“Vi har en lista med kandidater”

Life science-bolaget Addlife avknoppades från Addtech i fjol. Finanschefen Kristina Willgård blev vd för det nya börsbolaget. Sedan började hon köpa bolag.

(Affärsvärlden 13 september 2017)

Life science-bolaget Addlifes vd Kristina Willgård, som sitter högst upp i fastigheten på Birger Jarlsgatan 43, blickar besviken upp mot takfönstret. Ett skyfall smattrar mot plåttaken i centrala Stockholm. Bättre dagar skiner morgonsolen över Addlife, medan grannen Addtech, det forna moderbolaget, får kvällssolen. Fotografens kamera smattrar ikapp med regnet och den annars gladlynta börsdirektören är inte helt avslappnad i situationen. Vilket hon också påtalar. Men när hon ska tala om sitt arbete går mungiporna från kant till kant.
Kristina Willgård är en småländska från Nybro med nära till skratt. Hon har bott i Stockholm i tre decennier men dialekten är intakt.
Hur hamnade hon här på Addlife? Det första jobbet efter civilekonomexamen från Lunds universitet var på en revisionsfirma.
– Jag har alltid gillat siffror och alltid varit bra på matte, säger hon.
I sex år jobbade hon med revision. – Det blev mina hundår, konstaterar hon. Vilket har varit hennes bästa karriärsbeslut? Hon dröjer inte med svaret.
– Att sluta jobbet som revisor. Revision är inte riktigt min grej. Även om det var en kul tid. Jag fick träffa mycket människor och fick snabbt förståelse för olika verksamheter, något som jag haft nytta av senare. Men jag kände då att jag ville vara med i verksamheten och jobba själv.
– Revisorers arbete är att se till att man följer alla regler, så att alla aktieägare kan känna sig trygga. Det är inte en lätt roll. Jag är samtidigt glad över att jag inte är revisor i dag. Sedan vet man aldrig sådant på förhand, man har inte facit för om man fattar rätt eller fel beslut.

Karriärväxlingen ledde till jobb på bryggerijätten Spendrups. På 1990-talet blev it och telekom allt hetare och även Kristina Willgård hamnade i den branschen. Hon jobbade i allt större bolag, i olika finansroller: controller, ekonomichef, finanschef.
– Jag har alltid sökt jobb som är intressanta, och att få jobba med intressanta människor. Jag har fångat möjligheterna på vägen. Men jag har aldrig tänkt att jag en dag ska bli vd för ett börsbolag.
Ändå står hon här, börsdirektör sedan våren 2016. Det var då hon lämnade finanschefsrollen på Addtech, börsvärde 10 miljarder kronor, för att ta över ledningen för Addlife.
– När jag kom hit kändes det som att jag kom hem.
Addtech knoppades i sin tur av från industrigruppen Bergman & Beving, senare B&B Tools, 2001.
Addlifes affärsidé är relativt okomplicerad. Det handlar om att sälja produkter och tjänster riktat mot sjukvård och forskning framför allt på den nordiska marknaden. Verksamheten delas i två affärsområden. Medtech säljer olika medicintekniska produkter riktade mot sjukvård och hemvård, det rör all tänkbar utrustning för kirurger, förband och sprutor. Labtech – som namnet antyder – riktar sig också mot sjukvård men mer mot laboratorier och forskare. Det kan röra sig om olika exklusiva enzymer som forskare behöver i sin forskning, eller instrument som används på sjukhus och vårdcentraler. Två tredjedelar av omsättningen kommer från Labtech.

Willgård är pedagogisk när hon ska beskriva Addlifes 30 dotterbolag, alla med sina olika nischer och verksamheter. Men vilken funktion fyller Addlife i Sverige och resten av Norden, där nästan all försäljning äger rum?
Willgård berättar att den nordiska marknaden med 26 miljoner invånare är alltför liten och spretig för till exempel en amerikansk medicinteknikleverantör, som bara säljer varor inom ett produktsegment.
– Det talas fyra språk i Norden, det finns fyra olika hälso- och sjukvårdssystem, det är stora geografiska avstånd trots liten befolkning och det kan vara väldigt svårt att sätta sig in i alla offentliga upphandlingsregler. Bara i Sverige har vi 21 olika landsting som alla upphandlar på lite olika sätt, säger hon.
Vad en sådan amerikansk firma gör är att ingå distributionsavtal med ett av Addlifes relevanta dotterbolag, som sedan är med på stora upphandlingar.
Volymerna kan vara stora – Willgård nämner i förbifarten en upphandling om säg 2 miljoner operationshandskar.
– Därför finns såna som vi. Så man kan säga att vi till största del är ett bolag som säljer både egna och andras produkter tillsammans med rådgivning, service och utbildning. Ett mellanled eller en avancerad distributör.
Samtidigt finns än större konkurrenter, såsom Mölnlycke, Roche och Getinge. De nischer som i konkurrenternas ögon är alltför små, kan vara tillräckligt intressanta och lönsamma för Addlife som i fjol omsatte 1,9 miljarder kronor. Rörelsemarginalen uppgick till närmare 10 procent.
– Vi väljer mellansegment som är tillräckligt stora. Där finns det plats för oss, säger hon.
Största ägare i Addlife är Anders Börjesson, men nästan 14 procent av rösterna, Tom Hedelius, cirka 13 procent av rösterna och Roosgruppen, som leds av Håkan Roos, med cirka 11 procent.
Den och mycket annat är det som får Kristina Willgård att tala sig varm för sitt jobb.
– Det är sättet som bolaget styrs och leds på, otroligt inspirerande. Det är bra och tydliga huvudägare, med tydliga värderingar och långsiktighet. Ett fantastiskt bolag med en kultur som jag är en del av.

Addlifes börsdebut har inte varit någon slapp smekperiod, tvärtom har man gjort sju förvärv på 18 månader som bidragit med ytterligare cirka 400 miljoner kronor i omsättning. Två verksamheter har man också tagit över, vilket gett ytterligare cirka 100 miljoner kronor i omsättning. Börskursen har under samma tid stigit med cirka 70 procent.
Företagsandan, som finns nedtecknad i en praktisk skrift, betonar enkelhet och småskalighet.
Alla dotterbolagen leds av egna vd:ar och ekonomifunktioner. Självständigheten och eget resultatansvar är viktigt. Därför är också huvudkontoret strömlinjeformat. Det finns bara nio personer här.
Willgård slår fast att en del av bolagets anda är att lägga fokus på rätt sak – fokusera på ett fåtal nyckeltal, för att ha tid att driva verksamhet och inte enbart ägna sig åt rapportering.
De två allra viktigaste nyckeltalen är ebitda-tillväxt och avkastning på rörelsekapital.
Målet är att växa 15 procent om året och ha 45 procents avkastning på eget kapital.
Då bör man veta att life science-marknaden har en svag tillväxt om 3-4 procent om året, tillväxtmålen är med andra ord höga.
– Hälften av det, 7-8 procent, kan vi växa organiskt. Resten måste vi förvärva, säger Kristina Willgård.
Hon basar alltså över en förvärvsmaskin. Något som betjänas av att vara mer synlig på börsen, säger hon.
– Vi har ju en lista med förvärvskandidater, bolag som vi själva sökt upp eller på andra sätt kommit i kontakt med och som kan vara intressanta att förvärva utifrån vår strategi. Vi har löpande kontakt med olika bolag som är till salu eller som på sikt ska säljas. Förvärv kan ibland gå fort eller ta lite längre tid. Sedan vi blev noterade har inflödet av intressanta bolag att förvärva ökat.

Kristina Willgårds karriär före Addtech och Addlife var som sagt inte spikrak. Under millennieskiftet arbetade hon på ett it-bolag. Bolaget drabbades hårt när luften gick ur it-marknaden. Willgård och resten av ledningen jobbade hårt för att rädda bolaget. Trots det, efter en lång kamp, gick företaget i konkurs.
– Den största lärdomen var att kommunicera med sina medarbetare: alla var ju oroliga för sina jobb. Ingen slutade förrän konkursförvaltaren sa att det var konkurs. Jag har fortfarande kontakt med mina gamla kolleger.
Hon stod utan arbete, och för att få ut sin “konkurslön” tvingades hon besöka Arbetsförmedlingen. Ett möte hon än i dag minns dystert.
– Jag hoppas att andra arbetssökande får bättre behandling än den jag fick, säger hon. Säkert har det förbättrats, det måste det ha gjort sedan dess.
– Attityden var att jag inte ska komma och tro att jag lättare kan få ett bra jobb bara för att jag har ett fint cv.
Willgård kom tillbaka – blev finanschef på ett it-konsultbolag som var börsnoterat. Men hon tvekade en aning inför att arbeta i en noterad miljö, med allt vad det innebär.
– Klarar jag det? Om man inte tänker så, då är man kanske lite konstig, säger hon och lyfter fram att hon fick stort stöd från styrelsen.
– Det gäller att ha rätt chef och vi hade en bra styrelseordförande. De stöttade mig otroligt mycket, jag fick till exempel gå utbildningar. Annars hade jag nog inte vågat ta det steget.

Efter några år i rollen valde hon att satsa på familjelivet och de två barnen, dottern som då hunnit bli 6 år och sonen, 9 år.
Hon tog senare jobb på Netwise, ett mindre börsnoterat it-bolag, som hade köpt delar av konkursboet i bolaget hon med kollegerna hade försökt rädda. När Ericsson gjorde ett utköp av Netwise från börsen blev hon ekonomichef för den svenska verksamheten på Ericsson.
– Ericssons omsättning var väl plus 100 miljarder kronor om året. Det var ett väldigt annorlunda sätt att jobba på Ericsson jämfört med vad jag gjort tidigare. Många har ju vuxit upp i bolaget medan jag kom in från sidan. Men jag lärde mig hur man driver stora bolag, det var ju 100 anställda på min ekonomistab, plus två servicecenter i Asien. Jag såg också hur det interna spelet fungerar på ett större bolag, för det är ju en del politik och maktspel inom storbolag.
Fyra år på Ericsson räckte. – Om man inte är uppväxt i storbolagsmiljö… Jag tror det passar mig bättre att jobba i mellanstora bolag, där man kommer närmare marknaden och får vara med i besluten på ett annat sätt.
Därefter kom hon hem, som hon kalllar det, till Addtech där hon började som finanschef år 2010. Några år senare blev hon som sagt erbjuden jobbet som vd.
– Jag är glad att jag tackade ja till detta jobb. Jag hoppas att jag får vara kvar i många år till, säger hon. ●

EMANUEL SIDEA

FAKTA/ Kristina Willgård

Född: 1965.
Bor: På en gård norr om Stockholm.
Familj: Maken Jan, son 24 år, dotter 21 år.
Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet 1989.
Karriär: Vd för Addlife, finanschef i Addtech AB, ekonomichef i Ericsson AB, cfo Netwise, cfo Frontec, Business Controller Spendrups och revisor på Arthur Andersen.

FAKTA/ Addlife

Omsättning år 2016: 1,9 miljarder kronor.
Omsättning per land: Sverige 33 procent, Finland 25 procent, Danmark 22 procent, Norge 15 procent, övriga marknader 5 procent.
Ebita år 2016: 189 miljoner kronor. Börsvärde (5 sep 2017): 4,1 miljarder kronor.