Nätapoteket Apotea.
â–  Digitala bokföringsföretaget Wint.

Ernström Finans
â–  Nischbanken Collector.
â–  Badrumsinredaren Svedbergs.
â–  Miljöteknikbolaget Nedermans.
â–  Fastighetsutvecklaren Oscar Properties.

Ernströmgruppen
â–  Teknikhandels- och industrikonglomerat.

Dotterbolaget Skagerack Ventures
â–  Musiktjänsten Spotify.
â–  Betaltjänsten Izettle.
â–  Robotrådgivaren Lysa.