Behåller greppet om sfären

Antonia Ax:son Johnson genomför ett arvskifte och släpper en del av makten till barnen. Men tillsammans med kusinen Viveca Ax:son Johnson behåller hon greppet om familjestiftelserna.

(Affärsvärlden 27 maj 2015)

Den i dag 71-åriga Antonia Ax:son Johnson har sedan ett par år trappat ned sina engagemang. I fjol lämnade hon styrelsen för byggbolaget NCC efter 15 år. Hon har själv kallat det ett arvskifte.

En märkeshändelse var hösten 2013 när det aviserades att Caroline Berg, Antonia Ax:son Johnsons dotter, som tidigare varit anställd inom Axel Johnson AB, bland annat som personaldirektör, skulle lämna det operativa arbetet för att bli vice ordförande i styrelsen följande vår och sedan ta över efter sin mor som styrelseordförande våren 2015. Så blev det också. På stämman den 25 mars i år blev Berg den femte generationen i familjen som tog klubban i Axel Johnson AB, då modern lämnade över efter 33 år.

Antonia Ax:son Johnson kvarstår dock i ett antal viktiga styrelser (mer om det strax).

Vid sidan av Caroline Berg är ytterligare två av Antonia Ax:son Johnsons barn aktiva i familjens bolagsgrupp. Bergs äldre syster, 49-åriga Alexandra Mörner, som tidigare var chef för Axstores varuhuskedjor och har arbetat med investeringar i riskkapitalbolaget Novax, sitter i styrelsen för Axel Johnson sedan 2005. Hon är även styrelseledamot i familjens amerikanska företagsgrupp Axel Johnson Inc samt ordförande i välgörenhetsstiftelsen Axfoundation. 39-årige Axel Mörner uppges arbeta inom Axel Johnson Inc, och är också styrelseledamot i Novax samt FBN Sweden (Family Business Network). Dottern Sophie Mörner är den enda som inte är aktiv i familjens bolag. Hon är fotograf och bor i New York.

Det första stora beslutet under ordförande Berg var rekryteringen av Mia Brunell Livfors, som i nästa vecka tillträder som vd i Axel Johnson AB. Brunell Livfors var fram till i fjol vd på Stenbeckfamiljens maktbolag Kinnevik. Han har varit ledamot i styrelsen för Axel Johnson under delar av 2014 och agerat som rådgivare till bolagsgruppen.

“Axel Johnson är ett spännande bolag med många framtida möjligheter. Det är ett familjeföretag med starka värderingar om hållbart företagande och långsiktigt ägande vilket tilltalar mig”, skriver Mia Brunell Livfors i ett mejl till Affärsvärlden.

Mia Brunell Livfors gick alltså från en familjesfär till en annan. Den som kan sin näringslivshistoria drar paralleller till när kusinerna Antonia och Viveca “Vicky” Ax:son Johnson år 1997 lockade finansmannen Johan Björkman till Nordstjernans styrelse. Kusinerna lät Björkman vara ordförande i Nordstjernan samtidigt som han satt i styrelsen för Stenbeckfamiljens dåvarande maktbolag Invik. Brunell Livfors lämnar dock styrelseuppdragen i Stenbeckbolagen Tele 2, MTG och Qliro. Under hennes tid i Kinnevik ökade bolagsgruppen exponeringen mot e-handel och skapade nya, digitala affärsområden.

Det gick fort att rekrytera den nya vd:n, det skvallrar bland annat kallelsen till Tele 2:s bolagsstämma som gick ut den 19 april om. Där föreslogs Mia Brunell Livfors få fortsatt mandat som ledamot i Stenbeckbolaget.

Två veckor senare reviderades valberedningens förslag, sedan Brunell Livfors avböjt omval på grund av sitt nya jobb.

Brådskan berodde enligt uppgift på att Berg inte droghelt jämnt med förre vd:n Fredrik Persson, som hon arbetat för ett antal år, och ville flytta på honom så fort tillfälle gavs. Han fick inte heller fortsätta som ordförande i Mekonomen, Axel Johnsson International och Axstores.

Persson står till bolagets förfogande till nästa vår och sitter, åtminstone tills vidare, kvar som ordförande i sfärens kanske tyngsta innehav, den noterade dagligvarukoncernen Axfood, med kedjorna Hemköp, Willys och Axfood Närlivs samt grossisten Dagab.

Värdet på Johnsons 50-procentiga andel är 13,5 miljarder kronor. Axfood har de senaste åren stadigt förbättrat rörelsemarginalen till 3,8 procent 2014, samtidigt som omsättningen har ökat.

Planen är att under det här året samordna grossistverksamheten för att ytterligare effektivisera leveranskedjan. Något som Fredrik Persson har i uppgift att föra i hamn under sin kvarvarande tid.

Men på ett område ligger Axfood efter.

Livsmedelsförsäljningen på nätet ökar snabbt, även om andelen i dagsläget bara är cirka 1 procent av en total marknad på 237 miljarder kronor.

Konkurrenten Ica har inlett ett arbete på området, Coop är en av de ledande aktörerna.

Fristående aktörer som Mat Hem och Linas Matkasse har samtidigt fått in en fot på den stenhårda livsmedelsmarknaden via nätet. Axfood har hittills avvaktat.

– Vi bevakar vad Ica gör. Vi får se hur det utvecklas, sa Axfoods vd Anders Strålman i en DI-intervju tidigare i år.

Det strategiska beslutet ligger hos styrelsen. Att Caroline Berg i rollen som ny Axel Johnson-ordförande vill ta initiativ i riktning mot e-handel är troligt, enligt bedömare som Affärsvärlden har talat med.

Mia Brunell Livfors inträde i sfären är ett steg i den riktningen.

Hon tillför strategisk kompetens inom e-handel.

* * *

GRUNDEN TILL Johnson-sfären lades av köpmannen Axel Johnson under andra hälften av 1800-talet. Följande generationer skapade ett spretigt konglomerat med rederi, stålverk, byggverksamhet och handel.

I samband med en skilsmässa 1961 tvingades sfärgrund arens barnbarn Bo Ax:son Johnson sälja sin halva av A Johnson & Co till sin äldre bror Axel, Antonias far.

Det sägs vara grunden till en schism som pågick i decennier.

Bo behöll via stiftelser kontrollen över sfärens andra del, Nordstjernan. Och Antonia Ax:son Johnson blev sedermera utslängd ur Nord stjernans styrelse av sin farbror Bo.

Därefter hade familjesfärens två delar, Johnson-bolagen respektive Nordstjernan, inte så mycket med varandra att göra under lång tid. Men båda gick igenom nära-döden-upplevelser, var och en på sitt håll. Antonia Ax:son Johnson tog makten i sin familjegren år 1982 och inledde i slutet av 1980-talet en ompositionering där Sabaföretagen med bland annat livsmedelsgrossisten Dagab, livsmedelskedjan Hemköp och varuhuskedjan Åhléns förvärvades. Därefter följde fler handelsbolag. Axel Johnsson-koncernen var i praktiken på obestånd under den svenska bankkrisen efter 1990, men SEB och de andra bankerna ville inte ta över panterna så familjen Johnson fick behålla bolagen och lyckades vända skutan. I dag består den i grova drag av tre större delar: n Axel Johnson AB, med en samling mestadels handelsinriktade bolag som Axfood, Martin & Servera, Axstores med butikskedjorna Åhléns, Lagerhaus och Kicks, och en dryg fjärdel av bilreparationskedjan Mekonomen – för att nämna några. n Axfast, ett fastighetsbolag där Antonia Ax:son Johnsons make Göran Ennerfelt är ordförande. n Axel Johnson Inc, en koncern med huvudsakligen amerikanska bolag.

Nordstjernan hade länge tonvikt på rederi och stål men gick igenom en hårdbantning på 1980-talet då över 300 bolag såldes under Bo Ax:son Johnsons ordförandeskap.

– Utförsäljningarna behövdes, men jag tycker att det sätt på vilket de gjordes varken var affärsmässigt eller kulturellt riktigt. Han gick hårt fram när han sålde verksamheterna. Att sälja är inte samma sak som att göra en strategisk avyttring, sa Antonia Ax:son Johnson till Affärsvärlden år 2006.

Efter Bo Ax:son Johnsons frånfälle 1997 övertogs makten i Nordstjernan-koncernen av hans dotter Viveca Ax:son Johnson som fyller 52 i år. Kusinerna beslöt att mäkla fred.

– Vi kände inte varandra, och när min pappa gick bort och hela strukturen var satt för fortsatt konflikt kände jag att det bara fanns en sak att göra: jag måste prata med Antonia, sa Viveca Ax:son Johnson i en intervju med Dagens Industri år 2012.

Sedan dess har kusinerna samverkat tätt. Viveca har varit ordförande i Nordstjernan, Antonia vice.

– Vi strök ett kolsvart streck över det som varit, sa Antonia Ax:son Johnson i intervjun med Affärsvärlden 2006.

Borgfreden har säkert underlättats av att det har gått så pass bra för båda släktimperiets ben. Vid millennieskiftet hade Nordstjernan ett substansvärde kring 2 miljarder kronor. I den senaste årsredovisningen var det tio gånger så mycket. Nordstjernan är i dag ett konglomerat bestående av i huvudsak bygg- och industribolag, både noterade och onoterade. Till de större innehaven hör det noterade byggbolaget NCC, maskinuthyrningsföretaget Ramirent, industribolaget KMT och kökstillverkaren Nobia.

I NCC – vars styrelse Antonia Ax:son Johnson som nämnts lämnade i fjol – har Viveca Ax:son Johnson tagit hennes plats.

Ordförande är Tomas Billing, som varit Nordstjernans vd sedan 1999 och är en av Viveca Ax:son Johnsons närmast betrodda.

Nordstjernans samlade rörelseresultat de senaste fem åren uppgick till 13,7 miljarder kronor (år 2010-2014), medan Axel Johnson AB under samma period hade ett rörelseresultat på 8,2 miljarder kronor. Ägarna har också fått stora utdelningar. Och det är inte oväsentligt, för en viktig skillnad inom sfären kvarstår. Medan Axel Johnson-bolagen ägs privat av Antonia Ax:son Johnson med familj så ligger alltså huvuddelen av aktierna i Nordstjernan i två stiftelser, en allmännyttig och en familjestiftelse. Båda är döpta efter Axel och Margaret Ax:son Johnson, Antonias och Vivecas farfar och farmor.

Den allmännyttiga stiftelsen har nära 85 procent av kapitalet i Nordstjernan, men bara knappt 5 procent av rösterna. Där är Viveca Ax:son Johnson ordförande och Antonia är ledamot (liksom Vivecas syster Frances Broman). Stiftelsen stöder i första hand forskning och verksamhet inom humaniora, och driver bland annat idétidskriftten Axess och en fri-tvkanal med samma namn.

I familjestiftelsen är rollerna omvända, Antonia Ax:son Johnson är ordförande medan Viveca är ledamot. Det är också här den formella makten finns. Familjestiftelsen har nära 95 procent av rösterna i Nordstjernan, men bara knappt 2 procent av kapitalet.

Dessutom äger de båda familjerna Ax:son Johnson samt familjerna Cronstedt och von Platen (de senare ingifta genom fastrar till Antonia och Viveca) aktier i Nordstjernan privat. Dessa har nästan inga röster men runt 15 procent av kapitalet, och de fyra familjernas andel av substansvärdet uppgår i dag därmed till cirka 3 miljarder kronor. Än tydligare vilka som får bestämma i sfären blir det när man synar den begränsade krets som sitter i holdingbolaget mellan koncernen och stiftelserna.

I Nordstjernan Holdings styrelse är Antonia Ax:son Johnson ordförande. I styrelsen sitter också hennes make sedan mer än 30 år, Göran Ennerfelt samt Viveca Ax:son Johnson och hennes sambo Kurt Almqvist. Att göra förändringar inom stiftelserna för att återspegla arvskiftet i Axel Johnson AB är inte aktuellt, enligt Antonia Ax:son Johnson.

– Det sker inga förändringar i stiftelserna, skriver hon i ett mejl till Affärsvärlden.

Efter bolagsstämmorna nyligen har Caroline Berg alltså utsetts till ordförande i Axel Johnson AB. Men hennes mor är fortsatt styrelseledamot och – kan man förmoda – en aktiv ägare. Det sker inte heller några förändringar i de övriga Johnson-bolagen – Axfast och Axel Johnson Inc. Eller i stiftelserna. Antonia Ax:son Johnson har med andra ord inte släppt greppet.

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ AXEL JOHNSON AB

Innehav:

Axfood
(ägt till 50,1 procent)
Omsättning 2014: 38,9 miljarder kronor
Ebitda 2014: 2,1 miljarder kronor

Axstores
(ägt till 100 procent)
Omsättning 2013: 7,4 miljarder kronor
Ebitda 2013: 422 miljoner kronor

Martin & Servera
(ägt till 70 procent)
Omsättning 2014: 12,7 miljarder kronor
Ebitda 2014: 417 miljoner kronor

Axel Johnson International
(ägt till 100 procent)
Omsättning 2014: 6,5 miljarder kronor
Ebit 2014: 298 miljoner kronor

Novax
(ägt till 100 procent)
Omsättning 2014: 4 miljoner kronor
Ebitda 2014: Minus 14 miljoner kronor

Dustin Group
(ägt till 10 procent)
Omsättning 2014: 6,5 miljarder kronor
Ebitda 2014: 477 miljoner kronor

Axfast AB
(ägt till 65,1 procent)
Omsättning 2013: 444 miljoner kronor
Ebitda 2013: 262 miljoner kronor

Altocumulus AB
Omsättning 2013: 25,7 miljoner kronor
Ebitda 2013: 1,5 miljoner kronor

Axel Johnson Inc
(ägt till 100 procent)
Ingen uppgift

FAKTA/ NORDSTJERNAN AB

Innehav:

NCC
(ägt till 65,1 procent)
Omsättning 2014: 56,9 miljarder kronor
Ebita 2014: 2,6 miljarder kronor

Ramirent
(ägt till 28,8 procent)
Omsättning 2013: 1,8 miljarder kronor
Ebit 13: 262 miljoner kronor

KMT Precision Griding
(ägt till 100 procent)
Omsättning 2013: 344 miljoner kronor
Ebit 2013: Minus 14 miljoner kronor

Nobia
(ägt till 20,8 procent)
Omsättning 2013: 11,8 miljarder kronor
Ebit 2013: 654 miljoner kronor

Etac
(ägt till 100 procent)
Omsättning 2013: 270 miljoner kronor
Ebit 2013: Minus 1,3 miljoner kronor

Rosti
Omsättning 2013: 245 miljoner kronor
Ebit 2013: 14 miljoner kronor

Ekornes ASA
(ägt till 15,4 procent)
Ingen uppgift

Salcomp
(ägt till 55 procent)
Omsättning 2014: 5,2 miljarder kronor

Bygghemma
(ägt till 88 procent)
Omsättning 2014: 1,1 miljarder kronor