HÄR ÄR PLANEN FÖR JÄTTEKÖPET

Discoverychefen JB Perrette står bakom köpen av OS-rättigheterna i Europa åren 2018-2024. 13 miljarder kronor är satsade på fyra olympiska spel – här är hans plan för att räkna hem affären.

(Dagens Media 15 februari 2017)

Det är nu snart två år sedan Discovery köpte Europarättigheterna till att sända fyra OS under åren 2018- 2024, med både sommar- och vinterspel. Det Nasdaqnoterade bolaget ingick en affär värd 1,3 miljarder euro, motsvarande 13 miljarder kronor.

Dagens Media träffar JB Perrette, chef för Discoverys internationella verksamhet, däribland Eurosport, på plats i St Moritz i Schweiz för att höra om Discoverys OS-planer, då det är mindre än ett år kvar till vinter-OS i Sydkorea.

– Det är första gången en ensam aktör har alla OS-rättigheter för Europa, säger han stolt.

ENLIGT AVTAL har man rätten att sända spelen på fri-tv, betal-tv, internet och mobiltelefon på alla språk i över 50 länder i Europa. I affären ingår inte Ryssland.

Han börjar med att slå fast att de nordiska länderna, där Discovery når sammanlagt 30 miljoner tittare, sticker ut.

– Det som är spännande med Norden är att vi i större utsträckning än i övriga Europa har alla tillgångar som behövs för att visa OS på ett sätt som inte gjorts tidigare, säger han.

HAN ÄR snabb med att avfärda möjligheten att man inom kort kommer att göra som i Finland, där man tillsammans med Yle ingått partnerskap om att sända OS. Det är alltså inte tal om något partnerskap med SVT eller någon annan.

– Vi har ju Kanal 5, Eurosport och vår digitala outlet. Norden är en marknad där vi har alla tillgångar vi behöver för att kunna göra det på ett sätt som vi inte gjort det tidigare. Men samtidigt värna om arvet från SVT och MTG, som har sänt OS tidigare och gjort ett bra jobb.

Några av de nya digitala tekniker som man väntar sig kunna presentera under OS 2018 är bland annat virtual reality-material, sensorer som fästs på de tävlande och annan data som ska förstärka kontakten mellan åskådare och tävlande. Mätinstrument kommer att behöva tillstånd från idrottarna och idrottsförbunden, vilket man väntas få.

Eurosport i Sverige har redan rekryterat forna ishockeystjärnan Peter Forsberg som kommentator, och JB Perrette lyfter fram sådana rekryteringar av vad man kallar för talanger.

– Vår modell är att jobba med lokala experter, säger han. Om det visar sig att någon är bra på engelska och det fungerar bra, så finns också möjligheten att använda talangerna på flera marknader.

Han menar att man även kommer att bygga upp intresset mellan mästerskapen.

– Vad vi försöker göra är att länka ihop de olympiska sporterna och tävlingarna året runt. I stället för att få publiken laddad en månad före OS, så bygger vi upp intresset under hela året, säger han, och konstaterar att det är i den ekvationen man kan räkna in rekryter såsom Peter Forsberg.

– Ett sätt är just att sporttalanger inte kommenterar bara under OS, utan på tävlingar, mästerskap och andra stora event. Så när det är dags för OS, så har de kontinuiteten och expertisen, säger han.

På ett antal marknader har man ingått partnerskap i enlighet med kravet från Internationella Olympiska Kommittén, där man förbundit sig till att sända minst 200 timmar av sommar-OS och minst 100 timmar av vinter-OS i fritv-kanaler.

REDAN NU har avtal ingåtts på två tredjedelar av marknaderna och har gjort det till intäktsnivåer som är högre än vad man förväntat. Diskussioner förs också med internetbolag såsom Facebook, Twitter och Youtube, som alla är intresserade av video-sändningar från OS, enligt Perrette.

Han konstaterar att man kommer hantera tittarnas intresse i form av flöden.

– Att få publiken att sömlöst flöda mellan olika tjänster. Det är lättare när man äger alla delar själv.

Upplägget i Finland exemplifierar hur tittarflöden ska hanteras: Yle får visa fem grenar samtidigt, varav två i tvrutan, de övriga i radio eller på nätet. Discovery har ensamrätt på herrhockeyn. Planen är alltså att locka fram ett brett intresse för hela vinter-OS genom räckvidd, som då konverteras till nya tittare in i Discoverys kanaler för herrhockeyn, som väcker störst intresse i Finland.

JB PERRETTE vill ogärna tala om den finansiella delen av OS, utan nöjer sig med att förklara hur sport står sig i förhållande till annat.

– Vi vet från vår traditionella affär inom betal-tv att det som ligger utanför sport har högre marginaler. Sport har till sin natur en lägre marginal. Eurosport har alltid varit lönsamt och är fortsatt lönsamt. Så det är en lönsam affär, men med lägre marginal.

För att ställa OS-affären på 13 miljarder kronor i relation till bolagets finanser: Discoverys samlade rörelseresultat 2015 var drygt 9 miljarder kronor. Reklam står för ena halvan av intäkterna, den andra halvan kommer från distribution.

Perrette slår fast att man vid sidan av ersättningen för tvrättigheterna inte har någon inkomstdelning av till exempel reklamintäkter med IOK.

– Vi pratar inte om det finansiella, bara att OS kommer vara kassaflödespositivt för oss, säger han, och konstaterar att man ligger före tidtabellen enligt den plan man dragit upp.

– Så vi känner oss trygga där vi befinner oss just nu.

DISCOVERY, MED ett börsvärde på runt 112 miljarder kronor, har en rad verksamheter och varumärken i portföljen: kanalen Discovery, nämnda Eurosport, Animal Planet, TLC och ett antal andra. Verksamheten är uppdelad i fyra segment: USA, International Networks, som leds av Perrette, utbildning och övrigt.

Bolaget har länge haft stark närvaro i USA, men har på senare år växt internationellt. I Sverige förvärvades SBS, med bland annat Kanal 5, från tyska Prosiebensat 1 2013. Discovery har tidigare kommunicerat att planen är att få dagens cirka 50 procent av intäkterna som kommer utanför USA att växa till 60-70 procent.

– Nej, jag är inte stressad över det, säger JB Perrette.

– Under de senaste åren har den internationella verksamheten ökat, och vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter utanför USA. Företaget startades som ett amerikanskt bolag med internationell verksamhet, men nu ser vi oss som ett internationellt bolag med verksamhet i USA. Andelen som kommer från den internationella verksamheten, räknat på totalen, kommer sannolikt bara fortsätta att öka. Det är logiskt.

DISCOVERY HAR cirka 390 miljoner tittare, medan Eurosport har runt 159 miljoner. Planen är att sport ska bidra till tillväxten, och så nyligen som 2015 förvärvades full kontroll över Eurosport från Television Francaise 1 för närmare 5 miljarder kronor. I korten finns också en expansion på marknader i Sydamerika och delar av Asien.

– Världen är större än USA, och ärligt talat är vi på vissa marknader ännu små. Vi ser det som en möjlighet att växa, säger Perrette.

JB Perrette jobbade tidigare på tv-jätten NBC och drar paralleller bolagen emellan. Discovery, menar han, har en tydligare vision.

– Bägge är fantastiska bolag. Discovery är ett mer fokuserat, mer missionsdrivet bolag. Vi grundades för 30 år sedan av en kille med en vision om att ha varumärken som väckte och tillfredsställde nyfikenhet. Än i dag är bolaget drivet av den missionen.

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ OS-SÄNDNINGARNA

â–  Under vinter-OS i Pyeongchang i Sydkorea i februari 2018 kommer Eurosport att sända mer än 100 event, både live och on-demand via sina webbtjänster.

â–  Planen är att det ska vara de mest digitala olympiska spelen någonsin, där man ska använda sig av Discovery-ägda webbkanaler och sociala medier till att driva engagemang bland OS-tittarna, som väntas uppgå till 700 miljoner.