SPECIAL: AFRIKA – “Revolten är arabvärldens chans”

“De fallna diktaturerna kan förnya hela arabvärlden”, säger utrikesminister Carl Bildt. För första gången kommenterar han nu också förundersökningen av Lundin Petroleum som misstänks för krigsförbrytelser i Sudan när han var bolagets styrelseordförande.

(Veckans Affärer 17 februari 2011)

Det är bara någon timme innan Egyptens vicepresident Omar Suleiman ska meddela att president Hosni Mubarak avgår. Men ännu vet ingen om
vad som ske när utrikesminister Carl Bildt sitter på sitt kontor i Arvfurstens palats i Stockholm där utrikesdepartementet har sina lokaler. Han har tv-kanalen al-Jazeera tyst på i bakgrunden när han arbetar vid skrivbordet med en Ipad på armlängds avstånd.

“Det är svårt att bedöma läget i Egypten just nu. Militären ska ta över, men hur kommer det att ske? Vad det innebär är omöjligt att säga, ingen vet hur stark militären är”, säger Carl Bildt, när vi slagit oss ner vid ett bord på andra sidan rummet.

Han fortsätter:
“Helt klart är att det har fått ekonomiska konsekvenser för landet. Turism utgör en tiondel av ekonomin och den står just nu still.”

Trots att Mubarak gjorde en del ekonomiska reformer står landet inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren.
“Befolkningen på 80 miljoner växer med 1,6 miljoner varje år. Redan nu finns en utbredd arbetslöshet och det måste skapas många nya jobb.”

Tror du man lyckas med det?
“Det är vår förhoppning.”

Vad betyder revolten i Egypten för arabvärlden?
“Det kan bli en renässans, en chans till frigörelse för hela arabvärlden.”

Har revolterna haft någon betydelse för Sverige?
“Det är viktigt för hela arabvärlden, då har det en betydelse för Sverige också.”

Stabiliteten i regionen är rubbad, men vad är att föredra – en stabil och medgörlig diktatur eller en instabil demokrati?

“Demokratier är i grunden stabila. Indien är mer stabilt än Kina. Även om det är viss instabilitet med val och så vidare, men det är ändå att föredra.”

Du har tidigare sagt att handel är positivt och kan öppna stängda länder. Är verkligen all handel bra?
“Det klart det spelar roll vilken miljö man verkar inom. Men kom ihåg att i Egypten skedde en försiktig ekonomisk reformering, men det var inte tillräckligt snabbt. I Tunisien, där allt började, berodde det inte på ekonomin. Han som satte eld på sig gjorde det för att hans tillstånd för ett grönsaksstånd blev indraget. Trots att Tunisien i alla sammanställningar har visat sig vara den ekonomiskt mest konkurrenskraftiga av länderna i Afrika. Men man såg de politiska
tillkortakommandena, det skulle kunna kallas för de stigande förväntningarnas revolution. På sätt och vis kan man säga att det är en ungdomsrevolt”, säger han och fortsätter:
“Jag har kallat det för en demografisk tsunami. De kommande 15 åren ökar arabvärldens befolkning med 160 miljoner – det är två gånger Egyptens befolkning.”

Har Wikileaks haft någon begränsande effekt i de diplomatiska samtalen under de senaste veckorna?
“Nej, det skulle jag inte säga. Det har inte förändrat något nämnvärt.”

Händer det att du är begränsad, att du inte kan berätta hela sanningen för allmänheten?
“Nja, så kan det vara – att man inte kan säga allt hela tiden. Min uppgift är att sätta Sveriges intressen främst. Och då kan det vara så att jag inte kan säga allt jag vet hela tiden.”

Carl Bildt har under sina snart fem år som utrikesminister – på ett sätt som få andra företrädare – visat stor närvaro mestadels i Mellanöstern, Centralasien och i EU.
“De flesta länder ligger utanför Sverige”, kan han säga på sitt skorrande, småroade sätt.

Han verkar nästan roas mer av sina egna spetsfundigheter, särskilt om de har en ordentlig knorr, än av frågorna. Det skänker honom också en
smått överlägsen attityd: erfarenheten och kunnigheten att kunna skämta med motparten. Men när det kommer till Afrika, så är det uppenbart inte hans starkaste kort.
“Det stämmer, så är det – Afrika har inte varit lika prioriterat”, säger Carl Bildt och är svepande om varför det blivit så:
“Jo, det är Gunilla Carlsson (biståndsminister, reds anm.) som är Afrikaminister. Som utrikesminister är mitt jobb inriktat på att hantera kriser och det har mestadels varit andra platser. Men i samband med revolterna i Kenya häromåret så var vi mycket aktiva. Och häromåret lade vi i riksdagen fram en ny Afrikastrategi.”

Kinesiska företag i Afrika är direkt uppbackade av Kina, varför gör inte Sverige på liknande sätt?
“Dels har det väl att göra med vilken typ av handel det handlar om, Kina är mestadels inriktat på råvaror, dels så tror jag inte att den svenska regeringen ska göra den typen av saker.”

Svenska företag skulle kunna få mer hjälp med Afrikaetablering genom Svensk Exportkredit.
“Jag vet inte vad SEK gör, det vet du säkert bättre. Varför gör de inte det?”

Kinas expansion i Afrika, kan det kallas för en nykolonialism?
“Det tycker jag inte. Det är drivet av råvaror och är ett handelsutbyte. Men det är klart problematiskt att Kina är den största kreditgivaren till Afrika och gör det utan krav på politisk reformering. När Världsbanken har gett krediter har det alltid varit med krav på reformer.”

Inom några år kan Sveriges utrikesminister behöva infinna sig inför rättegångsskranket. Magnus Elving, kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, leder sedan ett halvår tillbaka en förundersökning för att utreda eventuella misstankar om svensk anknytning till övergrepp i Sudan.

Anklagelserna handlar om att militären använde sig av Lundin Petroleums vägar och flygplatser när 10 000 sudaneser mördades och 200 000 tvångsförflyttades under åren 1997-2002. Carl Bildt var styrelseordförande i bolaget mellan 2000 och 2006, tills han blev utrikesminister.
“Just nu håller vi på att samla in olika dokument, för att göra en analys och sedan se hur vi går vidare”, säger Magnus Elving och
förklarar vidare att den här typen av utredningar tar åratal och att någon tidsplan inte finns.

Varför drivs processen av det svenska rättsväsendet och inte av det sudanesiska?
“Det kan bero på att al-Bashir (Sudans president, reds. anm.) själv är misstänkt för förbrytelse och ska ställas inför rätta i Internationella brottmålsdomstolen. Så han är nog inte så intresserad av att undersöka krigsförbytelser i Sudan.”

När jag ställer frågor om hans roll i Lundin Petroleum blir Carl Bildt klart mer defensiv. Bortsett från hans sedvanliga fokus på detaljer och slingrande ger han ändå ett klart besked. Han uppger att styrelsen blev underrättad och att militären inte använde de vägar som företaget hade byggt.
“Vi fick rapporter om vad som föregick och inget sådant förekom i rapporterna”, säger han.

Men kunde du lita på rapporterna?
“Ja. Det låg i företagets egenintresse att bevaka dem.”

ECOS, en oberoende sammanslutning, har i en rapport slagit fast att 10000 mördades och 200000 tvångsförflyttades där Lundin var verksam.
“Jag tycker du ska läsa ECOS rapport i detalj. Deras beräkningar om hur många som bodde i regionen ligger för högt med en faktor på 2-3.”

Carl Bildt säger vidare att Magnus Elving inte har kontaktat honom och att han undersöker om det finns en “svensk anknytning”.
Har du träffat bröderna Lundin nyligen?
“Nej, det har jag inte gjort. Men jag har följt dem genom medierna, de är mycket duktiga.”

EMANUEL SIDEA