“Vi har inget att frukta utom själva fruktan”

Sverige kan klara krisen bra. Men konsumenter måste slänga rädslan över-bord och börja konsumera – och bankerna måste börja låna ut pengar till företag. Det säger 2008 års comeback kid i rampljuset – Riksgäldens chef Bo Lundgren.

(Veckans Affärer 18 december 2008)

Julsånger övas i korridorerna, om några timmar är det julfest på Riksgälden. Inte många dagar återstår av ett historiskt år på statens internbank. Den tidigare doldismyndigheten har oavbrutet befunnit sig i strålkastarljuset oavsett vilka frågor som varit på agendan: finanskris, regeringspaket, garantiprogram, stabilitetsfond och förstatligande av banker. Trots julhymner råder febrilt arbete bland de 150 anställda denna torsdagseftermiddag. Ut från ett konferensrum kommer revisorer från Pricewaterhousecoopers, firman som ska värdera den förstatligade investmentbanken Carnegie. I korridorens samtal går det att urskilja ord som Carnegie, Kaupthing, Riksbanken och inspektionen.

Riksgäldsdirektör Bo Lundgren har fullt upp. Innan han slår sig ned för att summera året varnar han för ett avbrott, finansminister Anders Borg ska snart ringa honom inför ett möte på finansdepartementet.

“Det är väl mycket att göra. Nu ska vi också administrera krediter till svensk export för det som företagen behöver låna och i dagens kreditmarknad har svårt att få låna på egen hand. Det klart att vi hjälper till, men det kommer att ta lite tid”, säger han och tuggar på en liten lunchfralla.

Dessa tider av finanskris har inneburit en comeback för Bo Lundgren. Och han verkar trivas i sin mer publika roll med regelbundna presskonferenser och medier som lyssnar på den annars anonyma myndigheten.

Fem år tidigare, som moderat partiledare, utmanövrerades han av sitt eget parti efter att ha gjort ett historiskt katastrofval året innan. Hans post togs över av den yngre förmågan från Täby, Fredrik Reinfeldt. I dag är det Reinfeldt som rådfrågar Bo Lundgren, den före detta skatteministern som var med under 1990-talets finanskris. Och han delar gärna med sig av sina synpunkter. Han menar exempelvis att Sverige inte står inför någon strukturell kris liknande den på 70-talet då vi hade lånat för mycket.

“Vi hade ett privatsparande som 1990 låg på minus 8 procent. 1993 hade den siffrat gått till plus 12 procent, för att betala tillbaka alla lån och sådant som togs på 1980-talet. Det var det som i grunden skapade det stora underskottet i de statliga finanserna. Skillnaden på 20 procentenheter i privatsparande, motsvarar 300 miljarder kronor om året, ungefär som det ackumulerade underskottet under de här åren”, säger han.

Mitt i den globala finanskrisen har världens ögon riktats mot länder med tidigare erfarenheter av liknande kriser. I början på hösten var Bo Lundgren i USA för att beskriva sina erfarenheter från 90-talets kris för amerikanska ekonomer. Även detta en upprättelse för den tidigare biträdande finansministern som i dag är statstjänsteman. Förvisso en välansedd sådan som fått förtroendet att agera stödmyndighet för kreditinstitut. Om banker skulle vara i kris eller nära konkurs är det Riksgälden som har i uppdrag att ta över. Dessutom har man fått ansvar för stabilitetsfonden, där anslutna bankerna kan få garantier på utställda lån till ett värde av 1 500 miljarder kronor.

“Fonden är finansiering och det något vi redan gör, det är inte problematiskt att hantera i sig utan det är bankstödet. Skulle det hända något så vi fick fler institut som får problem så är det klart att det blir svettigt. Det får vi hoppas att vi inte får”, säger Bo Lundgren.

Han är hoppfull och tror att 2009 kan bli ett bra år trots en minskad produktion och en bruttonationalprodukt som krymper, dock med vissa begränsningar.

“Jag tror fortfarande att det är möjligt att komma i ett läge där 2009 mot slutet kommer att bli någon form av vändpunkt med återhämtning både på finanssektorn och i den reala ekonomin. Den reala ekonomin är mer osäker egentligen, men det borde kunna bli det i finanssektorn”, säger han och tillägger:

“Men det är väldigt svårt att säga. Det är en stor och global utmaning att räta ut förtroendet i finanssystemet, så vi får se vad som händer. Oavsett vilket så ska man samtidigt komma ihåg att även efter finanskris kommer det solsken.”

Själv kallar han sig för optimist även i toppar och dalar, “för att livet är kul”, som han beskriver det.

“Jag är optimist i grunden och det var jag i 1990-talets början också, när vi satt och administrerade krisen efter 1980-talet”, säger han.

Många som han arbetat med uppfattar honom som korrekt och kontrollerad, andra kallar honom för underhållande och trevlig. Och kollegerna på Riksgälden kallar honom för Bosse.

Efter 23 år som politiker tycker han gärna om att berätta sina historier, gärna lite mästrande, fadern Alf var major och han har själv undervisat i företagsekonomi i mitten av 1970-talet.

Som rutinerad politiker kan han vara avslappnad och informell, göra drastiska utfall, skämta och vara sarkastisk.

En för Bo Lundgren talande situation var i samband med förstatligadet av investmentbanken Carnegie. När han nekades inträde i lokalerna tog han sig förbi vakten med orden: “Det är jag som äger den här banken.”

Dagens globala lågkonjunktur som drar in över Sverige skulle kunna motarbetas om bara svenskarna agerade kontracykliskt, konstaterar Bo Lundgren lite uppfordrande. Men där har medierna inte varit till någon hjälp utan tvärtom eldat på oro och hysteri.

“Kvällstidningar, andra medier och tv tenderar att spä på både uppåt och nedåt när löpsedeln är ‘så kan du också gå in i Fond-Sverige’, eller vad de nu har för rubriker, och sedan plötsligt ‘Spara för fan!'”, säger han och före-slår en motreaktion.

“Det som det svenska folket ska göra är att inte spara i lågkonjunkturen, utan spara i högkonjunktur. Det är kontracykliskt och fungerar jätte-bra.”

Även marknadens aktörer borde agera med större insikt och inte falla i den psykologiska nedåtspiralen, menar han.

“Bankerna fungerar så att i ett läge där de borde vara beredda att vara lite generösa med utlåningsvillkoren stramar de i stället upp ännu mer. Visst, det är inte deras uppgift att ta dumma kreditbeslut, men de ska inte dra in kreditbeslut bara för att vi har den situation vi har. De ska göra en seriös prövning av varje företag, och sen är det klart att i lågkonjunktur eller sämre konjunktur så är kreditprövningen generellt lite tuffare för företag.”

Många företag har de senaste månaderna uppgett hur de ser hur bankernas kreditlinor stramats åt. Finansiering har blivit ett stort problem i näringslivet och även för bankerna har finansieringen av lånen blivit dyrare än vad det varit tidigare, orsakat av en allmän oro på marknaden. Trots marknadsläget är Riksgälden inte orolig för att man ska klara att finansiera den svenska statens verksamhet.

“Vi är rätt kreditvärdiga. Men det visar hur illa det fungerar. Vi lånar i dag, jag vet inte om det är exakt nu, men vi lånade 30 punkter under Tyskland på våra obligationer. Medan holländarna låg 70 punkter över, och grekerna låg 100 punkter över Tyskland. Så värderingen av Sverige är att det faktiskt finns en stabilitet i statsfinanserna som motsvarar det som är bra och som visar sig där”, säger han.

Dock är läget tillräckligt gott för att Sverige ska klara av krisen bättre än många andra länder, även om Baltikum kan bli problematiskt för de svenska bankerna med exponeringar i regionen.

“Det finns en oro för Baltikum. Det kommer att visa sig om det är fågel eller fisk. Förhoppningsvis blir svaret fågel som flyger bra, och då lugnar det också ner läget. Stresstestet som Finansinspektionen gjorde med Baltikum, med en svår kris i Baltikum, var ändå sådant att bankerna med exponeringar där klarar sig”, säger Bo Lundgren.

Men redan på förhand har Sverige tagit stryk för exponeringarna i Baltikum, vilket har tryckt ner värdet på den svenska kronan, menar han.

“Många förknippar Sverige i större grad än vad som är verkligt med Baltikum. Det är rädslan som är stor, men det är som Roosevelt sade när han tillträdde 1933, ‘you have nothing to fear but fear itself’.”

Vid en historisk jämförelse är bankerna stabila, statens finanser är goda – bara de senaste två åren har statskulden minskat med 9 procent. Och mycket tyder på att landet kan klara sig ganska bra genom finanskrisen, säger Bo Lundgren.

“Sverige hade och har banker som i grunden har stark balansräkning, men det kan bli sämre om man har dyra finansieringskostnader, sämre intjäning, och så vidare. Men vi har bra förutsättningar, det är den globala ekonomin som gör att vi drabbas. Om bankerna drabbas med förhöjda finansieringskostnader och kostnaden för krediter blir dyrare så kan det drabba fastigheter. Men det är inte den typen av uppblåsta fastighetsvärden som vi hade i slutet på 1980-talet.”

Finns det en risk att vi får en japansk situation där sparandet blir konstlat högt?

“Det ska inte behöva bli så. Det fanns många skäl till varför japanerna misslyckades de här femton åren mellan 1989-90 och fram till runt 2005. De ville inte visa problemen över huvud taget. En bit som är rätt viktig om man ska värdera hur stora problemen är är att det finns en trovärdighet. Och att de kunde hanka sig fram så länge berodde på att skulden i bankerna huvudsakligen var inhemska. Vi hade ju aldrig kunnat klara en sån sak ens om vi hade försökt eftersom vi hade så mycket utländsk inlåning i de svenska banksystemen.”

Det kommande halvåret kan mycket väl visa sig innehålla fler räddningspaket riktade mot specifika branscher där staten lämnar kreditgarantier. Dessutom kommer finansieringen av regeringens stabilitetspaket och omfattande satsningar för att stävja lågkonjunkturen möjligen medföra svårigheter för Riksgälden att finansiera sig när många andra stater också ger sig in på marknaden.

“Det klart att jag funderar, liksom alla andra, vad händer på en marknad där amerikanerna ska börja finansiera sina hisnande kostnader nu och britterna kommer ut, och vi har större behov, fast förhållandevis lite i förhållande till de andra”, säger han och tillägger:

“De planer som pumpas ut av staterna kommer in på skatter i flera led. Om du får ett stimulanspaket i USA kommer människor att konsumera och då kommer skatteinkomsterna att öka. Det är inte ett nollsummespel där man pumpar ut och så händer ingenting. Och det borde i sin tur leda till att du får vinster, någon som dels får pengar, dels sparar pengar och kan finansiera sig.”

Finanskrisen har skapat en diskussion om en kapitalism i kris. Bo Lundgren, som kallar sig för marknadsliberal, menar att marknadsekonomin är överlägsen och kommer att övervinna även denna kris.

Han menar att problemen förvärrades av att banksektorn avreglerades, som finansbolagen i Sverige på 80-talet, men att man sedan skapade nya regleringar. Regleringar som slog olika mot olika aktörer. Smällen blev också större när amerikanerna bestämde sig för att lämna låna till de som inte kunde ta lån, vilket skapade subprimekrisen.

Finns risken att vi gör om samma misstag nu, med Riksbankens dramatiska räntesänkningar?

Nej, bankkunder som trots finanskris kan ta ett billigt lån kan just vara vad som behövs i detta läge, menar Bo Lundgren.

“Man kan väl säga att man måste kickstarta, så får man snabbt dra upp räntan igen. Jag håller med om det att Alan Greenspans ränte- och penningpolitik naturligtvis hjälpte i USA just då efter 2000-krisen men bidrog med grogrunden för det som blev allt för snabb värdeutveckling på bostäder”, säger han och tillägger:

“I dagsläget är det inte samma sak i Sverige, det gäller bara att snabbt reagera på ett vettigt sätt. Men att vi har en låg ränta resten av året och nästa år, det tror jag inte är något problem.”

Resonemanget kan också föras från andra hållet. Blir inte marknaden instabil av att stater agerar för kraft-fullt och man försöker förhindra en lågkonjunktur? Bo Lundgren håller inte med, utan förordar statlig inblandning.

“Det är för att se till att det blir en vanlig, rimlig lågkonjunktur som regeringarna agerar. Risken är att det annars skulle bli en riktigt, riktigt äcklig lågkonjunktur.”

Innan han beger sig mot finansdepartementet för vad som sedan visar sig vara besked om en riktad insats till fordonsindustrin om 28 miljarder kronor, slår han fast att prognoserna och marknadens reaktioner är mycket svårtydda.

“När så mycket kapital söker finansiering som nästa år borde det leda till de långa räntorna stack uppåt, men det är inte det läge vi har nu. Vem vet varför, jag bara konstaterar att marknaderna är lite underliga.”

Men förutsättningarna kan också förbättras om enskilda individer agerar med större hopp om framtiden, menar Bo Lundgren också.

“Önskelistan är att när nyåret har gått till ända och vi känner att huvudet är friskare än vad det var på nyårsdagens morgon, så vill jag känna att vi tror och att affärerna vaknar till liv och att marknaden börjar röra sig. Det skulle jag vilja se den tredje januari.” â– 

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ BO LUNDGREN

NAMN: Bo Axel Magnus Lundgren.
FÖDD: 1947 i Kristianstad.
FAMILJ: Gift med Lotta och två barn.
BOR: Villa i Djursholm, utanför Stockholm.
UTBILDNING: Lunds universitet, civilekonomexamen 1972.
KARRIÄR: Moderat riksdagsledamot 1976-2004, biträdande finansminister och skatteminister 1991-94, partiledare för Moderata samlingspartiet 1999-2003, Riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret sedan 2004.

FAKTA/ BO LUNDGRENS NÄTVERK

POLITIKERNA

Efter en laÌŠng karriär som riksdagspolitiker, partiledare, minister och nu statstjänsteman har Bo Lundgren ett stort kontaktnät i politiken. Han har känt finansminister Anders Borg i tjugo aÌŠr, som Lundgren anställde 2002 som moderaternas chefsekonom. Utrikesminister Carl Bildt har han känt sedan början av 1970-talet, och Tove Lifvendahl, tidigare MUF-ordförande, som var en stark supporter efter valförlusten 2002. Bland de tidigare medarbetare som han fortfarande har kontakt med finns Urban Bäckström, som varit statssekretare och riksbankschef, numera vd för Svenskt Näringsliv, och Cecilia Skingsley, som arbetat som informationssekreterare hos Lundgren och numera är analyschef för ränte- och valutahandel på Swedbank, och Bengt Ludvigsson, som var stabschef under partiledartiden och numera arbetar på pr-byrån Kreab.

ICKE-POLITIKERNA

Utanför politiken träffar Bo Lundgen hotelldirektör Bicky Chabarotsky, Electrolux informationsdirektör L G Johansson och Konstfacks ex-rektor Johan Bengt Pålsson. En god vän ser han i Wiggo Kromstedt, som ocksaÌŠ varit riksdagskollega för SkaÌŠne.

INTERNATIONELLT

I internationella sammanhang har han kontakt med Jens Henriksson, som var statssekreterare hos Göran Persson och Pär Nuder, och numera arbetar som executive director på Valutafonden, IMF.

“Juridiska spetsfundigheter”

De tidigare ägarnas stämning efter statens övertagande av Carnegie ger Bo Lundgren inte mycket för. Däremot avslöjar han att det var nära att Anders Böös och Patrik Enblad fick ta över firman i stället för att Riksgälden förstatligade Carnegie.

Omfattande kritik har riktats mot Riksgälden och dess riksgäldsdirektör Bo Lundgren kring hur börsbolaget D Carnegies två dotterbolag Carnegie Investmentbank och Max Matthiessen förstatligades. Bo Lundgren viftar bort kritiken, han menar att alla parter var införstådda med vad som planerades men att styrelseordförande Anders Fällman och storägaren Patrik Enblad var mer hoppfulla om att få behålla tillstånden än vad de borde ha varit när man förhandlade med Riksgälden.

”Min känsla är att de egentligen underskattade risken för att tillstaÌŠnden skulle dras in. Det tror jag man gjorde rätt länge”, säger Bo Lundgren.

Att man gjorde en kombination av att använda sig först av pantavtal och sedan hänvisa eventuella prövningar till den av stödlagen inrättade prövningsnämnden har fått kritik bland annat av juristprofessor Jan Kleineman.

Men Bo Lundgren försvarar det heltäckande avtal som hade skrivits i förvissningen att Riksgälden hade fått uppdraget att agera stödmyndighet och som skulle ta över krediten som Riksbanken gett genom ett pantavtal.

”Att vi valde tekniken med pantinträde och göra det till ett pantövertagande, det är en teknikfraÌŠga, och att det gick snabbt, ja det var ju riggat saÌŠ. Vi satt klockan 10 paÌŠ maÌŠndagen och skrev avtalet i full förvissning, man hade med sig aktierna, satt och skrev paÌŠ för de var inte paÌŠtecknade tillräckligt, saÌŠ det skrevs paÌŠ 400 aktiebrev”, säger han.

De tidigare ägarna har hotat att stämma Riksgälden om man inte gör upp i godo. Den dörren är stängd, om man ska tolka riksgäldsdirektören. Men han uppger sig vara förstående inför att man pröva olika vägar.

”Det enda jag inte riktigt förstaÌŠr är den här idén att Anders Fällman försökte uppträda som ordförande när han inte var det. Det känns väl lite laÌŠngsökt. Men blir den en rättsprocess faÌŠr vi ta det”, säger han.

Riksgälden hade inte behövt förstatliga, varför lät ni inte bli Carnegie?

”Om det är saÌŠ att staten ska ingripa, det vill säga om ett institut är systemviktigt, saÌŠ innebär det att ingen faÌŠr förlora. Varken en vanlig insättare eller en finansiär, en utländsk bank eller svensk institut. Ingen faÌŠr förlora naÌŠgonting”, säger han och pekar paÌŠ ett exempel där en stat lät en investmentbank gaÌŠ i konkurs.

”Det var det man gjorde med Lehman, och saÌŠ saÌŠg man precis vad som hände. Det var samma sak med Carnegie – litet, javisst. Men även Kaupthing är ju litet, även det saÌŠg vi som ett problem att Kaupthing Sverige AB maÌŠste hanteras.”

Det privata alternativ till att byta ägare var något som synades av Riksgälden. Bo Lundgren bjöd in Anders Fällman och Patrik Enblad till deras lokaler för samtal. Det var nära att de skulle fått en chans, men sumpades på en punkt.

”Vi hade en dragning av en privat lösning, som i och för sig saÌŠg rätt bra ut, finansiellt och ägarmässigt. Eftersom de hade synpunkter paÌŠ hur länge vi skulle ligga kvar med krediten – vaÌŠrt svar var egentligen inte alls länge – konstaterade vi samtidigt att vi började komma nära ett läge utan en lösning paÌŠ hur vi skulle hantera om tillstaÌŠnden blev dragna”, säger han.

Försäljningen av Carnegie fortgår, och enligt källor till Veckans Affärer bör affären vara i början på januari 2009. Hoten om stämning i Stockholms tingsrätt avskräcker varken säljare eller eventuella köpare, uppger Bo Lundgren.

”Inget i dag tyder paÌŠ att försäljningsprocessen skulle paÌŠverkas av det som händer i det som jag kallar det juridiska spetsfundigheter, Jan Kleinemans resonemang om avtalslagens 36:e och 37:e paragraf”, säger han.

FAKTA/ 6 FRÅGOR SOM AVGÖR STRIDEN OM CARNEGIE

1. Rätten att överklaga?

Riksgäldens övertagande har överklagats till Länsrätten i Stockholms län. Tidigare ägare kräver att beslutet måste prövas.

2. Pant- eller äganderätt?

Resonemanget är komplicerat, men kan förenklat beskrivas: När en pant tas över – faÌŠr man äganderätt eller bara rätt att realisera pantens värde?

3. Vilken juridisk instans gäller?

Bolagen förstatligades med stöd av pantavtalet och inte stödlagen. Därför måste tvister prövas i tingsrätt och inte i prövningsnämnden, som pantavtalet anger.

4. När ska bolaget värderas?

Riksgälden värderar bolagen som under avveckling, de tidigare ägare förespraÌŠkar en ”going concern”-värdering.

5. Var underlaget korrekt?

Riksgälden anser att Carnegie drevs felaktigt och staten gick in korrekt. Tidigare ägare menar att Finansinspektionens beslut måste omprövas innan bolagen säljs.

6. Utnyttjade statens sin maktposition?

När Riksgälden tog över Riksbankens utgivna kredit skrevs ett nytt pantavtal. Frågor har väckts om det om staten har förbättrat sin situation med maktmedel.